Pho - Hva får vi servert Q3


7. november får vi presentert resultatene fra det kvartalet vi nå har lagt bak oss. Hva er det vi kan regne med å få servert?

Vi vet at det har vært utplassert utstyr til 14 nye sykehus eller medisinske organisasjoner. Det vi ikke har opplysninger er antall fleksible scope som er utplassert.

I tillegg vet bi at Cevira avtalen ble signert i perioden og at Pho skal motta $ 5 mill i løpet av 6 måneder. Fra DS er det satt opp målsetting om etterhvert å oppnå at Cysview skal oppnå status som SoC. I perioden har det vært mange artikler i fagtidsskrifter som promoterer løsningen.

Med dette som utgangspunkt vil Pho ha oppnådd en omsetning på mer enn 100 -105 mill NOK og for første gang oppleve et positivt resultat på ca 50 mill. NOK. Dette forutsetter en vekst i salg av Cysview å lik linje med foregående perioder og at kostnadsnivået ikke har økt fra Q2.

Det blir spennende å se på utviklingen av kursen som har vaket mellom 50-60 kroner de siste årene.
Dett vi også må forvente å høre mer om er hvilken dører Pho tenker å åpne for at amerikanske investorer lettere kan kjøpe aksjer i selskapet.

I tillegg må vi forvente å høre nærmere om når Pho forventer å motta flere milepæl betalinger for Cysview avtalen.
Redigert 21.10.2019 kl 20:30 Du må logge inn for å svare
Merlin
01.11.2019 kl 01:00 1645

Hayen skrev: "Ting står og faller ikke på et kvartal.
Hvordan forklarer du da 0% vekst i omsetning i USD fra q2 til q3 I 2018?"

Det har vært ganske høy utlevering av faste skop i de senere kvartaler. Men om det ikke samtidig gir stadig høyere frekvens, vil salget fort flate ut etter hvert som skopbehovet mettes. At det selvfølgelig er stor forskjell på kvartalene nå, sammenlignet med tidligere år skyldes den enorme salgsstyrkeopptrappingen i senere tid.

Får ikke det snart kraftigere utslag enn vi har sett til nå, betyr det at resultatene ikke står i forhold til innsatsen og kostnadene. Det er bombastisk å hevde at Photocure allerede har passert punktet for sikker suksess. 3Q kan gi en betydelig avklaring. Får man ikke en høyere omsetning enn 26 mill kr. hjelper ingen bortforklaringer.
Redigert 01.11.2019 kl 01:05 Du må logge inn for å svare

« Det har vært ganske høy utlevering av faste skop i de senere kvartaler. Men om det ikke samtidig gir stadig høyere frekvens, vil salget fort flate ut etter hvert som skopbehovet mettes»

Med en markedsandel på under 1% er det nok en stund til salget vil flate ut pga metning 😊
Jeg tror heller det vil skyte fart.
Redigert 01.11.2019 kl 07:06 Du må logge inn for å svare
Mdg1
01.11.2019 kl 07:41 1498

Tror fremdrift på Cevira også kan ha litt å si for kursen. Hvor fort kan det bli godkjent i Kina og hvor mye inntekter kan det generere på sikt. Det blir uansett 45 mill fra Cevira i q3.

Når vi vet at derved utgangen av Q2 2019 var en kapasitetsutnyttelse på mellom 10-15% av rigide scope, så kan jeg vanskelig se at veksten skulle flate ut, selv om markedet for rigide scope skulle stå foran en snarlig metning.

Men akkurat det er det liten fare for ettersom kun en liten del av markedet er dekket med BLC scope.

Jeg tror nok vi bare har sett starten på en kraftig vekst. Nå har vi etterhvert solide vitenskapelige bevis angående helbredende effekt fra BLC. I den grad dette blir godkjent og akseptert kan vi i løpet av våren 2021 oppleve at AUA oppgraderer BLC fra Grade B til Grade A. Når man vet hva det innebærer så tør jeg knapt tenke på hva det vil ha å si for veksten og markedsandelen for BLC. Men jeg tror det er bra for PHO at en slik beslutning ligger 1,5 år frem i tid. For går AUA inn for Grade A, så bør tilbudet være tilgjengelig ved langt flere sykehus i USA.

