Nikko's tradingtråd

Nikko
NEL 12.10.2019 kl 12:42 63140

Ja, så har jeg opprettet en egen tråd.
Jeg har kalt den for Nikko's tradingtråd fordi de som sliter med at jeg skriver om dette emnet skal slippe å lese det. De trenger bare ikke åpne denne tråden så slipper de den lidelsen de legger for dagen.

For min del kommer det til å være en slags blogg der jeg ønsker alle som vil være med og bidra hjertelig velkomne. Det at noen tror at kursen går opp eller ned kan holde det for seg selv hvis de ikke begrunner det. Jeg håper at vi får noen fine innspill, slik som f.eks. fra Furuen som kommer med sine tekniske analyser.

Likeså slik som jeg fikk fra oophus:

oophus:
Bruker du aldri fib tall i NEL aksjen? Har sjekket den ganske mange ganger, og det stemmer ganske greit. 50% denne gangen var på 7.65, så jeg hadde isåfall startet derifra.

Nikko: Nei, hva er det?

Ophuus:
https://www.investopedia.com/ask/answers/05/fibonacciretracement.asp
EDIT: Sjekket i Tradingview, og verktøyet heter Fib Retracement der. Du finner den under trend-linje greiene på venstre side.

Er jo som alle andre verktøy, helt individuelt hvordan man bruker det. Men det er et fint redskap å bruke for å se reaksjonen nær områdene. Ofte så stemmer det greit, og passer fint med en inngang. Uansett om det er psykisk eller ikke. Det er jo det man leter etter. Hva er det psykiske nivåene man håper flest folk bruker. Jo flere som bruker dem, jo mer vil dem jo stemme i en TA.

Og for TA, så vil jeg påstå at "det enkle, ofte er det beste", rett og slett fordi sannsynligheten for at flere bruker det er større, enn de kompliserte TA verktøyene, som færre vet å bruke, eller forstår seg noe på.

For bruken av Fib Retracement, så bruker du siste "Low" og "High" når du tegner den inn. Så starter du ved 50% og ønsker å se en korreksjon, og retur før 61.8%.

I våres eksempel nå, så ville vi startet å tegne den inn ved: 7.267. Samt avsluttet den ved siste høy på: 8.03.
50% blir isåfall: 7.65 <-- Start å kjøp igjen.
61.8% blir: 7.56 <--- Stop loss under, samt siste fill.

Slike bidrag setter jeg stor pris på. Det som jeg gjerne vil understreke er at denne tråden ikke er for backtradere. Legger du ut dine trader, så må det være på et tidspunkt der du faktisk gjør traden, slik at andre har muligheten til å følge deg. Aller helst vil det være ønskelig hvis man samtidig satte kursmål kort fram i tid. Og begrunner hvorfor man gjør dette og hvilke analyseverktøy man benytter.

Samtidig er det ølnskelig at man legger ut ferske nyheter som kan påvirke aksjekursen på kort sikt.

Jeg vet ikke om denne tråden vil være populær, men jeg har fått såpass mange tilbakemeldinger på mine trader at jeg føler det er mange som setter pris på temaet og vil lære seg trading og analyser. Hvis det skulle vise seg at denne tradingtråden ikke blir tatt godt imot, så stopper det bare opp.

Fortsatt god helg
Redigert 12.10.2019 kl 12:46 Du må logge inn for å svare
Nikko
24.10.2019 kl 22:17 4019

Vi kan selvsagt håpe. Tiden er overmoden for en skikkelig saftig ordre.
Hvis det ikke kommer noe, så blir det vel "Robbie-7500" som råder grunnen. Da tenker jeg at det skal gå an å gjøre noen kroner på tradingen. Jeg må uansett være inne før helgen
Jemo
24.10.2019 kl 22:20 4026

Det har du helt rett i klovnen, du kommer aldri til å bli millionær av å sette short i NEL.
pheks
25.10.2019 kl 01:48 3878

Jeg trodde du var sarkastisk, Jemo. Selvsagt ikke... Dere nelliker er skjønne!
Nikko
25.10.2019 kl 09:37 3680

Der gikk jeg ut med alt på snitt 7,77. Bra gevinst :-))
Sann
25.10.2019 kl 09:40 3677

Usikkerhet rundt Brexit avgjørelse idag ser det ut til. Drar godt nedover igjen nå, ja ja
Sann
25.10.2019 kl 13:12 3509

Fikk tradet litt i dag jeg også fra start på 7,825 men valgte å gå inn igjen nå på 7.70. Det er helt uaktuelt å sitte utenfor ved børs slutt fremover nå.
Brexit utsettes og meldinger fra Nel kan landes når som helst, veldig på overtid nå.
Shaikh
25.10.2019 kl 13:50 3458

Jeg tenker akkurat det samme. Veldig skummelt å sitte utenfor ved børs slutt, spesielt over helgen. Jeg følger magefølelsen denne gangen, og går all inn på 7,65. Måtte gudene være med meg ;)

Nå må en melding fra NEL snart komme!
OZZY
25.10.2019 kl 14:33 3380

Ja meldingene er på overtid nå. Alle land MÅ innføre et Hydrogensamfunn. Vi har ingen tid å miste. Vær tålmodig.

