Hva kan vi forvente i kursutviklingen fram mot 7.nov?


Fredag sluttet vi på 53,60. Vi er vel da omtrent inne i bunnen av trendkanalen igjen. USA og Kina har framgang i sine samtaler og mye taler vel for at OSE stiger imorgen.
Uken før forrige økte Topp50 med ca. 70k, kun en på topp 50 solgte aksjer og det var Danske Bank med hele 393 aksjer.
Frank Stave har de to siste ukene økt med 29k og er inne på 20 plass med 150k. Erik Billington holder stand med sine 186k.
At private investorer går inn såpass heftig kan ikke tolkes som annet enn positivt, det er deres egne penger, ingen A/S som står bak. Dette har de dermed trua på, bommer dem går det direkte ut over deres "egne" penger.
Kanskje Stave ikke er ferdighandlet, vel vi får se.

Selv tror jeg det vil bygges forventninger til denne kvartalsrapporten og jeg håper videre at flere hopper ned fra gjerdet nå framover og det hadde ikke skadet om kursen ligger på rundt 60 den 6.nov.
Blir spennende å se om Norne også denne gangen kommer med ny anbefaling i forkant av resulatet. De siste gangene har dem justert fra KJØP til HOLD før presentasjonen for så å justere tilbake igjen en uke eller to etter presentasjonen.
De foregående gangene har dog MW vært short, det er ikke tilfelle denne gangen.

Mitt tips for kvartal 3 er 13R+6F, Cysview inntekter på 28,3 mill og totale inntekter på 57,7 mill(7% vekst for Partner/Nordic lagt til grunn). I tillegg håper jeg det kan komme noe mer utfyllende informasjon om Cevira avtalen, noe jeg mener dem må komme med snart.

Vel, spennende blir det åkkesom.
Redigert 13.10.2019 kl 13:51 Du må logge inn for å svare
oivindl
27.10.2019 kl 22:37 779

Takk for delvis oppklaring.
Men bør ikke også begrepet "lineær" strykes?
En vekst på 7% i kvartalet er jo ikke lineær.
Hayen
27.10.2019 kl 23:41 710

Merlin,

Det er alltid interessant med en diskusjon.
Man risikerer å lære noe nytt, eller oppdage at det er ting man ikke har tenkt på.

Jeg er likevel fremdeles ikke enig i at 27 mill i q3 er dårlig.
Jeg står ved min påstand om at 27 mill i q3 er bra, iallefall hvis guiding for 2020 er målet.

Resonnementet er som følger:
* Det aller viktigste først, og her er jeg ganske bastant: INGENTING står og faller på ett kvartal. Det gjelder begge veier. Med ditt utgangspunkt, så var PHO på vei mot evig nullvekst i q3 2018 ( ca 0 % vekst fra foregående kvartal i omsetning USD) og mot noe ekstremt stort i q1 2018 ( 30% vekst fra foregående kvartal i USD).
Salg har statistisk sett klumpet seg sammen hos PHO, og vi må ta høyde for at det fortsatt skjer.

Så hva gir 27 mill NOK i q3?

* 7 % vekst fra foregående kvartal i USD ( som er tilsvarende snittet for økning fra q2 til q3 siste tre år)

* YOY vekst på 52 % i USD, noe som vil være noe under snittet siste fire kvartal ( 55 %), men bidrar til å øke snitt yoy vekst siste fire kvartal fra 52 til 55 % ( fordi 52 % i q3 i år er vesentlig bedre enn 41 % i q3 2018)

* Stigningstakten er ikke "lineær" (eller flat i % som blir mer riktig). Den har økt jevnt siste 3 år. Ditt regnestykke ekskluderer det faktum. Det er riktig at veksttakten må øke for at guidingen skal nås, og der vil vi være ca 'on-track' med 27 mill. Den (snitt veksttakt siste 4 kvartal) har økt med ca 10 prosentpoeng årlig siste 3 år ( ca 35% yoy-vekst q3 2017, ca 45 % q3 2018 og 55 % q3 2019). Hvis denne trenden fortsetter så vil vi ved utgangen av 2020 ha en total omsetning på ca 169 mill. Dette er litt teknisk, men uten å komplisere med regnestykket, så kan jeg si at tallet er kommet frem til ved å benytte årets omsetninger (faktisk q1 og q2, 27 mill q3 og q4 2018* trendlinje økning veksttakt). Da er valutaeffekt i år hensyntatt og flat utvikling USD vs NOK lagt til grunn. Jeg har også vært noe forsiktig i måten jeg har regnet.

