Tvnyheter er mye drama og lite opplysning, fordummende.