Det er en umulighet for moder jord å ta imot all co2 et og all brent fossilbrensel avfall. Det legger seg som en hinne på alt som et sort belegg. pga regn og snø ser man ikke dette så lett.Jjeg var vitne til en bil som hadde stått rolig i 8 år i et åpent garasjeanlegg med tak i en storby. fy faen den hadde et kølsvart belegg som var helt for jævelig å se på og føle på. Dette på grunn av at man er et Oljesamfunn.
Redigert 25.10.2019 kl 14:42 Du må logge inn for å svare
OZZY
25.10.2019 kl 14:40 3355

fra SYSLA

God fredag!

Her er ukens grønne nyheter:

Kolkraftverk i pengekrise – er vi førebudd på det som kjem?

I 2017 publiserte Carbon Tracker Initiative (CTI) ein rapport som sa at fallande kostnader for fornybar energi, reguleringar mot luftforureining og auka karbonprising kunne ta livet av kolkraftverk i Europa allereie i 2030. Mange tenkte nok den gang at CTI tok for hardt i, men i oppfølgjaren Apocalypse Now, som blei offentleggjort denne veka, blir 2030 sagt å vere for konservativt. CTI viser til konkurransen frå billeg gass og fornybar energi som er i ferd med å presse kolkraft lenger og lenger ut i tuben. Frå mars til august 2019 gjekk forbruket av steinkol og brunkol i EU ned med høvesvis 39 prosent og 20 prosent samanlikna med same periode i fjor. Den London-baserte tankesmie hevdar 79 prosent av EUs kolkraftkapasitet no går med tap – mot 46 prosent i 2017.

Spår kraftig vekst for grøn hydrogen fram til 2025

Hydrogen vert ofte trekt fram som ei viktig løysing for å avkarbonisere energisystemet, ikkje minst i fossiltunge sektorar som industri og transport. Men skal hydrogen verkeleg gi klimaeffekt, er produksjonsmetoden avgjerande. I dag kjem det aller meste av det produserte hydrogenet frå naturgass eller kol. Hydrogen produsert av fornybar energi via elektrolyse, det som går under namnet «grøn hydrogen», er framleis ikkje konkurransedyktig med sin fossile fetter. Men dette kan no vere i ferd med å endre seg, hevdar konsulentselskapet Wood Mackenzie. I ein ny rapport har dei analysert marknadsutsiktene for grøn hydrogen fram mot 2030, og har mellom anna rekna ut at i Tyskland, Australia og Japan vil grøn hydrogen kunne matche prisen for fossilbasert hydrogen om straumprisen frå sol og vind kjem ned i 30 dollar/MWh. I dag ligg prisen i desse tre marknadene på mellom 53-153 dollar/MWh ved langsiktige kraftprisavtalar (såkalla PPA), og prisane er fallande.

Oljeleiting er også tema i dansk politikk

Det er ikkje berre i Noreg at politikarane diskuterer oljepolitikk. I Danmark står slaget no om åttande konsesjonsrunde som opnar for olje- og gassutvinning i Nordsjøen fram til 2055. Statsminister Mette Frederiksen (S) vert pressa av dei tre støttepartia til å stoppe konsesjonsrunden av omsyn til klimaet. Til Politiken seier Ida Auken i Radikale Venstre at regjeringa taler med to tunger når dei på den eine sida ønsker å gjere Danmark uavhengig av all fossil energi innan 2045, samstundes som dei skal utvinne olje og gass fram til 2055. Saman med SF skifta Dei Radikale standpunkt i saka i september i år. Enhedslisten, som er det tredje støttepartiet, har alltid vore imot åttande konsesjonsrunde. Etter møter i Folketinget torsdag sa klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen at regjeringa skal bestemme seg når dei er ferdig med å analysere både klimaeffekt og økonomiske konsekvensar av å stoppe konsesjonsrunden, skriv Danmarks Radio. I 2018 fekk den danske stat åtte milliardar kroner i inntekter frå olje- og gassaktiviteten på dansk sokkel.

