----Breaking 🔆 news-----


Torvald ble i dag observert utenfor porten hos anlegget i ML
Han stod der med skrujern og brekkstang, hørte ikke men tror han ropte noe ala. Kan ikke Trump'n se å få bestemt seg! 🤬
Nå må kølapp maskinen flyttes til Butte, IGJEN!!!
Knus spare 🐷, her blir det omtrent Ingen aksjer å få tak i.
Husk, det erfaringsmessig ingen selgere, kun kjøpere som kjøper av kjøpere.
Nå får REC allikevel ikke mulighet til å selge sine granuler til Kina med 25% tap. Tut tut 🚂🚃🚃🚃🚃🚃