Vi er nå inne i november og vi får W3 presentert om få dager. Tør man sitte på utsiden over helgen eller vil vi ivdag oppleve et kjøpepress og en kurs over kr 60,-?
merida1
01.11.2019 kl 09:29 1316

Dahl, som bør være en av de med best forutsetning har vel heller ikke lovet så mye før inn i 2020. Det er utrolig dyrt å markedføre noe i US, så en kan ikke bli overrasket hvis utgifter og kostnader skulle stige noe
focuss
01.11.2019 kl 09:42 1280

Q3 tallene får vi 7 nov. I tillegg får vi kanskje en en stemning rapport for et stykke inn i Q4 og kanskje noe om hvordan vi ligger an i forhold til 2020 guidingen.
focuss
01.11.2019 kl 09:47 1262

Dersom øvre del av guidingen 2020 opprettholdes så burde det strengt tatt holde til å sette kursen mot 100 kroner. Hva markedet velger å gjøre blir en annen diskusjon.
focuss
01.11.2019 kl 10:13 1205

Grunnen til at jeg mener PHO kan sette kursen mot 100, gitt øvre del av guidingen er at i tilfelle bør PHO legge igjen ca 100 mill på bunnlinjen som med P/E=20 gir ca 100 kroner. Nå er det jo slik at det er vanskelig å forutse hvordan markedet vil prise lønnsom vekst. Eksempler kan være Medistim og Scatec som prises med P/E til 35-50. Videre så kan det jo være at markedet ikke klarer å se at øvre del av guidingen gir 100 mill på bunnlinja,men Norne/Edison burde i det minste klare å finne ut av det.

Det som virkelig vil sette fyr på aksjen er at markedet får tro på at det går mot betydelig større markedsandel enn i dag i USA. I så tilfelle så kan kursen nærmest gå hvor som helst på oppsiden.. Får bare håpe nå at Q3 ikke kommer inn som en skuffelse.

Får vi 28 mill i US som er 15% opp fra q2 og 70% opp fra q3 18 tror jeg vi får en positiv response i markedet. Men blir også viktig hva han sier om veksten fremover, status China og hva er planen for utvikle Cysview til kreftmedisin. Vi skulle fått en med medisinsk bakgrunn til å stilt han disse spørsmålene på forhånd slik at DS kan ha en egen presentasjon angående disse temaene.
merida1
01.11.2019 kl 11:06 1092

Det er ting som tyder på at PHO vil utvikle seg fra å være et detekterende selskap til også å bli helbredende når det gjelder blæresykdommer. Da vil dette bli virkelig bra. I hvert fall er det nærliggende å prøve å bli det


Vi har ingen garanti for at Q3 ikke vil skuffe markedet. Vi har sett det skje tidligere. Men ut fra det antall scope vi har sett bli regidstrert gjennom Q3 19, så tyder det på at aktiviteten på det området har vært langt bedre enn gjennom Q3 18. I tillegg så kan man her dra inn den positive usikkerheten som ligger rundt flexiscopene.

Ved inngangen til Q3 var det utplassert 188 scope, hvorav 14 flexiscope. Ut fra all den positive omtalen BLC har fått på sykehusene som har anskaffet teknologien, så er det grunn til å anta at brukerfrekvensen har steget på scopene fra Q2 til Q3. I tillegg vet vi at kapasiteten på flexiscopene er betydelig høyere.

Så inntjeningsmessig burde det ikke ligge an til at vi skal bli skuffet. Ettersom Dahl på Q2 presentasjonen uttalte at kostnadene nå ville flate ut, så burde det være realistisk å håpe på et rimelig godt kvartal, men muligheter for å bli positivt overrasket. Om en uke vet vi svaret.

