IOX - Duya


This is from March 2019

“This resistance is also carried out against the Interoil Colombia oil company, which so far does not advance project within the ancestral territory, but if the community is affected in the construction of the oil well platform called Vikings, within the oil block level 47 that was drilled outside the legal parameters allowed in the environmental license, ”said Jaimenel Gómez."

https://trochandosinfronteras.info/la-burla-de-las-empresas-petroleras-a-comunidades-indigenas/

Would be nice to hear this from IOX and not have to spend time searching for alternative information sources... I am still a shareholder but risky, risky..
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare

Men virkelig Ransen hva tror du om en eventuell brud av reglene om selv brønnen Vikingo som ble boret utenfor grensen som Foreigner nevner. Det kan være at dette er hovedproblem med utsettelse av bore kampanje på dette område! Iox konkretiserer ingenting om dette. De sier bare at årsaken er ikke knytet til dem. Synes det er litt for lite som de orienterer om. Eller det er vanlig måte å behandle sånne hendelser?
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare

Dette svaret er kun antakelser fra min side. Men jeg tror nok at blokkering av veg å transport fra lla47/Vikingo ,kan relatere seg til uenigeheter og konflikt vedr. Grenser å landområder. Det er nok derfor at borekampanje blir avblåst/utsatt.
Jeg håper at det som ble uttalt fra selskapet på GF i 2019, at det er ordnet opp i uenigheter å de konflikter som var i området med bl.a Duyafolket.Ref. AbuDabu, som var tilstede.
Videre så hadde ikke IOX fått nødvendige tillatelser for videre boring om det enda var uoppklarte konflikter av formell karakter, i området. Så jeg tror at de har fått grønt lys videre, etter å ha kompensert Duya folket med hjelp/inngjerdinger i området. Formelt har IOX sagt at alle formelle formkrav å miljøkrav, er oppfylt.
Så Foreigner, jeg er også fortsatt IOX eier, har økt noe også i de seneste uker. Risiko har det egentlig vært, store deler av den tiden jeg har eid aksjer. Men håpet er at nu har de overlevd så langt, å etablert en god plattform/infrastruktur/bondholdere med troa videre, så jeg sitter fremover. Men jeg forventer handling nå i vinter, snart i tørrperioden. Slik selskapet guider. Oppsiden er godt tilstede 🦟🐝🐝
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare
Ransen
22.10.2019 kl 10:56 4867

ANH vet nøyaktig hvor borstrengen går iht beskrivelsene. Dette handler om opprør fra lokalbefolkningen, som er ute etter "goder".
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare

007

Bare å skrive 007 det er mange som leser dine seriøse innlegg her.
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare

Ja det er nok slik det er. Uansett det er viktig å spille på lag, men uten å bli korrupt, Det ser ut til at de klarer det, men at prisen å betale, er kjepper i hjulene, å utsettelser.
Håper at alle formelle å uformelle krav å utfordringer, også bondholderes videre lån, er i boks snart. Å at vi har godmeldinger like rundt hjørnet nå!
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare
22.10.2019 kl 12:34 4737

På eit tidleg møte med Duya-folk vart Leandro tiltala med det nedsetjande "El Gringo"; i eit tilsvarande møte like før GF 2019 var han Amigo-Leandro!

Eit aktuelt scenario Leandro no truleg jobbar hardt for å realisere, kan vere ein pakke omtrent slik;

1. Magnus og Integra får teikne nye lutar for gj.snitt pris av kursar siste 30 dagar, og mange nok til å finansiere 5 brønnar des/jan/feb.(Vi små kan kjøpe billeg på børsen!)
2. IOX gjev SLS gode økonomiske garantiar, og SLS seier dimed ja, takk til operatøransvar.
3. Bondholdarar ser dette som beste alternativ og godtek ny 5 års lånebolk med 5% rente.
4. Aktivering av eit treningsprogram for drifting av nye riggar der særleg Duya-ungdom blir inviterte til å delta for å sikre god, kortreist og rimeleg arbeidskraft.
5. Styresmakter velsignar opplegget og lovar konstruktivt samarbeid; m.a. å fjerne alle hindringar av vegen for installering og drift av "gas-plant".
6. IOX lovar å jobbe vidare med å redusere samla driftsutgifter for lutlaget.
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare

