BørsXtra: Katastrofedom raderer aksjeverdier, ELE m storoppkjøp,


BørsXtra 7.mai:
NORECO: Hva skjedde egentlig når Noreco fredag gikk fra full gevinst i sjø-og handelsretten til fullt tap i landretten i forsikringssaken i Danmark og dermed kursfall på 73%? Mens dommerne i første instans mente polisens ordlyd pekte mot skadevirkningsprinsippet - dvs når skaden på oljeplattformen ble oppdaget - så mente derimot den høyere instansen at polisen innebar bruk av skadeårsaksprinsippet - dvs når det kunne antas at skaden begynne å virke selv om den ikke var oppdaget. Og de bedømte at skaden på oljeplattformen hadde oppstått (begynt å virke) allerede før Noreco inngikk forsikringspolisen med forsikringskonsortiet. Nå er Noreco prisgitt av at Højesteret vil ta saken opp til tredje instans behandling. Højesteret har tidligere sagt nei til vurdering som andre instans da forsikringskonsortiet anket den første dommen. Rogalands største salatbonde, Einar Mikal Hanasand (63), og familien sitter med poster på minst 400.000 aksjer i Noreco, og bare kursfallet fredag har gitt ham, kona og barna et papirtap på mer enn 100 millioner kroner. Hedgefondet Kite Lake er klart største eier med over 25% eierskap og gikk dermed fredag på en kjempesmell - også sett i forhold til antatt forvaltningskapital i fondet totalt.

LPG: Pareto kutter kursmålene i Avance Gas og BW LPG til henholdsvis NOK 25 (31) og NOK 38 (44)- kjøpsanbefaling gjentas på begge.

ELEMENT: Børsraketten Element vil sammen med franske Auplata legge NOK 800 millioner på bordet for til sammen bli største eier med 37% eierskap i det marokkanske gruveselskapet og utbyttemaskinen CMT. Element og Auplata vil da eie 50% hver av OMM som eier aksjene i CMT. Kjøpet planlegges finansieret gjennom et konvertibelt lån på totalt 50 millioner euro mot det franskeide investeringsfondet Alpha Blue Ocean, som i tillegg til konvertibelen får ytterligere 30 prosent i form av warrants. (FA)

UKEPORTEFØLJER: SP1M tar inn Fjordkraft mens ABG Sundal Collier går ut. Arctic Fund Management tar inn Subsea 7 mens B2Holding går ut.

NORSK HYDRO: Goldman Sachs nedgraderer anbefalingen på Norsk Hydro-aksjen til selg med redusert kursmål NOK 43 (54).

AKASTOR: Nordea gjentar kjøpsanbefaling med kursmål NOK 22 – mener det

BITCOIN: Bitcoinveksler Sturle Sunde får ikke handle bitcoin gjennom Nordea, konkluderer en fersk dom fra Oslo tingrett. Ifølge Nordea var det i fjor opptil 1400 transaksjoner i måneden gjennom hans konto, som alle gjelder kjøp og salg av bitcoin. Høsten 2017 avsluttet banken kundeforholdet på grunn av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. Banken viser også til opplysninger fra politiet om at Sunde ikke krever at bitcoinkundene hans må identifisere seg. Retten viser til at banken har plikt etter loven til å avvikle kundeforhold hvis det medfører risiko for transaksjoner med tilknytning til straffbare handlinger. (DN)

Vil du motta BørsXtra på mail? Da kan du legge inn din emailadresse her: https://www.facebook.com/Xtrainvestor/app/558781764146601/

Disclaimer: The Information is based on information obtained from public sources that Xtrainvestor believes to be reliable but which Xtrainvestor has not independently verified, and Xtrainvestor makes no guarantee, representation or warranty as to its accuracy or completeness. The Information is not an offer to buy or sell any security or other financial instrument or to participate in any investment strategy. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect (including consequential) loss or expense arising from the use of the Information.
M.Y.Peng
07.05.2018 kl 13:28 3654

Reflekterer kursen nå en tapt sak ? Eller er den presset litt vel langt ned. Det er tross alt en god mulighet for at høyesterett tar anken da det her stort sett er en uenighet om hvilket prinsipp som skal gjelde. Det kan også komme melding om utnyttelse av underskuddet. Her kan utslagene bli store, ser vi på omsetningen så handler jo kjøperene med tanke på gevinst. Tror nok mange selger etter det svært uventede resultatet og at de lar seg dra vel langt ned. Håper det kan komme en melding som er oppmuntrende angående videre fremdrift.
Timespa
07.05.2018 kl 13:59 3596

M.Y.Peng. Ingenting ville gledet mer enn om alle gode ting skulle skje med Noreco fremover – jeg unner selskapet og aksjonærene alt godt. Men jeg blir overrasket om ikke kursen er under 50 kr ila noen få dager om det ikke skjer noe helt spesielt.

Verdsettelsesmessig blir nå forsikringsoppgjøret risket fullstendig bort. Først via ankesannsynligheten (la oss si 20% sannsynlighet for at HR tar saken), så sannsynligheten for at Høyesterett konkluderer annerledes enn rettsinstans 2, la oss si 20% her as well for at Noreco vinner fullt frem som i første instans. 20% av 20% blir 4%. En proxy her kan være å ta et samlet krav på ca 2 mrd NOK til Noreco (ref at partnerskapet skal ha 50%), da blir oppsiden verdt 2 BNOK * 4%= 80 mnok. Caset er ikke helt binært, det er ikke svart/ hvitt ift vinn / tap, så utfallsrommet er bredt. Høyesterett kan godta anken og deretter tilkjenne Noreco f.eks 500 mnok…. Men i verdsettelsen er forsikringssaken ikke mer enn 10 kroner aksjen FØR en anke evt godtas..

