3. gang kontrakten blir meldt, samtidig som Woodford får sparken


Her er intensjonsavtalen https://newsweb.oslobors.no/message/474116

Her ble avtalen igjen meldt https://newsweb.oslobors.no/message/475500

og dagens melding som forteller at de fremdeles har avtalen (?) https://newsweb.oslobors.no/message/487073

" an agreement with a major global IT provider to the financial
markets to upgrade their existing biometric security solutions."

Hvor lang tid skal dette ta ettersom IDEX ikke har produsert noe volum tidligere? "initiated production ramp preparations".

De meldte at dette var multi million dollar (altså ikke double digit, slik det ville stått om det var tilfelle basert på q-presentasjoner) over 3 år.
da snakker man max 9mUsd fordelt over 3 år("will be delivered over the next three years"). 30mill kroner. Men med en faktisk ebitda margin på 0 vil ikke det ha positivt bidrag på bunnlinjen.

Sier man at de klarer å oppnå bedre marginer enn peers, si 20%, blir de 30mill 6mill til bunnlinjen. Som følgelig bedrer resultat fra -250mill til -244 mill...

Går kursen på samme melding for 3. gang tror jeg det er fin mulighet å selge på for å heller bli med i emisjon på 10-50øre, som er rett rundt hjørne(ref: tom for cash starten av januar 2020).
Woodford:
Tilfeldig at idex kommer med bullish melding samtidig som det bekreftes at aksjonæren som eier 28% av selskapet sparkes ut av fondet?
Teller ned dager til aksjene kommer for salg i markedet

Neil Woodford has been sacked from his flagship equity income fund which will now be liquidated, signalling the end of the career of the UK’s most high profile active fund manager.

Link Fund Solutions, the income fund’s authorised corporate director, said in Tuesday the fund would be wound up by its administrators, which follows its suspension in June. BlackRock and PJT, the investment bank, will be allocated two parcels of the assets to be sold.

https://www.ft.com/content/c9bd2a60-ef13-11e9-bfa4-b25f11f42901
https://www.bbc.com/news/business-50052945
Redigert 15.10.2019 kl 09:13 Du må logge inn for å svare
bulkboy
15.10.2019 kl 08:22 2023

Dagens melding er vel bare just great? Litt av en sprettrakett denne kommer til å bli i tiden fremover.

selge samme katten 4 ganger?

først en levende, så en død, så skjelettet og tilslutt en diamant av asken? LOL

er vel ytterst få som biter på agnet bare de risikoperverse og daytradere
ArtDude
15.10.2019 kl 08:31 1961

For Idex er dette vesentlige.

Teknologien er i bruk, det blir penger og det er en verdensaktør som tar den i bruk. Så går tiden, de blør penger og etter alle rasjonelle betraktninger ha behov for noen kroner inn i 2020. Samtidig selger BNP seg ned og har fortsatt 12 700 000 aksjer som de selger ned i bulker på 500 000 - 1 500 000 pr uke.

Risikoen er som stemningen, høy!
4info
15.10.2019 kl 09:21 1744

Woodford nyheter opplever jeg som positivt. En styrt avvikling av fondet forhindrer brannsalg og skaper større forutsigbarhet.

Idex melder ikke kontrakten for 3 gang, de melder at produksjon og levering er i gang til kunden de inngikk kontrakt med i april.

Denne kontrakten er selvfølgelig ikke nok for at Idex skal klare seg uten å hente mer kapital, men det kan bli et bevis på at de klarer å levere varene og at det ikke smuldrere opp og ikke kommer noen inntekter ut av kontrakten. Og det igjen kan ha en forløsende faktor for at nye kontrakter blir inngått.
Selv om det det ser mørkt ut for Idex for øyeblikket og markedsadopsjonen går trengere en forventet, så er jeg overbevist om det er et gigantisk marked for biometriske autentiseringsløsninger som ligger utenom mobilmarkedet ( betalingskort, idkort, adgangskort. osv..). Time will show.
Redigert 15.10.2019 kl 09:31 Du må logge inn for å svare
Gi_Fan
15.10.2019 kl 09:37 1629

