NATTO: Møte med ledelsen


For to uker siden deltok undertegnede sammen med to større aksjonærer på et lengre møte med Nattos CEO og Styreformann. Vi ønsket å få en dypere forståelse for hvordan de tenker rundt selskapets fremtid og hvorfor de tilsynelatende har en relativt passiv holding til dette med aksjekursen. Her kommer et referat:

1) IR: Selskapet innrømmer at IR ikke er tilfresstillende, men har valgt å bruke tilgjengelige ressurser på operasjonelle aktivitier. (Se punkt 2.) På et senere tidspunkt vil de leie inn et konsulentfirma som kan bistå med å få selskapets IR aktiviteter opp på et tilfresstillende nivå. De synes at Kapitalmarkedsdager er svært ressurskrevende, men er åpen for diskutere løsninger hvor de møter aksjonærene i en sammenenheng utenom ordinær GF. De opplyser at de har presentert selskapet for div melgerhus og det er vårt innrykk at dette er aktiviteter som de vil fortsette med. Når det gjelder mangel på innsidekjøp, var det ikke mulig å bli så mye klokere utover at de minnet oss om at styret/ledelsen i perioder sitter på innsideinfo som hindrer dem i å handle. Undertegned minnet dem om at de samme reglene gjelder for kjøp utenom børs, og det blir derfor bare spekulasjoner i hvorfor de ikke laster opp når de mener at selskapet er underpriset.

2) Det operative : Selskapet har full fokus på å bygge kapasitet og bedre marginene. De poengterer at på syntetisk har de nå en ubegrenset produksonskapasitet (må ikke forveksles med lagerkapasitet) og at de nå i teoren også kan håndtere de aller største globale kundene (NB! Dette er en viktig milepæl) . Hva gjelder naturlig K2, har produksjonskapasiteten som kjent økt betraktlig i sommer, og de planlegger å øke kapasiteten ytterligere fremover. Når det gjelder marginer, bekreftes det som er nevnt i kvartalsrapporten: at dette er et stort fokusområde og at de er svært fornøyd med fremdriften så langt. Når dette materialiserer seg i kvartalsrapportene ble ikke sagt, men vi kan vel kanskje forvente/spekulere i at vi bør kunne se forbedringer fra og med Q4 og gjennom 2020.

3) Utviklingen i aksjekursen

Et sensitivt tema, men vi fikk bekreftet at ledelsen anser at selskapet vil bli en svært attraktiv oppkjøpskandidat i takt med økt kapasitet og bedrede marginer. Noen konkret prising av selskapet var vanskelig å få ut av dem, men et salg i nærheten av dagens aksjekurs var selvagt helt uaktuelt. Hvis det kom et bud som var representativt for underliggende verdier, trodde de at aksjonærene ville være åpne for å selge. Hvis ikke, ville selsakapet begynne å betale utbytte om noen år. En sterk vekst krever arbeidskapital og vårt inntrykk er at de ikke ønsker å gi slipp på den sterke veksten med det aller første.

4) Kaydence: De poengterer at de ikke er aktiv i selskapets drift, men innrømmer at selv om de har stor tro på K2 som legemiddel, er de svært skuffet over selskapapets manglende evne til å hente kapital.

Konklusjon: Vi tror at selskapet de neste 12 mnd vil levere en god vekst, noe økte marginer, samt en positiv bunnlinje. Vi tror dog de vil prioritere vekst fremfor overskudd/utbytte de neste par årene. Likviditeten vil være til å leve med, men ønsker de en sterkt vekst (40%+) vil en lånefasilitet eller emisjon måtte vurderes innen utgangen av 2020. Vi tror ikke på massive innsidekjøp, og likviditeten i aksjen vil være svak frem til de operative resultatene blir så bra at Nordeas analytikere blir "over seg" av begreistring eller at større investorer får øynene opp for hvor underpriset selskapet faktisk er.