IEA: Veksten i fornybar energi i 2019 blir den største på fire år

Det internasjonale energibyrået (IEA) har sleppt fersk fornybarstatisikk og nye framskrivingar i rapporten Renewables2019: Analysis and forecast to 2024. Dei historiske tala viser at fornybar energi også i fjor dominerte ny kraftutbygging globalt, men ein marknadsdel på 2/3. Samla blei det i 2018 bygd ut 178 GW med fornybar energi – som var same nivå som året før. IEA spår at tempoet vil gå kraftig opp i 2019 – med positiv utvikling både i Kina, EU og USA. Globalt trur energibyrået at det blir bygd ut 12 prosent meir fornybar energi i år samanlikna med i fjor. Det vil i så fall bety den sterkaste fornybarveksten på fire år.

Myrlandskap i endring – frå karbonlager til utsleppskjelde?
Myr dekker kun ein liten prosentdel av jordas overflate, men er eit veldig viktig karbonlager. I Europa lagrar myrene fem gongar så mykje CO2 som skogen, skriv Carbon Brief i ein omtale av to vitskaplege artiklar om temaet. Begge er publisert denne veka i Nature Geoscience. I den første artikkelen skriv Swindles et al. at myrlandskapet i Europa er i dramatisk endring – og at ein kan observere store hydrologiske endringar (uttørking) særleg dei siste 200 åra. Det er usikkert i kor stor grad dette skuldast naturlege endringar, men menneskeleg aktivitet har uansett ein betydeleg negativ påverknad på utviklinga. I verste kan myrene kan gå frå å lagre til å sleppe ut store mengder karbon. Kor viktig myrene er som karbonlager er tema i den andre artikkelen som er forfatta av Nichols et al. Forskarane har kvantifisert kor mykje karbon myrlandskapet i den nordlege delen av verda lagrar. Dei konkluderer med at det er snakk om over 1 000 gigatonn CO2 – som er dobbelt så mykje som det tidlegare studiar har vist. I artikkelen til Carbon Brief er det ein del forskarar som er kritiske til metodikken som er brukt, men den overordna bodskapen er uansett denne: i den store klimalikninga må ein ta omsyn både til utslepp og opptak av CO2. Endringar av myrlandskapet er derfor dårleg nytt for klimaet. BBC har ein god Q&A om myr og klima i denne artikkelen.
Les flere grønne nyheter her
rettaw
25.10.2019 kl 15:03 3301

Der traff du godt Shaikh, du fikk 17000 aksjer til kr 7,65
Nikko
25.10.2019 kl 15:21 3259

Jeg måtte slite for å kjøpe mine tibake til under 7,70. Jeg tør heller ikke sitte utefor denne helgen.
Sann
25.10.2019 kl 15:27 3247

Den som ikke har handlet nå får stå :) Ser ut som fler vil inn nå mot helgen..
Nikko
25.10.2019 kl 15:51 3208

Jeg er inne med 100% samt krigskassen.
Sann
25.10.2019 kl 16:00 3177

Du får heller bruke kjøttdeig i Tacoen i stedet for karbonadedeig, så sparer du litt der :) God helg!
Nikko
25.10.2019 kl 16:01 3180

Jeg har sjelden hatt en bedre følse av at nå skjer det noe hvert øyeblikk. Tenk å våkne opp til en mandag med de saftige meldingene...
Shaikh
27.10.2019 kl 19:36 2695

Nå er Q3 tallene til NEL rett rundt hjørnet, hva kan vi vente oss? Er det noen her inne som har et fornuftig svar på dette?

Tørkeperioden i NEL har gitt meg en blandet følelse. Er stillheten et godt tegn? Er det et dårlig tegn? Nå sitter jeg virkelig fast, og lurer på hva jeg skal gjøre.

Hva tenker godfolket , la meg høre deres meninger :)

Dere får fortsatt ha en fin Søndag.

Jeg personlig tror det kommer noen nyheter om ikke lenge. De utlyser mange nye prosjektrelaterte stillinger og det er nok ikke uten grunn. Sitter rolig og håper på litt mer spennende uke i nel sammenheng.
Nikko
27.10.2019 kl 20:05 2662

Det tolker jeg som et mulig godt tegn!
Tidligere har selskapet kommet med til dels små og mindre betydelige meldinger for å holde kursen oppe fram til kvartalspresentasjonene. Denne gangen har kursen holdt seg opp og det er nok duket for muligens en av selskapets beste presentasjoner til Q3. Det har vært helt taust i oktober, allikevel holder kursen seg så bra. Det har vel aldri vært så mange triggere på beddingen som nå! Syns jeg leste en plass at Løkke uttalte at han var i ferd med å signere avtaler...?
Jeg er ekstremt spent nå. Skulle det komme en melding i morgen tidlig, så vil kursen kunne ta helt av. Selv uten melding så tror jeg vi kan se en kursstigning i morgen.
Løkke til alle sammen!
Furuen
28.10.2019 kl 11:22 2468

Har dere lagt merke til at NEL de fire siste børsdagene har hatt sin største dipp +- kl 11.30?
Vi får se om det gjentar seg i dag også.

