...før kjøp av aksje?


Hvilke nyhetskilder bruker dere før dere kjøper en aksje? + hvilke forutsetninger bør aksjen ha?