Herman
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare
Herman*
25.10.2019 kl 22:05 3626

Hele ledelsen og styret sitter i innsideposisjon fordi q3 er avsluttet men ikke offentliggjort. Det er ille nok at en primærinnsider selger i denne perioden, men styret/ledelsen tar nok ikke sjansen på å kjøpe. Påstår ikke at de ellers ville ha gjort det, da det blir ren spekulasjon.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare

The timing of the insider selling by LSS is very peculiar.
If the Q3 report include a negative surprise they risk going to jail.
If the Q3 report will be OK or a positive surprise, why sell now at a year low for the share around 7,5 NOK?
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
Herman*
26.10.2019 kl 00:59 3811

30k? Jaja, takk for at du bidrar på «dugnaden» for å ta unna det som dumpes.
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
Herman*
26.10.2019 kl 01:01 3807

Desperate times call for desperate measures.
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
holmes
26.10.2019 kl 10:20 3758

Dette blir spekulasjon fra min side: det kan ha vært uenighet innen LSS om innehavet i Natto. Som vi ser så har Halldén trukket seg fra styret i LSS, men beholdt sin plass i Nattopharma sitt styret. Tenker derfor at det er andre krefter i LSS som har gått lei å vente på Natto og heller ønsker å satse på andre investeringer. At Halldén har beholdt sin plass i Natto styret ser jeg på som positivt langsiktig siden det bekrefter at han har tro på selskapet. Han kjøpte også noen flere aksjer i februar.

En annen ting er at ingen innsidere har valgt å ta disse aksjene som LSS nå selger ut. Det blir for lett å skylde på rapporteringsperiod osv. de kunne tatt dette utenfor børs og evt gjort det etter rapporten dersom det var ønskelig. Nei jeg tolker det som at innsidere synes det er helt greit med en lav kurs, trolig tenker de at det kommer muligheter for å skyte inn kapital og da på en lav kurs nå som handelen er som den er.

En tredje ting er at i meldingen fra 14. februar står det: "Life Science Sweden AB control 2,182,362 shares in NattoPharma ASA." Og ved neste oppdatering 21. oktober "Innan försäljningen hade Life science 1,878.910 aktier i Nattopharma (10,33%)", på hvilken måte de har redusert eksponeringen med 303452 aksjer, direkte eller indirekte, over eller utenfor børs vet vi ikke. Men dersom LSS er innsidere noe som de siste børsmeldingene bekrefter, burde dette omfattes av meldeplikten.
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
fabian2
26.10.2019 kl 11:23 3732

Det er mycket enklare : Life Science Sweden har trøttnat på Natto , og innsett realiteterna , att pengarna skal vare i Kaydence.......Natto har jo gitt avkall på ethvert pengekrav mot Kaydence.....det lukter ikke bare kokkelimunke , det er det.............Dette er en usedvanlig frekk måte å tuske til seg pengene på , ...samtidig som det viser at man "driter" i Nattos aksjonærer.
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
holmes
26.10.2019 kl 11:55 3719

De har gitt avkall på renter og avdrag over en 24 måneders periode, lånet består fortsatt.
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
Herman*
26.10.2019 kl 12:03 3713

Holms: Du skriver mye fornuftig, men en ting må vi få klarhet i. Mener du ar LSS kunne solgt utenom denne perioden hvor styret/ledelsen automatisk sitter i innsideposisjon? Det vil si før oktober eller etter q3 i nov....? Jeg er helt enig med deg, men da må vi legge til grunn at de faktisk ikke har fått akutte likviditetsproblemer. Selv velger jeg å tro at de har fått noen utfordringer da jeg antar at de ville ha håndtert dette noe annerledes hvis det var en planlagt strategiendring. Har ikke snakket med dem, og er jo ikke sikker. Når det gjelder din antakelse om at innsiderne synes det er greit at kursen gruses fordi da kan de trå til som generøse redningsmenn med en liten emisjon over børskurs, så skjønner nok alle hvorfor du tenker slik. Jeg håper du tar feil. Hvis selskapet noen gang skal kjøre en emisjon for å kunne finansiere en meget sterk vekst, håper jeg de venter til de har sikret seg en global storkunde. Alle skjønner jo da at et stort og umiddelbart hopp i omsetningen krever litt ekstra arbeidskapital i form av lån, ek eller begge deler.
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
fabian2
21.11.2019 kl 19:27 3440

