Solenergi (SSO) Q3 i morgen 18.OKT


kjøpe før Q3 kan vise seg å bli en bra investering?

-Guiding der Scatec Solar har gjennomført emisjon og ruster seg for vekst til 4.5GW innen 2021, altså en dobling på drøyt et år.
-eller... EBITDA og backlog&pipeline og at Scatec Solar har fått 1032 millioner kr. på bok etter emisjonen.

Siden Q2 har Sactec Solar økt prosjekt i backlog&pipeline fra 5136MW 19.07.2019 til 5600MW 18.09.2019

backlog&pipeline er mer konsistent nå når de nå har tatt ut 600MW hvor blant annet Iran var representert. Tunisia har kommet inn i pipelinen hvor Scatec leder budrundene på 4 av 5 prosjekter. Det er allerede publisert at Scatec har vunnet 300MW i Tunisia og det er bare teknisk godkjennelsesprosess som mangler. Endelig avgjøresle vil øke backloggen fra 377MW til 677MW. En lysere fremtid i Zimbabwe kan øke pipeline ytterligere. Scatec Solar jobber også med en feedertariff på 1000MW i Vietnam

18.09.2019 Oslo (TDN Direkt): Konsernsjef Raymond Carlsen "det er en revolusjon i deler av solkraftmarkedet" -"Alle" snakker om en kraftig markedsvekst. Vi er midt i en energirevolusjon."

Det er tydeligvis i disse dager vi vi se en kraftig vekst. Silisiumprisene er ned 0.47$ fra forrige kvartal.

Folketrygdfodet eier nå hele 10% av SSO etter emisjonen
EQUINOR eier også 10% av SSO
20% av aksjene blir dermed trolig ikke solgt før det grønne skiftet er ferdig og gjennomført. -det kan ta mange år!


så er det viktigt å nevne at SSO nå har en utbyggingskapasitet på 1,9 GW(fra tidl. 800MW - 1,2 GW)

https://www.youtube.com/watch?v=HmJzS5KBB04


jeg ser frem til Q3 2025,hva som skjer imorgen er bare starten!


;)

Takker for klipp! Enig, dette er bare starten på en lang opptur. Sol- aksjer har lenge skremt vettet av investorer, men nå ser det veldig mye mer annerledes ut med mange ganger bedre teknologi og effektivisering av PV-cellene. Dette blir bra for de investorer som kjenner sin besøkstid.

Et lite perspektiv:

Verdenssamfunnets energiforbruk økte med 2.3% i 2018. Det haster nå med å kompensere med miljøvennlige løsninger.

I det følgende er det listet opp noen lands elektrisitetforbruk i 2018:

-Norge 122 TWh

-Ukraina 133 TWh

-Tyskland 536 TWh

-Sør-Afrika 207 TWh

-Brasil 509 TWh

-Egypt 159TWh
...........................

Tar man et nærmere blikk på Brasil (509 TWh):

Scatec Solar bygger solceller tilsvarende 162 MW i Brasil. Dette tilsvarer 162MW x 24h x 365dager = 1 420 000 MWh som er 1.42 TWh.

Solcellene gir kun en økning på 0.3%. Det sier seg selv at Brasil vil komme til å etterspør mer sol energi hvis de har en plan om at dette skal være en del av energi mixen. 1.42 TWh må sees på som nærmest et pilotprosjekt. Det skal også her sies at det ikke er sol 24/7 og at produksjonen er mye mindre enn 1.42 TWh.

...........................

Scatec Solar bygger solceller tilsvarende 342 MW i Ukraina. Dette tilsvarer 162MW x 24h x 365dager = 3 000 000 MWh som er 3 TWh.

I 2018 kom 3% av energiforbruket fra fornybare kilder. Med det nye solpanelet vil Ukraina øke prosentandelen med i overkant av 2%,

Ukraina er det landet som ligger lengst mot nord hvor Scatec bygger solceller. Trolig fordi landet har et forferdelig dårlig klimaavtrykk der over halvparten av energien produseres ved hjelp av kull. Ukraina er tvunget til å bygge ut et hav av solceller for å ikke komme forferdelig dårlig ut i klimaregnskapet i årene som kommer. Ukraina er et skjermet land med lite vind som gjør vindmøller mindre attraktivt. De må altså satse mer på sol. En annen viktig bieffekt vil være at Ukrainere blir mindre avhengig av russisk gass.

Flere interessante land viser de samme forholdene. Solcelleindustrien kommer til å eksplodere de neste årene da mer effektive PV-celler er utviklet og energien er høyst konkurransedyktig med klimafientlige energifremstillingsmetoder. Følg med! -det er nå det skjer.
Redigert 18.10.2019 kl 09:31 Du må logge inn for å svare
EirHan
19.10.2019 kl 10:31 480

Sluttkurs 109 i går......