Utrolig. Idex skal BEGYNNE å kvalifisere en produksjonsprosess. Kan ikke se annet en at de har holdt aksjonærene for narr når de tidligere i år sa at pengene fra siste emisjon skulle ta dem til break even. De kunne jo aldri ha greid det da de ikke engang har en prosess for volumproduksjon. Hadde idex fått en ordre så ville de ha slitt som de gjorde med Validus "ordren" i 2011 - de bruke 2-3 kvartaler på å levere 1000 sensorer.
Men, det er nok forretningsmessig en riktig beslutting. Ingen grunn til å forhaste seg med å kvalifisere en produksjonslinje for et marked som ikke eksisterer. Blir nesten som søster thin som brant av 400 millioner på (å forsøke) å lage en fabrikk for "billions" til et nesten ikkeeksisterende marked ("thousands").
4info
15.10.2019 kl 09:47 1592

VI kan lese hva vi vil av selskapets melding, men en produksjonsordre er knyttet opp mot en betaling i motsetning til intensjons- og samarbeidsavtaler. Dette er da en hyggelig utvikling slik jeg leser det.
4info
15.10.2019 kl 09:53 1571

Ordre lar seg normalt belåne og kan bidra positivt til arbeidskapitalen.

BlackRock Advisers will take charge of selling the fund’s listed assets while PJT Partners will continue with its previously agreed role in helping to sell the fund’s highly illiquid assets, Link said.

https://www.reuters.com/article/us-woodford-inv-closure/neil-woodfords-flagship-equity-income-fund-to-be-shut-down-idUSKBN1WU0MJ?il=0&fbclid=IwAR3siLKHw7LhiKib5PQpcxXaeyMa_7QampD-7dgxpVxzE5EiL863TEOON0c
Sente
15.10.2019 kl 11:13 1390

Nei, Idex har motatt en PO og leverer sensorer. Det er kunden deres som skal kvalifisere sin produksjons prosess. Noe som jeg trodde var vanlig for relativt nye produkter.

Er ikke dette sensorer for adgangskort Sente?
Sente
15.10.2019 kl 11:36 1329

Mulig de kan brukes for det også, men trodde det var mer snakk om noe Fido lignende, system pålogging. F.eks. noe lignende bloombergs b-uint, bare med NFC istedenfor OTP.
Gi_Fan
15.10.2019 kl 13:08 1151

Du har rett, jeg var litt for rask når jeg så ordene kvalifisering. Men uansett tar det tid, vanligvis noen måneder minimum. Det betyr ikke så mye for idex for de får betalt når de shipper går jeg ut fra.
Sente
15.10.2019 kl 15:46 1006

Det som forvirrer meg litt med denne avtalen er om Idex er underleverandør eller hovedleverandør.
Grunnen er denne setningen i den andre børsmeldingen linket lengre oppe: "signed an agreement with IDEX to upgrade their existing biometric security
solutions." Itillegg det Stan sier i dagens melding: "We now expect a regular flow of purchase orders from this customer"
Hvem er det som har sendt PO til Idex? De som lager det ferdige produktet, eller sluttkunden?

Idex får bestilling på komplett enhet fra kunde, shipper sensorer til "world class electronics manufacturer". Sensorene monteres i enhet, og enhet sendes så til kunde. Først da får Idex betaling. Ikke når de leverer sensorene i første ledd.
Så dette vil si det tar lengre tid før Idex får pengene fra de leverer sensorer, men det betyr de får bedre margin da de ikke er en underleverandør, men leverer et komplett produkt.
Gi_Fan
15.10.2019 kl 16:04 980

Jeg kom også til å spekuler om at kanskje idex har tatt på seg å levere end product, men fra en helt annen innfallsvinkel;
Det har vært spekulert i at t kunden er Bloomberg;
1. Bloomberg har neppe noen elektronikk-produksjon og ingen kompetanse på det, de kan (mest sannsynlig) spesifisere et custom produkt de ønsker å kjøpe, men de vil neppe kjøpe noe annet enn slutt-produkt. Og hadde det vært en systemintegrator (ala Gemalto) innvolvert ville idex mest sannsynlig fått ordre fra denne.
2. Volumenet til Bloomberg er ikke volumene høye nok til at det blir "multi-million dollar" om Idex skulle levere bare sensorer (maks en 400k enheter om alle kunder bytter), mens sluttproduktet har en verdi på fra 6 til 20 dollar (retail priser for otp tokens) og da kan vi snakke fra 2 til 8 mill USD totalt.
Redigert 15.10.2019 kl 16:05 Du må logge inn for å svare

IDEX har nok lært av NEXT.