Om jeg ikke husker feil sa Dahl det på q&a under q1 presentasjonen.
Cevira ble meldt 1juli, så endel er endret siden den gang Dahl snakket om overskudd først medio 2020
Merlin
01.11.2019 kl 13:44 889

Dahl nevnte vel også "on track" uten å presisere det nærmere på 2Q19 den 7. august, altså nesten halvveis inn i 3Q10. Men det skulle bety at ikke bare kostnadene er on track, men også inntektene til da. Det er mitt grunnlag for at Photocure bør klare over 28 mill i salg i 3Q. De får jo også hjelp av $-kursen. Dermed bør aksjekursen gå kjapt over 60-65 nivå. Kommer salget overraskende opp på 30 mill. er det duket for en kraftig og mer vedvarende kursoppgang. Min utgangsmening er at 3Q ikke vil skuffe. Men det kan være greit å ha klarlagt forventningene av forskjellige omsetningstall.

Når det gjelder "mettet marked" tenker jeg ikke på det faktiske potensialet, som er enormt, men på evt. motstand som møtes fra amerikanske nei-til-BLC-klinikker. Det ser jo ut til at en masse klinikker er "immune" mot BLC merkelig nok, klinikker det er nærmest umulig å komme inn hos og der svært mye skal til for at de kan omvendes.
Redigert 01.11.2019 kl 13:45 Du må logge inn for å svare
focuss
01.11.2019 kl 14:06 854

Får vi samme prosentvise øking fra Q2-19 til Q3-19 som fra Q2-18 til Q3-18 så kommer Q3-19 inn på 25,1. Alt bedre enn det tas i mot med takk.
focuss
01.11.2019 kl 14:23 820

Når vi kommer til 50% vekst QoQ og ikke YoY da snakker vi. Da er vi skikkelig i gang.
Merlin
01.11.2019 kl 14:24 814

Du synes sikkert det er fint med nedgang også focuss.... Kursen skal nok opp daogså?
merida1
01.11.2019 kl 14:27 807

Ja, totalinntekter vil øke vesentlig, men jeg vil tro at de såkalte analytikerne vil skille mellom 'engangsinntekter' og økende 'løpende' inntekter
focuss
01.11.2019 kl 14:30 800

Merlin
Det jeg venter på er veksttakten som skal føre oss til målsettingen om SoC. Tror ikke vi ser den i Q3. Når vi kommer til 50% vekst QoQ så er vi i gang. Kanskje i løpet av 2020
Merlin
01.11.2019 kl 14:39 773

Så du stoler ikke på Dahls "Ontrack" som jo må sees i sammenheng med 2020 guidingen på US-omsetning (bare på TURBT) på 20-25 mill. $? Med dagens $-kurs på 9,11 tilsvarer det en gjennomsnittlig kvartalsvis US-omsetning på 46-57 mill. kr. Det er et kraftig sprang opp dit.
Redigert 01.11.2019 kl 14:42 Du må logge inn for å svare
focuss
01.11.2019 kl 14:53 744

Merlin
Jeg har ikke sagt noenting om mine forventninger til Q3. Flott om de selger for 26-28 mnok.

Grunnen til at jeg investerte i PHO for et par år siden er forventning om høy markedsandel i USA, eller penetration som DS foretrekker. By the way, når DS vil kalle det Penetration og ikke markedsandel så er det fordi PHO er uten konkurranse der de jobber for å bli ny SoC i USA. Så langt er vi tidlig i lansering fasen i det største markedet. Jeg ser frem til vi er der at BLCC blir en "må ha" teknologi for sykehus og klinikker. Det er ditt jeg tror vi vil komme.
pafo
01.11.2019 kl 15:02 724

Nu har jo Schneider vart sjef i ett år og med de egenskaper han besitter pluss den very very strong pipeline han har.
Så bør vi kunne vente oss en ca 30 scope og 5 mil i kvartals vekst. Det er jo bare en minimal del av det han har mer
eller mindre lovt og har som mål. Det kan under alle omstendigheter ikke vare noe mindre en Q2 resultatet om han skall
ha æren i behold. Og med alle resurser han har satt inn.
Merlin
01.11.2019 kl 15:12 702

I og med at vi ikke vet hvor mange flexiscop som er solgt i 3Q, men en del er det nok, og de har da i gjennomsnitt vært i bruk 1,5 mndr. bør det allerede synes på omsetningen. Vi må også forutsette at juli har vært en god måned, ut fra utsagnene til Dahl. Strong pipeline bør også vise resultater på salget snart.

Det focuss forsøker, er å tone ned forventningene til 3Q, så det ikke skal komme en aksjekursdipp.

