Dette viser bare hvor syk man er blitt. Leger uten grenser er helt upolitiske. Hvis det er overvekt av ansatte fra venstresiden sier det mye om hvem som har empati.

"Leger Uten Grenser (Médecins Sans Frontières, MSF) er en upartisk og uavhengig medisinsk ikke-statlig organisasjon best kjent for sitt medisinske arbeid i krigsområder, utviklingsland og epidimiområder. Organisasjonen hjelper dem som har størst behov for medisinsk hjelp, uavhengig av politisk, etnisk og religiøs tilhørighet. De holder seg også nøytrale i krig og konflikter og varsler om overgrep og glemte kriser. "

"Leger Uten Grenser baserer seg på de humanitære prinsippene uavhengighet, upartiskhet og nøytralitet. Det er Leger Uten Grenser som vurderer selv i hvilke områder de tilbyr hjelp, og de gir medisinsk behandling uavhengig av etnisitet, religion og politisk tilhørighet. Leger Uten Grenser tar heller ikke side i konflikter, og behandler også soldater og personer som andre ser på som terrorister. Det eneste kriteriet for å få behandling er medisinske behov."

"Leger Uten Grenser mottok i 1999 Nobels Fredspris på bakgrunn av deres jobb om å tilby medisinsk hjelp i akutte kriser og å gjøre folk oppmerksom på potensielle humanitære katastrofer."

"Leger Uten Grenser har om lag 40 000 ansatte verden over, hvorav 90 % er lokalt ansatte i landene organisasjonene har prosjekter. Om lag 3 500 internasjonale feltarbeidere er til enhver tid på arbeid for organisasjonen i felt i tillegg til ansatte i hovedkontorene. Leger Uten Grensers ansatte består av medisinsk personale som leger og sykepleiere, og ikke-medisinsk personale som vann- og sanitæringeniører, mekanikere og logistikkarbeidere.

I 2016 gjennomførte Leger Uten Grenser over ni millioner konsultasjoner. I løpet av samme år assisterte Leger Uten Grenser 250 000 fødsler, utførte 1,2 millioner vaksinasjoner og behandlet 2,5 millioner tilfeller av malaria. Leger Uten Grenser tilbyr alt fra grunnleggende vaksinasjon til krigskirurgi. De tilbyr også psykologisk krisehjelp. Alle tjenestene Leger Uten Grenser tilbyr er helt gratis."

Alt fra Wiki. Jeg kan ikke fatte og begripe dette intense hatet mot Leger uten grenser som vi ser både her og andre steder. Dette er mennesker som som utsetter seg for store farer i sitt humanitære arbeid både når det krigstilstander og smittsomme og farlige sykdonner. Dette er mennesker med stor empati og er ekte ønske om å redde mennesker i nød. Hve er det som er så fælt med det som gjør at kalde, ufølsomme mennesker vil utrydde organisasjonen?

Jeg forstår ikke hvor ond man kan bli rett og slett.

Formannen jeg linker til hadde jo som vi vet ingen grenser.
Noni
09.10.2019 kl 22:14 95

Uten genser iallfall.