Nel tradet for kr 270 mill i sept.kun i Nordnet


Utdrag fra Nordnetbloggen. De såkalte «daytraderne». September måneden var nok en måned med høy volatilitet, som har ført til stor aktivitet blant våre aktive profesjonelle kunder.
Aktive profesjonelle kunder hos nettmegleren Nordnet omsatte finansielle instrumenter for 3,2 milliarder kroner i september. Daglig snitthandel blant de aktive kundene beløp seg på over 8000 handler per dag for de norske kundene.
Av den totale handelen på 3,2 milliarder sto aksjer for 2,8 milliarder kroner. I tillegg til dette var handelen i finansielle derivater, herunder warrants, opsjoner, og forward kontrakter og på over 400 millioner kroner.
Den mest handlede aksjen var Nel, som ble omsatt for 270 millioner kroner i løpet av september måned, tett fulgt av svenske Fingerprint Cards, med 237 millioner kroner