Men personlig tror jeg på bra omsetning i 3Q, samt at Cevira selvfølgelig vil virke bra inn. Kommer Phocure inn på 29-30 mill kr i US får vi sterkt kursoppgang.

Det går mot helg folkens!PHO ligger og surrer på rundt kr 59,-. Torsdag kommende uke blir Q3 19 presentert og det er tydeligvis varierende forventninger til hva som kommer. Kanskje ikke så rat når vi vet hvilke forventninger vi hadde til Q3 18 og hvilke nosedive kursen fikk da det ble klart at kun skarve 7 scope var utplassert og at de ikke ville oppdatere guidingen for 2020.

Det blir neppe noen oppdatering av guidingen for 2020 på denne Q3 presentasjonen heller. Men mye taler for at det blir helt andre tall mhp utplasserte scope gjennom Q3 19. Det kan bli en meget spennende seanse.

Som vi tidligere har vært inne på så har aksjkursen kommet en del opp siste uken på forventninger om hva som kommer. Rett nok har den ikke klart å trenge gjennom kr 60,-, hittil. Hva som skjer siste timen er vanskelig å si, men at en del ønsker å komme seg ombord før vi tar helg, det tror jeg på. For forventningene vil trolig bidra til å presse kursen enda noe opp kommende uke og hvorfor da vente til mandag med å ta posisjon.
Men skjelden har usikkerheten til hva bunnlinjen viser vært så stor som den er nå. For her ligger en del faktorer som de facto kan gjøre underverker på bunnlinjen dersom de har utviklet seg positivt gjennom Q3. Så var det dette dersom da........

Ha en riktig god helg!
focuss
01.11.2019 kl 15:26 678

I henholdsvis 2017 og 2018 så var veksten fra Q2 til Q3 henholdsvis 4 og 2 %, noe som viser at Q3 gjerne er et svakt kvartal sammenliknet med årsveksten. Dette har blitt forklart med ferie avvikling. Med et lite bidrag fra flex så er det lov å forvente noe bedre vekst Q2-Q3 i år, men må si jeg er spent.. Kommer vi inn med 26 til 28 så bør vi se det i dette perspektivet og tenke at det er ok. Men hvem vet, det kan komme over 30 også. Vi er i litt ukjent territorium med flex i startfasen.
Merlin
01.11.2019 kl 15:31 663

Da er vi nesten enige!
focuss
01.11.2019 kl 15:31 664

Merlin
Det ligger en usikkerhet når det gjelder tid fra scope er i hus til det er i bruk. Flex i Outpatient setting krever en liten omlegging i arbeidsprosedyrer etc.

Ser ut som forumets konsensus er 27 mill,noe jeg også tipper på. Det kan kanskje være grunn til å forvente litt økt brukshyppighet ettersom de fire som har ansvar for dette begynner å bli varme i trøya. Uansett burde man hvertfall kunne forvente effekt fra disse fom 2020. Jeg har liten tro på at tallene vil gi støtte til aksjen på disse nivåer(59-60kr). Det som er minst like interessant er antall utsatte skop. Det kan kanskje bli høyt nok til å dra kursen videre.
Jeg tror dessverre at rapporten totalt sett ikke kommer til å stå helt til forventninger og dagens prissetting.
Jeg har troa på litt lengre sikt
Redigert 01.11.2019 kl 16:22 Du må logge inn for å svare

Oppdatert tips avstemming på fb gruppen.

Inntekter Cysview(131 avgitte stemmer)
26 - 29 mill. 73,3% av stemmene
Andre 26,7%

Utplasserte skop(146 avgitte stemmer)
15 - 18 skop 50,7%
19 - 22 skop 36,3%
Andre 13%

Tror dette er det nærmeste vi kommer forventninger siden husa er stille rundt lille PHO.
Husker ikke hva Norne og Edison har av inntektsestimater.
Redigert 01.11.2019 kl 16:32 Du må logge inn for å svare
geem
01.11.2019 kl 16:42 547

Hvis amerikanerne har årlige budsjetter er det antagelig i q1-20 vi får svar på om noen har lagt inn skop i sine. Men det er nå jobben må gjøres for å komme med i 2020 budsjettene! Håper de står på...:-)