Hva med EU i dag?


Hva med EU og Storbritannia i dag, hva er best for børsen?
nedren
19.10.2019 kl 17:11 157

Bli værende eller gå ut, hva tjener EU på?