NEXT leverer hele moduler til laptop. Modulen settes "ned i motherboard" og "opp i tastaturet". NEXT leverer sensor til (en kjede av) underleverandører som setter den inn i modulen. NEXT får ferdige moduler tilbake som de leverer til Fujitsu, tidligere også til Dell.

Siden NEXT leverer/selger komplette moduler videre til Fujitsu/Dell, inntektsfører de hele modulen (som har en verdi flere ganger sensoren) mens de bare tjener litt på selve sensoren.

Slik har NEXT i alle år blåst opp topplinjen, mens bunnlinjen er den samme som om de bare solgte sensorer. Et trick NEXT i alle år har bedratt aksjonærene med. Nå vil IDEX gjøre det samme  :)

Redigert 15.10.2019 kl 21:07 Du må logge inn for å svare
Sente
15.10.2019 kl 22:21 766

De legger nok litt påslag på for hvert produksjons steg. Men hvis de rapporterer alt som "Product sales" blir det vanskelig å si noe om marginene. Marginene på patent lisensene må jo trekke opp litt da.
Jeg må si meg imponert over salgsteamet til Idex. Idex har penger ut året, men har tydeligvis forsikret denne kunden om at de kan levere sensorer og support for dette produktet i flere år. Som leverandør av et sluttprodukt følger det med en del forpliktelser, og sluttkunde sjekker selvsagt at Idex kan dekke disse.

Verdensledende er stikkordet
Sente
15.10.2019 kl 23:08 682

Spørs hvor mange aksjer du har og Idex sikrer videre drift før kursen faller mye mer.

Ikke rare påslaget for annet enn sensor. Til det er konkurransen så hard at NEXT har mistet Dell som kunde.

At NEXT leverer ferdige kort/moduler (sammenlign med andre PC-"kort" som grafikk og minne) er fordi de ønsker slankest mulig produksjon, og ikke selv vil surre rundt med (en kjede av) underleverandører for å få et plug&plat kort med sensor som kan snakke med resten av PC/laptop.

IDEX har innsett at de ikke er Verdenslederen

Dagens melding starter med:
"IDEX Biometrics ASA, a leading provider of ....."
ikke:
"IDEX Biometrics ASA, the leading provider of ....."

----- ----- ----- ----- ----- -----

Dagens melding sier at IDEX "has received a purchase order".

Det IDEX beskriver som en AVTALE i forrige melding (30.04.2019 https://newsweb.oslobors.no/message/474116), er da beviselig ikke annet enn et "letter of intent", en forpliktelseløs intensjonsavtale. Både IDEX og THIN har i alle år bedratt markedet og aksjonærene med å melde "letter of intent" som faktiske avtaler som skal gi klingende mynt i kassen. Derfor er det nesten aldri blitt noe reelt salg ut av alle avtalene og samarbeide IDEX har meldt siste 23 år.

Redigert 16.10.2019 kl 00:02 Du må logge inn for å svare
Gi_Fan
16.10.2019 kl 00:17 606

Det må jo være komplett galskap om de har normale marginer på sensoren og ikke noe påslag på de andre komponentene og sammenstilling av modul/sluttprodukt. Nesten som om en dekk-produsent skulle levere biler (som ble satt sammen av en eller annen kontrakt-assembly linje) og bare regne seg marginer på dekkene.
Selvfølgelig er det ikke mulig å få samme marginer på hele modulen som den de får på produktet hvor de har mye IP, men det er til en viss grad akseptabelt fordi de har heller ikke samme kostnader til utvikling og støtte for 3 parts IP
Gi_Fan
16.10.2019 kl 00:20 601

Har du over en million aksjer er du i alle fall millionær nå. Tror ikke det varer så lenge før du må ha 2 million aksjer for å være idex-millionær. Kassa er snart bunnskrapt og største eier blir tvangssolgt (de vil sikkert forsøke å selge utenom børs først, men hvor mye er noen villig til å betale for 25% av et taps-sluk som har satset allt på et marked som ikke eksisterer (enda))