Nå er ihvertfall kursen jevn og stabil , det må jo være betryggende
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
trendi!
22.11.2019 kl 00:42 3395

fabian ledelsen har gitt tilbake til sine lovers. selskapet er ikke verdt dagens kurs, selv den er overpriset. drittselskaper med dritt ledelse har ikke livets rett. dette burde mr ..... 'ypperste' presten vite i selskapet, men når ikke kompetansen er der, er det ikke så greit
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
fabian2
22.11.2019 kl 07:26 3373

--------7.75--------
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
Herman*
24.11.2019 kl 17:45 3268

Har vært kjent en stund. Dagens CEO har fungert som CFO i en lengre peride.
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
trendi!
27.11.2019 kl 00:33 3152

ramsøy og bohane fortsetter leken med grunkersen til loversen.kursen faller stadig nedover og bohan bryr seg katta. sånn er det i drittselskaper med ditto ledelse og styre. styreformann ler hele veien, men iq er noe dritt
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
Herman*
27.11.2019 kl 10:14 3090

Da vil jeg takke Sjur Thorsheim for at han tar ansvar og «rydder opp» i situasjonen som LSS har skapt. Samtidig vil jeg oppfordre han og andre innsidere til å handle over børs så ofte som mulig for å skape større tillit til selskapet og dermed bidra til en reprising av aksjen.OSLO, NORWAY 26 NOVEMBER 2019

On 26 November 2019, Life Science Sweden AB, an entity connected to primary insider Stefan Halldén, a member of the board, has sold 300,000 shares in NattoPharma ASA at a price of NOK 7,10 per share to Pro AS, an entity connected to and owned by primary insider Sjur Thorsheim, a member of the board. After the transaction Life Science Sweden AB owns 1,416,915 shares in NattoPharma ASA (7.79 %), whereas Pro AS owns 2,266,310 shares in NattoPharma ASA (12.47 %). After the transaction the liquidity requirements of Life Science Sweden AB mentioned in previous notification of trades in October and November 2019 have been met.
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare

Great news!
Board member Sjur Thorsheim (Pro AS) is now the largest shareholder in NattoPharma.
Quite likely Life Science Sweden AB are now done with their selling and that should result in the share moving up.
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare

Hvem er det som tar over salgspinnen? Fortsatt noen som synes at 7 tallet er en grei pris. Utrolig.
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare

Actually, the selling from Life Science is done. I missed this sentence before but it is clearly stated!
" After the transaction the liquidity requirements of Life Science Sweden AB mentioned in previous notification of trades in October and November 2019 have been met."
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
karamell
27.11.2019 kl 16:55 2956

We issue a Buy recommendation with a TP of NOK 11/sh
Our DCF-based target price is set at NOK 11.00/sh, which indicates a 47% upside to
the current share price. Valuation does not include any value from potential sales of
new ingredients and the value from its pharmaceutical spin-off Kaydence Pharma. We
also apply a 20% discount to our TP to account for relatively high risk of the company,
illiquidity of its shares and a considerably high possibility of an equity issue at the start
of 2020.
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
Herman*
27.11.2019 kl 20:11 2907

Den siste analysen skal en ta med en klype salt. Hadde kursen vært 10 kroner i dag, hadde de justert sine estimater slik at kursmålet hadde vært 15 kroner. Det viktigste momentet i analysen etter min mening, er faktisk referansen til salget av Kistefos sin post i Kappa som viser at Natto er ekstremt lavt priset. Ellers registrerer jeg at en vellykket lansering av det nye produktet vil kunne endre estimatene vesentlig. Vil i fremtiden fokusere på Nordeas analyser, da de har en større troverdighet og følgelig er mer kursdrivende.
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare

Not bad, since the beginning of this year NattoPharma has gone from zero to two analyst coverage. Also the average traded share volume has increased significantly during the last months. With also the business moving strongly forward I think a significant re-evaluation is now near.

