Forståelig korreksjon?


Har det vært noen positive nyheter i NEL i det siste?

Har vært litt på siden i det siste men håper noen kan oppdater på disse hovedsakene:

A) Uno-x og forøvrig alle andre H-fyllestasjoner stengt inntil videre? (Hydrogenbileiere får ikke brukt bilene de har kjøpt. Jfr nyheter siste dagene)

B) Nikola fortsatt bare på "Letter of intent" stadiet? Før kontrakt er inngått kan ikke NEL hente inntekter? (1/3 av kontrantsum ved kontraktsinngåelse etc.)

C) Rotolyzer en feilinnvestering? Bør avskrives?

D) Q3 og Q4 vill vise om ny emisjon er nødvendig? Jeg føler NEL's bunnlinje ikke har forbedret seg?


Jeg har vært svært positiv til NEL og Hydrogen men mer forsiktig nå pg av tap. Føler at batterier har gjort store fremskritt mens hydrogen har stått mye på stedet hvil?

Jeg skal inn igjen men må se konstruktiv utvikling over tid først!

Som NEL investor har jeg nok latt meg dra med når "Husene" flytter poster... Da må en sitte ved tastaturet og kjøpe/selge fort - der er ikke jeg 😎

Over midnatt her i Manila så sengetid...

Leif