I går opp som en hjort i dag ned som en lort. En haug av tradingmuligheter med det krever litt jobb hver dag. Er ute av aksjen, ingen vet hvordan markedet reagerer på q3. Får vente til støyen har lagt seg, her kan aksjen gå begge veier. Trading mulighetene blir ikke mindre fremover..
Ripper
05.11.2019 kl 14:38 1882

Noen som vet hvordan man kan trade på råvareprisen på Platina?
Nikko
08.11.2019 kl 07:48 1731

Da er jeg tilbake fra ferie og klar til nye tak. Spørsmålet er om det nå svarer seg å trade..?
Kommer det en etterlengtet melding, så kan faktisk kursen gå 30%. Da vil eg ikke sitte på gjerdet!
Jeg tror at meldingen kommer før mandag, så her gjelder det å være litt forsiktig. Allikevel, så kan kursen nå 8,60 (+3,6%) i dag, uten noen store meldinger. Så her er det tradingmuligheter for den som tør.
Selv er jeg usikker, men går kursen til 8,60 uten meldinger, så selger jeg nok :-))

Ha en fin børsdag alle sammen!
Nikko
08.11.2019 kl 08:04 1704

Ophuus: Hva er fib-tallene?
Sann
08.11.2019 kl 08:27 1626

Meldinger kommer i så fall etter børsslutt så da er du kanskje litt for raskt ute med salg...
Nikko
08.11.2019 kl 08:39 1605

Jo, men jeg kjøper tilbake før børsslutt :-))
oophus
08.11.2019 kl 09:21 1549

Swing -traging:
8.01 er 23.6%. ---- Helt tall, så åpenbart godt sted.
7.54 er 38.2% ---- Ikke særlig med historisk support.
7.17 er 50% ---- - God historisk support.
6.8 er 61.8% ---- God historisk support.

Mellomlang timeschart:
7.66 er 23.6% ---- god historisk support.
7.03 er 32.8% ---- - god historisk support.
6.5 er 50% ---- god historisk support.


Redigert 08.11.2019 kl 09:36 Du må logge inn for å svare
Nikko
08.11.2019 kl 12:46 1255

Det ser ut som om det er noen andre også som har fått snusen i hva som sannsynligvis kommer øyeblikk...
Sann
08.11.2019 kl 12:51 1265

Nå må du raske på å selge hvis du skal få sjanse til å kjøpe deg inn igjen før børsslutt Nikko.
Nikko
08.11.2019 kl 13:00 1248

Nei, ikke nå. Jeg vet hva som kommer. Da står kursen i 8,60. Sann mine ord ;-))
Nikko
08.11.2019 kl 13:09 1214

Til dere som er ute nå, så vil jeg bare say this once: KJØP NÅ!!!!

Har det ikke slått deg at meldingen(e) om/når de kommer ikke ikke nødvendigvis bekrefter din optimisme mhp NEL-effekt? Minner om at når det gjelder transportsektoren så er det to flaggskip mot grønn energi for øyeblikket: Norge og California. I begge markedene er hydrogen fremdeles i stillstand må mikronivå for personbilstasjoner (ga dere link igår), mens batterier fosser frem.
Så spørs det om Nikola får på plass megaprosjekt-finansieringen sin. De har strevd en stund i motbakke nå....
Nikko
08.11.2019 kl 13:26 1165

"Strevd i motbakke" du. Nå må du snart holde opp med det tullet ditt, din forumklovn 🤡

Norge??? 😂😂
Tyskland, Japan, Kina, Korea (den med Sør foran), England, Frankrike.
Norge er bare symbol og nisseland!

Så hvordan ser dekning av hydrogenstasjoner ut i disse landene, pr innbygger og i forhold til batterier? Fint med litt oppdatert info.
OZZY
08.11.2019 kl 13:41 1103

som vi så på Løkke sin oversikt igår er at batteriomkostningene i EL bil er ca 13.000 € og i en Hydrogen EL bil , lite batteri, celler og tank ca 4000 €. i tillegg forventer man at prisen på hydrogen faller til under hva Strøm koster idag pr kjørte km.

Så da ser vi hva vi velger Jo nemlig Hydrogen elektrisk.
OZZY
08.11.2019 kl 13:43 1095

BEGYNN Å BYGG HYDROGENSTASJONER I HELE LANDET