Luft og tomme gruver?


Forsatt er det egentlig ingen som har klart å fortelle meg hva dette caset egentlig er.

1 Finnes det reelle verdier? (eieerandeler i gruver?)

2 Hva er potensialet? Hva kan ELE bli?

Kort svar:
1. JA
2. Kort sikt kr 6-10 (1-3 mnd) - lang sikt kr 15-30 (12 mnd)
Forutsetter avtalen med ABO termineres eller får på plass planer uten ABO.
onuk
14.10.2019 kl 20:38 267

Bare en liten korrektur.
1. Nei.
2. Konkurs er makspotensial.