Bergsmofs, I am keeping mine for now as if IOX delivers everything they say they will it will be phenomenal. The issue I have is previous statements about schedule which have not held. The one which was perhaps already known to be false by IOX at the time was the one given in the presentation in Pareto conference i.e. drilling every month. Trust is a curious thing, extremely hard to gain and extremely easy to loose.
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare

Abu: 😀 Det vil være et godt opplegg ja.
Foreigner: Tillit skapes gjennom at ord blir til handling ja. Så de får en sjanse til fra meg, til å skape tillit, gjennom oppstart av drillingkampanje å at lån m.m, slik Abu antyder, kommer iorden. Vi kan bare gjøre det vi er god til, vente på at IOX, iverksetter ..... Har troa 😀
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare
pasoc
22.10.2019 kl 17:55 4474

Skal innrømme at jeg vet faktisk ikke så mye, da det meste må gjettes for ledelsen kommer med eventyr gang på gang.
Det at de flere ganger har innrømmet "feil" etter at aksjonærer har tatt kontakt og spurt er ikke akkurat noen styrke.
Når 3 så viktige spørsmål er bevisst unnlatt og feilinformert om, hva annet kan de da tillate seg å ikke fortelle ?

Men lykke til dere som har troa, sats ikke for mye sier jeg bare! Det kan bli en bitter erfaring.
Verdiene ville uansett vært mye høyere enn dette om de hele tiden hadde jobbet på et ærlig vis.
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare

Litt av en bibel du har der, ABU. På ekte bibelspråk. Og kun for sterkt troende.

La oss alle be for at ABU treffer med sin bibel. Be så det gjør vondt langt inn i sjela. Tro meg; Det trengs. :-)
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare

Innlegget ditt er fortsatt skjult 007...men tipper du har snudd og blitt aksjonær på dagens gavepakkekurs 😊👍🏼
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare

007
Gode innlegg du skriver 007. Keep on the good work
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare

Ja det innlegget der oooooste godt av🤣
Fikk snaue 8k til i dag på latterlige 1,99:)
Tålmodighet!
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare
22.10.2019 kl 20:36 4378

Hvilke "feil" er det selskapet har innrømmet?
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare
22.10.2019 kl 22:02 4283

"På ekte bibelspråk."

Bibelspråket er gjennomsyra av matematikk, av sjutal og multippel av sjutal, av åttetalsmultippel når det handlar om Kristus(stod opp på sundagen, den 1. dagen i den nye veka eller på den åttande dagen!) av trettental og 13-multippel for satan relaterte omgrep etc.

Les gjerne den russiske nihilisten og gudsfornektaren Ivan Panin som offentleg konverterte og bøygde kne for Kristendomen.
Dette hende i USA ca. 1890 etter at Ivan Panin tilfeldig studerte bibeltekstar og der fann matematiske mønster ingen menneske klarer å kopiere!
Etter dette brukte Panin resten av sitt liv til å studere bebeltekstar og han skreiv eit utal av gode analytiske bøker omkring dette emnet.

Abu er ikkje i denne klassa...... Vårherre held diverre ikkje i min penn når eg skriv, men eg takkar og bukkar for 007JB likevel!
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare

Dagens vers😁
Rett og slett herlig,Abu!

Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare
22.10.2019 kl 23:49 4140

Et meget godt spørsmål, Fjelltopp1!
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare
hauka
23.10.2019 kl 09:59 3953

Rart ikke selskapet etterhvert kommer med en oppdatering på forhandlingene omkring bonds. Er det forhandlinger i det hele tatt ?
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare
23.10.2019 kl 11:54 3825

Dette innlegget kan du hoppe over om du berre har interesse for økonomi og IOX!

Del I: "God is a Mathematician"
by Keith Newman.
Newman er ein av dei store Panin tolkarar og under er sitert 2 hovedkonkluksjonar.
Takk til Panin og til hans store livsverk!
Til Foreigner og Jæims Bånn.

