ETABLERT NY ORGANISASJONSSTRUKTUROslo (TDN Direkt): B2Holding har etablert en ny organisasjonsstruktur. George Christoforou blir leder for virksomheten relatert til sikrede eiendeler, mens Adam Parfiniewicz skal lede virksomheten innen usikrede eiendeler.

Det opplyses i en melding onsdag.

Jeremi Bobowsk er utnevnt som til Chief Risk Officer og Johannes Raschke til Chief Investment Officer.

TDN Direkt finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70