PHO markedsandeler


Markedsandeler for PHO:

Norge : 100 %
Danmark : 70 %
Tyskland: 40 %
USA: 0,5 %
Europa: svakt pga lite satsing fra Ibsen

Er dette korrekt, og finnes det flere tall ??

Lenge siden jeg har sett offisielle tall. Danmark er på ca.70%. Sverige, Norge og Tyskland 30-40%.

USA: Bør skille mellom TURBT og Fleksiskope.

Resten av Europa. Noe i Franrike, Østerrike, Italia og Benelux. Photocure klarte det kunststykket å bli inkludert i UK ugudeliges, men svak Photocure ledelse ( Hestdal) og Ipsen sin manglende satsing gjorde at man ikke fikk noe gjennombrudd i UK.

focuss
13.10.2019 kl 10:20 1446

PHOInvestor
Tror ikke jeg har sett tall for Norge, men de er langt under 100%, tror også de er under 50 %. Tror Tyskland er mellom 30 og 40% men at det også selges noe i Frankrike uten at jeg kjenner markedsandelen. Forøvrig så mener jeg disse tallene stort sett er tall for TURBT. Europa er så langt et stort og lite utnyttet marked. PHO har i lang tid vært missfornøyd med Ipsens satsing i Europa. Min forståelse er at det ikke er tilstrekkelig lønnsomt for dem å investere i Europa grunnet lavere pris enn i USA og betaling av 35 % royalty til PHO. Noe må skje i Europa

Var en som skrev her att de stedene de tilbød denne tjenesten brukte de Blått lys teknologien, det vil se 100 %, men det var antagelig feil det da.
Synes det er merkelig vi ikke er oppe på 100 % i Norge, det har blitt funnet opp i Norge og har vært tilgjengelig i mange år.
Når en vet att en oppdager 25 % mer kreft

Det er enkelte urologer som bruker Cysview på alle sine pasienter i fleksiskope markedet i USA. 100% markedsandel er utopi, det vil alltid finnes talentløse leger som behandler lite bevisste pasienter.

Nei, men som Foccus skriver tidligere her.
20 % bør være ett mål, som kan føre til kurs, på ca 2000,-
Det holder for meg.
Dette vil jo også bety att 80 % av pasentene risikerer å dø pga. de ikke bruker den mest effektive handlingen

20 % av markedet gjelder USA i forrige innlegg

ja grafen viser
Danmark : 70 %
Nordic: 45 %
EU : 20 %
USA: 05 %
litt grov inndeling, så ikke så lett å lese av tallene

Det som er interessant å se litt på er surveillance markedet. I henhold til PHO sin presentasjon er det 2,2 mill surveillance cystoscopies i US og EU. årlig. Disse er vel i all hovedsak gjort med flexiscope. Hvor mange slike flexiscope er installert i EU og US, 30? Hvis vi antar at flexiscopene blir brukt i gjennomsnitt 2 ganger i uka er antall surveillance cystoscopies disse gjør årlig ca. 3000. Markedsandelen er da 3000/2,2 mil er lik 0,00136.
Her er det et enormt marked å vokse i. Hadde jeg sittet i styret i PHO hadde ledelsen fått beskjed å satse 100% på dette markedet.

ja grafen viser
Norge : 90 % (nesten alle )
Danmark : 70 %
Nordic: 45 %
EU : 20 %
USA: 05 %
Da har jeg korrigert i forhold til info om Norge
rockpus
20.10.2019 kl 20:35 476

Hva betyr t.o?

Hva forsøker du å oppnå med å hente frem alle disse PHO-trådene??
Fevang
20.10.2019 kl 20:42 458

t.o. er en forkortelse for tullete olding.

Så da kan man ikke forvente noe annet fra den kanten......