Nei til kupping av Filipstad

Thinky
15.10.2019 kl 11:46 122

https://www.aftenposten.no/osloby/i/9v0E9l/tar-5000-kr-billetten-for-byutviklingskonferanse-svaert-vanskelig-for-naboer-aa-delta-paapeker-lokalpolitiker

Filipstad-området som utgjør omlag 300 mål, eies av det offentlige. Det er uhørt å holde konferanse med private
eiendomsaktører om dette. Dette er folkets eiendom. Det er folket som bestemmer hva området skal anvendes til.

Mange er nok åpne for Fabian Stangs holdning her. At fremtidig anvendelse krever modning og utredning.

Kanskje Kielfergen bør flyttes et annet sted ?
Kanskje det bør være mye park, grønt og blått ?
Kanskje konserthus ?
Kanskje badestrand eller badepark ?

Hvor skal funksjonene som har vært der flyttes hen ?

Boliger og kontorer er det ikke sikkert folket er så interessert i.
Folket er sannsynligvis interessert i noe som gavner fellesskapet.

Bane Nor og Oslo havnevesen må ikke tro at de liksom har egne penger her,
og som kan brukes etter eget forgodtbefinnende. Sånn er ikke dette i det hele
tatt.

Litt samme tankegang bør inn på NRK-tomten også. Den er offentlig eiet.
Hva gavner fellesskapet her ?

Private får henvises til andre byer på Østlandet. Det er mye å gjøre der.