“...We are looking at a very strong end to the year and we are equally optimistic about the years to come”, says Kjetil Ramsøy, CEO in NattoPharma.
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
Herman*
28.11.2019 kl 01:12 2826

Svensson: We should be happy for any positive developments, but with regards to traded volume, I think it can be related to the very low share price due to the significant salespressure. At 7.5-8, Natto is so undervalued that even the sworn sceptics become overcome with greed. I would be very happy if we see a good and sustainable volume when we are back at the 10-12 NOK range. If we could have a stable newsflow of commercial agreements combined with the insiders regularly acquiring shares via the market, I think we could see 15 NOK relatively quickly as long as the fundamentals keep up with expectations.
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare

NattoPharma is looking for a Product Development Manager.

"Today, the company is active in the dietary supplements markets and intends to expand into other potential markets and industries such as functional food supplements, sports drinks, animal nutrition, hair care, etc. The Product Development Manager will be fundamental in driving this forward by identifying, developing and implementing new products for both existing and new markets."

https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=164176424
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare

ikke rart at marginene er lave, stadig nye på lønningslista. Nye kontrakter hører vi aldri om
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
fabian2
28.11.2019 kl 17:51 2707

"We are optimistic about the years to come ".......det er sånt man kaller GPP ( generelt pizz-prat )
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
Herman*
28.11.2019 kl 19:47 2672

Synes de bør øke kostnadsbasen noe saktere, slik at de kan legge seg på en Ebidta margin på 15% når de passerer 40 mill i kvartalsomsetning. Dette burde ikke være noe problem, men det er jo et strategisk valg. Ellers virker det som om selskapet har tenkt å legge opp til en mer ekspansiv strategi (ref stillingsannonse) Dette er bra hvis en klarer å skape og synliggjøre betydelige aksjonærverdier underveis. Så langt har selskapet ikke lykkes på dette området, da kursen er lavere i dag enn for (f eks) syv år siden til tross for betydelige operasjonelle og finansielle fremskritt. Hvis vi ser på Kappa, har de stort sett bygget opp selskapet via løpende overskudd, mens Natto i samme periode hadde mange utvannende emisjoner. I dag prises Natto langt lavere enn «peers», og det er jo et tankekors at en krone i omsetning i natto skal være så mye mindre verdt.
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
fabian2
28.11.2019 kl 21:18 2652

Det blir vel spennende å se hvem den nye "ekspansive"ansatte blir....... Neppe noen tungvektere som biter på dette.
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare

Er helt utømmelig, stadig nye som dumper på kjøpskurs. Virker helt hjelpesløse denne ledelsen.
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
trendi!
02.12.2019 kl 20:32 2469

vesta, slapp av, gutta har bare julebord og det festes over en lav sko, og det med grunkersen til loversen. synes jeg leste emiss i 2020. da er julebord grunkersen brukt opp og det trengs mer grunkers så festen kan fortsette
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
Herman*
03.12.2019 kl 12:39 2404

Selskapet har tilsynelatende bestemt seg for en langt mer ekspansiv strategi, hvor de vil utvikle/lisensiere og/eller distribuere ingredienser til nye bransjer/markedssegmenter. De har allerede flere hundre kunder, så dette er en fornuftig strategi da mersalg som kjent er langt mer kostnadseffektivt enn salg til nye kunder. Dette er store nyheter som vi tilfeldigvis kan lese om i en stillingsannonse. Hvor mye mer interessant er ikke dette sammenlignet med børsmeldinger om stadig nye studier som bekrefter det vi vet fra før? Selskapet trenger en synlig styreformann som promoterer selskapet i media, på selskapspresentasjoner (sammen med CEO) , og som aktivt handler aksjer i markedet for å bevise at vedkommende finner kursnivået attraktivt. I likhet med alle andre selskapet børsen, trenger vi en jevn newsflow av kommersielle nyheter. Det er ingenting som tyder på at det er noe i nærheten av en perfekt korrelasjon mellom børskurs og den økonomiske utviklingen blant mindre noterte selskaper. Derfor vil jeg ikke slutte å gnåle før selskapet gjør det som trengs for å oppnå en mer korrekt prising.
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare

