APP - Innsidere fortsetter å laste på


Nye innsidekjøp i dag til kurs 1,10.

Hva skjer i dette spennende skallet. Merkelig at ikke det er mere oppmerksomhet rundt APP. Lite frie aksjer kan være en faktor. Er det bare meg av vanlige spekulanter som har APP aksjer?
Redigert 12.05.2018 kl 22:15 Du må logge inn for å svare

Har fått øynene for apptix etter oppkjøpet av svenske emveira. Om de klarer å få en fot innenfor helsevesenet i Skandinavia er det fantastisk! Når bør jeg gå inn? Etter emisjonen som kommer??

Innsiderne som kjøpte aksjer i dag kontrollerer
snart 67 % av alle aksjene..,
bulkboy
14.08.2018 kl 08:42 2036

App med inntekter etter oppkjøp av det svenske selskpet. Hva tror dere?

Opp 13 prosent i dag er bra.
3 uker til ekstraordinær genralforsamling den 14. august
Litt spennende med Apptix nå...
bulkboy
25.07.2018 kl 09:41 2378

Kapitalutvidelse i fbm med utvidelse av drift/oppkjøp er vel ikke så ueffent det?
bulkboy
24.07.2018 kl 17:27 2494

Ekstraordinær generalforsamling. Hva er på gang tror dere?
Redigert 24.07.2018 kl 17:28 Du må logge inn for å svare
Statoil!
14.05.2018 kl 00:04 2980

Hvor stort er det fremførbare underskuddet? Ikke dumt å sitte i et helt nytt selskap da alt annet på børsen er så til de grader overpriset....
kugutten
13.05.2018 kl 22:19 3013

Mener Apptix styret nå har en bra trackrecord når det kommer til strategiske grep. Bra med utbytte og en ny spennende satsing i Sverige. Et betydelig fremførbart underskudd.. Blir et spennende Apptix år..
Statoil!
12.05.2018 kl 22:18 3123

Ja satser det blir mange utbytter som den nå. Det er vel bare å legge de i skuffen å se hva dom skjer. Med litt volum kan den fort å mye. Tror den er over krona ganske kjapt.

Spennende :-)
Redigert 12.05.2018 kl 22:23 Du må logge inn for å svare

Jeg har sittet lenge med Apptix-aksjene mine. Dette blir 3. gang jeg mottar store utbytter. Satser på at aksjen stiger til kr. 1,70 til neste sommer:-)
Helse-sektoren i Skandinavia har bruk for Apptix...
Redigert 14.08.2018 kl 19:35 Du må logge inn for å svare