Kardashian vil hjelpe Greta


Enig se. Du vet det er gale når Kørdøshians blander seg inn.

Nå: starte forening for klimabevisste paradise-deltagere og motta 30 mill i statsstøtte.