Er det skattesalg vi ser. Kursen er og blir holdt på 7 tallet. Har helt mista troa på denne sløve gjengen. Tror de må skiftes ut før det skjer noe. Trodde at man var interessert i at kursen steg, men det virker ikke slik.
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
Mallone
03.12.2019 kl 14:28 2361

Børsens merkeligste selskap? Private placement 11,50
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
Herman*
03.12.2019 kl 15:48 2320

Jeg har sansen for Sjur T., så jeg skal veie mine ord. Det er veldig bra at han tar ansvar og løser både selskapets utfordring i forhold til nedsalget til LSS og behovet for arbeidskapital. Jeg holder dog på min årelange teori om at selskapet ikke vil oppnå en tilnærmet korrekt prising før primærinnsiderne regelmessig kjøper vesentlige volumer i markedet. I dag er 11.5 en meget generøs emisjonskurs, men primærinnsiderne alene kunne ha dratt kursen til 15 kroner for lenge siden om de ønsket. Dette hadde vært bærekraftig da den underliggende utviklingen understøtter en høyere kurs enn 15 kroner. Vi får bare takke Sjur og så oppfordre han til å fortsette med å ta en tydelig lederrolle blant storaksjonærene.
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare

Og kursen stiger noen få prosent.
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare

I'm extremely happy about this!
(As also noted by Norne Securities) Before this news it was a significant risk that NattoPharma, in order to finance the growth, would need to raise money by doing an equity issue.That risk is now completely gone!
The price, 11.5 NOK, which primary insiders are willing to pay is also very positive given that the share was trading at around only 8 NOK.

And the same day as this is presented there is also insider buying, by the CEO, in the market!
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare

Ja klarer man å selge på på 7 tallet igjen i morgen. Hadde ikke blitt det minste overraska. Må være mange tullinger i denne aksjen. Her kjøpes det på 11,50, og så klarer noen å gi den vekk på 8,20.
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
geddi59
03.12.2019 kl 22:13 2168

Enig med deg vestavind.
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
livsstil
03.12.2019 kl 23:05 2140

Ja, det er ganske utrolig at kursen stopper på 40% under emisjonskurs på 11,50. Det til tross for at Sjur (Pro) er en an Nattos største eiere og er styremedlem i Natto Pharma, likevel er det såvidt kursen endrer seg. Det sier fryktelig mye hvor mange som vil ut av denne aksjen, tross stadig bedre tall og økt produksjon. Det er ikke lett å forklare, og hvilken som helst annen aksje på Oslo børs hadde steget markant og ca. 30% hvis de hadde opplevd noe tilssvarende. Dessverre er det ikke slik for Natto Pharma selv ikke innsidekjøp av CEO hjelper. Mye hadde naturligvis vært annerledes hvis slike kjøp hadde blitt gjort via børs, men store transaksjoner i dette selskapet gjøres dessverre utenfor børs.
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
Herman*
03.12.2019 kl 23:43 2123

Enig med livsstil. Det har bygget seg opp en enorm selgerside gjennom de siste årene, og hver gang det skjer noe positivt benytter mange anledningen til å komme seg ut. Dette problemet kan løses ved at de største aksjonærene handler betydelig volum i markedet, at selskapet sikrer seg ytterligere lånefinansiering slik at de kan bruke f eks 3 mill per år på et tilbakekjøpsprogram, at ledelsen klarer å selge inn caset til nye og større investorer eller at nye eller etablerte aksjonærer legger in et bud på f eks inntil 1 mill aksjer til 11.50. Når balansen er gjenopprettet bør styret/ledelsen sørge for at en slik ubalanse ikke bygger seg opp igjen.
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare
trendi!
04.12.2019 kl 00:43 2112

livsstil som du selv skriver, når det ikke blir gjort via børs men som vanlig på natto bakvei vis, markedet skyr drittselskaper som natto med ditto ledelse. boahn og resten av klanen med urent trav, loversen kan takke snuskerne. sikkert irriterenes men fakta . når aksjer ikke kan handles over bør men bakveien, forteller det jævlig mye om hvilken snuskere som sitter på bakrommet og styrer.
Redigert 21.01.2021 kl 03:17 Du må logge inn for å svare