PHO-- markedsandel Norge


Har jeg oppfattet det riktig att de nå har 100 % markedsandel på denne type kreftbhandling i Norge.
JosefK
14.10.2019 kl 04:51 563

Nei. Størst andel har de i Danmark der det ligger opp mot 70% om ikke hukommelsen har sviktet helt.

Mye av grunnen til den høye markedsandelen i Danmark skyldes at danske helsemyndigheter tidlig tok blærekreftproblematikken på alvor i større grad en andre land i Europa.
I US ser vi at dette også gjelder for amerikanske helsemyndigheter.
Dette er ett mye større marked, så det tar nok noen år til før vi ser så store andeler i US.

se den andre tråden om markedsandeler, danmark har nå over 70 %.
Det var en her på hegnar som påsto att der hvor en tilbyr denne behandling i norge, bruker en blått lys teknologien, dvs. 100 %, men det er mulig dette er feil.

Om Blålys-metoden
Blålys-metoden, også kalt fluorescens cystoskopi eller fotodynamisk diagnose (PDD), er tatt i bruk i nesten alle sykehus i Norge som gjør blæreoperasjoner. Blålys-metoden (BLCTM) kan brukes både med fleksible cystoskop i poliklinikken og med rigide cystoskop under TURB operasjoner.

https://photocure.com/about/media/fact-sheet-norwegian/

Takker så mye, nesten alle er da ca. 90 % kan vi vel si . Da vet vi det.