I have a dream


Når Time Charter og skipsprise stiger (snart) kan Hunter inngå 5 års certepartier for alle 7 båter. (Kan selvsagt bli 3 eller 10 år) Da blir de neste 5 års overskudd bli faste og alle båtene kan selges til Ship Finance eller Ocean Yield. Da cashes både verdistigning og langsiktig gode rater inn nå. Det kan være Fredlys exit-strategi. Pr i dag er det spot som gir best effekt av scrubberne fordi reder betaler drivstoff. På TC mener jeg det er leietaker som betaler drivstoff. Drivstoffeffektene kan først tas ut for Hunter når markedet priser TC vesentlig høyere for båter med scrubbere. Det vil sannsynligvis først skje når spreaden mellom billig drivstoff som Hunter kan bruke og svovelfattig drivstoff blir mer stabilt.

50.000 USD i overskudd pr dag for 7 båter i 5 år blir ca. 5,5 mrd norske kroner.

Hvis skipsverdiene stiger til 130 mill USD gir det 4,4 mrd NOK i verdi basert på 60 USD i gjeld pr skip.

Total verdi blir da 9,9 mrd kr, Det gir aksjekurs på vel 17 kr. (Har ikke neddiskontert overskuddene eller tatt hensyn til lavere skipspris på skip med TC. Ei heller tatt med Fredlys opsjoner)

Volumet har falt etter de siste dagers ratefall, og ned salget til noen kjente finansmenn. De meldingene som har kommet, hvor alle har vært positive, har ikke fått noe særlig fart på kursen i det korte bildet. Dette kan tyde på at det blir å vente på at alle båtene er i drift og utbyttene skal komme,

07:16 i dag meldte HUNT at Laga er levert:
https://newsweb.oslobors.no/message/488377
Redigert 01.11.2019 kl 13:05 Du må logge inn for å svare

En interessant artikkel om gasser i skipseksos, av forskere ved Sintef. Visste ikke at svovelen i skipseksos kjøler ned kloden:
https://www.dn.no/forskningviser-at-/teknologi/skipsfart/klima/stivbente-rensekrav-kan-gjore-skip-mindre-klimavennlige/2-1-698124

Oppsden her er formidabel, vi ligger enda i startgropen.

Normalt kursen går i bølger,men her vil hovedtrenden være sterk oppover