Ingen handelsavtale.


Kineserne skal kjoepe litt mer jordbruksprodukter, mot at USA ikke oeker tollen fra 25 til 30%. Ingenting er signert, og kineserne er saa missfornoyde at de krever nytt moete.

Med andre ord paagaar handelskrigen for fullt, med alle de negative effekter den har for verdensoekonomien.