* Eksponensiell økning i markedspenetrasjon (25 MSA) i USA er intakt med 27 mill i q3 I praksis er faktisk veksten (i % ) i markedsandeler da enda sterkere enn tidligere. ( brattere eksponensiell kurve enn etter q2)

Statisk sett er både q4 og q3 svakt hvis man kun ser på vekst ift foregående kvartal.
q2 og q1 er i den sammenheng sterke kvartal.
Men det blir litt enkelt å se bare på dette. Det er endel andre mønster i tillegg, bl.a knyttet mot yoy-vekst.
Redigert 28.10.2019 kl 00:36 Du må logge inn for å svare
Merlin
28.10.2019 kl 01:00 668

27 mill vil ikke være on-track slik jeg har oppfattet Photocures formidling. Selskapet har gitt større forventninger, som nå gjenspeiles i kursen.

Kommer man inn med labre 27 mill vil det ikke vise mer en omtrentlig samme frekvensbruk som tidligere. Og det er det som i tilfelle vil være det tragiske, at frekvensen ikke skulle øke.

Jeg forventer at de innsatte flexiscopene vil få en svært mye høyere bruk enn fastscopene. Og det temmelig fort og allerede vises i 3Q. Vi vet at enkelte av flexiscopene allerede for flere kvartaler siden var oppe i minst 100 gangers bruk i kvartalet. Det er flexiscopene som skal gi den sterke frekvensøkning spesielt.

Og det bør vi faktisk få svar på i 3Q19. Såpass med flexiscop er i drift, og en god del av dem har alt vært det i flere kvartaler. Får ikke Photocure dreis på flexiscopbruken fort for flere av brukerne, vil vi neppe se noen eksponensiell utvikling. TURBT-behovet vil som kjent kunne synke, siden flere fanges opp allerede ved surveillance. Derfor må flexi gi resultater, både i seg selv, og som kompensasjon for lavere TURBT-fastscopbruk.

Vi er veldig avhengige av hvor detaljert informasjon og analyse DS kommer til å gi på 3Q. En god og troverdig analyse, som er så detaljert at vi som investorer kan føle hvilken vei dette går er viktig. Holdes derimot kortene tett til brystet, og omsetningen er laber, vil vi kunne få et kursfall tilbake.

Å legge omsetningslisten for lavt her er bare å lure seg selv. Photocure må begynne å levere på Cysview, på en måte som reflekterer den store og kostbare salgsinnsatsen. Unnskyldninger av typen feil på scopene etc. kan ikke tolereres lenger.

NilsAB
28.10.2019 kl 08:41 491

Melding!
Might have treatment effect!

Results/Conclusion: Immediately after treatment, a statistically significant increase of apoptotic tumor cells was seen in the Hexvix groups, albeit the level of apoptosis was weak. A delayed anti-tumor effect was demonstrated after 7 and 30 days, possibly indicating a systemic immunotherapeutic effect. After 30 days, immune cells CD3+ and CD8+, were mostly localized around tumor cells in HAL-PDT groups compared to control groups. A transient increase of PD-L1 expression was also observed after 7 days in irradiated groups of the animals. Further studies to assess the effects of combining PDD and PD-L1 inhibition are warranted to clarify the role of combination treatment for improved patient outcomes.
Durable
28.10.2019 kl 09:04 394

Litt flåsete sagt, men dersom terapeutisk effekt kan påvises og dokumenteres, så kan vi fort legge på en null eller to til prisingen av Cysview.