Goodtech og guiding?


Jeg leste teksten under to ganger, og lo like høyt begge gangene, som jeg har gjort siden 2008. Det forventes å få positive effekter fremover :)


«Goodtech er godt posisjonert i våre hovedmarkeder, og vi opplever et høyt aktivitetsnivå i disse markedene. Med utgangspunkt i vår virksomhet innen automatisering, industriell IT og robotisering vil Goodtech være en attraktiv partner innen digitalisering og industriell effektivitet fremover. Styrket fokus på prosjektgjennomføring og risikokontroll, samt en tydeligere og sterkere salgs- og markedsinnretning forventes å få positive effekter på lønnsomheten fremover», heter det i rapporten.