Jeg tror noen kommer godt ut av Noreco, men da handler det om å sitte klar på kjøpeknappen etter en emisjon er gjennomført. Bytte av underskudd mot eiendeler er vanskelig nesten uansett hvordan en snur og vender på det, og rent salg av underskudd (da gir du bort mye verdi på veien) er heller ikke lett. Den beste måten risk/reward messig er å funde opp selskapet skikkelig og så kjøpe en produksjonsprofil som passer underskuddene.
Mr Big
07.05.2018 kl 14:07 3582

50 Kr??? Hahaha. Noen som vil ha billige aksjer. Det var dagens vits men det er lov å drømme.
M.Y.Peng
07.05.2018 kl 14:24 3532

Hei Timespa. Jeg forstår synspunktet ditt, men er nok en god del mer optimistisk. Høyesterett avviste vel anken til motparten når Noreco hadde vunnet frem. De mente vel at den ikke var prinsipielt avgjørende. Det er den nå. Slik jeg ser det. Hvor mye midler som skal til for å få innpass i selskap med produksjon mener jeg finansieres gjennom skattefordelen. Men vi får se. Takk for lykkønskninger så får tiden vise.
Redigert 07.05.2018 kl 14:33 Du må logge inn for å svare
07.05.2018 kl 14:45 3480

Kjøpsinteressen er definitivt tilbake og NOR er snart i pluss. Slutter opp 20% til ca 120 kroner i dag?

Timespa.

Du er helt ute av aksjen, men er flittig på diskusjonssiden, og bruker mye tid på innleggene dine. Du har mange tilhengere her, og nå begynner jeg å lure på om du misbruker dette litt. Du solgte deg helt ut på 60 cash, i panikk, og nå messer du om en kurs på 50. Da tror jeg du er ute etter inngang igjen, og kommer med noen prosentregninger som ikke ser helt edruelige ut.
Disse to dommene er helt forskjellige, og her må høyesterett konkludere hvor listen skal legges. Hvilke prinsipp som skal følges. Du sto i vinden gjennom rettsaken, med det for øyet å være med å få utbytte når NOR ble en oljeprodusent igjen. Det skrev du selv. Nå er dette fremførbare underskuddet ingenting verdt, men det var det tydeligvis på torsdag i forrige uke. Pengene fra rettsaken skulle ikke brukes til å skaffe seg innpass hos oljeprodusenter, men mer eller mindre utbetales aksjeeierne, og det vet du...

Timespa.

Du er helt ute av aksjen, men er flittig på diskusjonssiden, og bruker mye tid på innleggene dine. Du har mange tilhengere her, og nå begynner jeg å lure på om du misbruker dette litt. Du solgte deg helt ut på 60 cash, i panikk, og nå messer du om en kurs på 50. Da tror jeg du er ute etter inngang igjen, og kommer med noen prosentregninger som ikke ser helt edruelige ut.
Disse to dommene er helt forskjellige, og her må høyesterett konkludere hvor listen skal legges. Hvilke prinsipp som skal følges. Du sto i vinden gjennom rettsaken, med det for øyet å være med å få utbytte når NOR ble en oljeprodusent igjen. Det skrev du selv. Nå er dette fremførbare underskuddet ingenting verdt, men det var det tydeligvis på torsdag i forrige uke. Pengene fra rettsaken skulle ikke brukes til å skaffe seg innpass hos oljeprodusenter, men mer eller mindre utbetales aksjeeierne, og det vet du...
Timespa
07.05.2018 kl 17:05 3228

Har brukt mye tid på selskapet ja, og kommer til å følge det tett også fremover selv om jeg ikke har aksjer lenger. Jeg trader ikke, og sitter ikke og spyr ut innlegg for å snakke noe opp eller ned i det hele tatt. Vurderingene er mine, og en står fritt til å være uenig eller ei.

Måten å regne verdi av en kjede av events er akkurat så enkel som jeg har skissert. Du mutipliserer sannsynligheter for å få en forventningsverdi - pt er denne liten for forsikringscaset til NOR. Du må gjerne sette inn andre sannsynligheter, men metodisk sett er dette riktig. Nytter ikke å bare si 50/50 for Høyesteret sin andel, først må en riske inn sannsynligheten for at anken når frem.

Selskapet har for lang tid siden uttrykt at inntil 2/3 av forsikringsoppgjøret skulle betales ut som utbytte, Dvs at ved full seier, ville nærmere 700-1000 mnok bli tilbakeholdt i selskapet som egenkapital for nye investeringer og utnyttelse av underskudd. Den triggeren som vi alle trodde var sikker og som skulle sørge for at de andre oppsidene i selskapet materialiserte seg, endte dessverre verre enn de fleste kunne forestille seg. Dette vil dessverre påvirke sannsynligheten for å ta ut verdien av de øvrige eiendelene.
Redigert 07.05.2018 kl 17:06 Du må logge inn for å svare
Trengas
07.05.2018 kl 18:45 3096

Etter som de hadde startet en forberedelse av å anke til høysterett før domsavsigelse har de nok skjønt at dette er av så prinsipiell art at det må til høyesterett.
Vil forbause meg om den blir avvist der. Hvor langt ned den skal er vel avhenig av hvor lenge man må nå vente på avgjørelse. Blir ingen utnyttelse av underskudd før dommen er endelig tror nå jeg da.
raven12
08.05.2018 kl 12:09 2671

Nor kan være gullkjøp nå
raven12
08.05.2018 kl 14:54 2491

Traff som faen på det i dag.....fy faen jeg er dyktig