1. It would seem the divine hand has moved to protect counterfeiting in the pages of the Bible in a similar manner to the line that runs through paper money. Bible numerics appears to be God's watermark of authenticity.
Abu: Grunnen til det matematiske mønsteret er at Gud vil hindre at falske profetar forandrar på innhaldet og dimed på sanninga i bibelen. Talmønsteret sikrar at ein kan stole på at Vårherre er forfattaren!

2. Panin says the laws of probability are exceeded into the billions when we try to rationalize the authorship of the Bible as the work of man. Panin once said; "If human logic is anything worth at all, we are simply driven to the conclusion that if my facts I have presented are true, man could never have done this."
Abu; Som matematikar med kjennskap til rekning med sannsyn, kan eg som millionar andre, godta og underskrive Panin sitt statement.

Del II "Christ the Lord" med forbløffande talkombinasjonar av 8 kjem snart.
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare
23.10.2019 kl 12:33 3746

Del II; Christ the Lord!

Eight is the number of new life or "resurrection". 8 is the personal number of Jesus.
When we add together the letter values of the name Jesus in the Greek, we get 888.
Jesus was also called the Christ, the numeric value of this title is 1480(185x8).
Messiah has the numeric value 656(82x8).
Jesus also called himself the Son of man. This term occurs 88 times and is valued at 2960(370x8).
Jesus said: "I am the truth"(Sanninga og S nr 1) og har numeric 64(8x8)
The last book in the Bible is the Revelation of Jesus which has exactly 888 greek words. Eight persons were saved in the Ark at the great Noahic flood.
God made a convenant with Abraham that every male Jewish child was to be circumcised on the eight day of his life.
There are 8 individual cases of resurrection in the Bible apart from Jesus.
The Holy spirit came down to earth from heaven on the eight day. etc

Ta deg tid å lese Panin eller dugandes folk som har tolka han, og er du ærleg og har sunt bondevett, vil du nett slik Panin, underteikna og millionar av andre har gjord; Bøye dine kne! Amen!
P.S.;
Då er S nr. 1 og S nr. 7 unnagjorde. Om du ynskjer det, kan Abu neste gong ta S nr. 2 og korleis moderne naturvitskap støttar opp under skapingssoga i Genesis 1 på eit bestemt tidspunkt(13,8 millardar år sidan med Ursmellet) og sette ateistar med Aristoteles i spissen i skammekroken!
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare
oivindl
23.10.2019 kl 14:35 3619

Med så tunge regneoppgaver å håndtere, er det mer forståelig at det ikke blir tid til å løfte blikket og titte ned på hva som faktisk foregår på jorden :-)
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare

200 mm of rain accumulation in Colombia the next 10 days. *sigh*

Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare
kaunis
23.10.2019 kl 15:08 3551

Gud finnes ikke, det er bare menneskets fortvilelse over døden som har gitt så mange, troen på et evig liv. Ser du til koranen som også menes skrevet ned fra guds ord, så skulle en ikke tro at det fantes en rettferdig og godhjertet gud for alle, men mest for menn.Her er det bare å bestille jomfruer før du dreper barn og andre uskyldige med kaldt blod. En kan heller spørre "hvem er vi mennesker" ingen andre skapninger på jord dreper flere liv unødvendig og i troen på en plass i himmelen en oss. Jeg håper det ikke er noen straff i himmelen for oss om det skulle være en himmel som jeg ikke har noen tro på, da får skaperen mye å gjøre fremover om noen skal straffes. Så skal det straffes må, det være de som betror seg til en gud og samtidig dreper uskyldige og forsvarsløse, syke og barn. Helvete må være stort skal det romme alle disse djevlene og det er veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeldig mange.
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare

Hvis du likestiller Guden av bibelen med guden av koranen er det ikke rart du kommer til oppfatning av at det ikke finnes en Gud.
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare

Hvis mann har troa og tror på verdiene skaffet av Jesus da kan mann vinne over sykdom og alt mulig og komme til evighet uten frukt for død.
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare
kaunis
23.10.2019 kl 15:32 3506

Det er nok samme guden for begge idiologiene.
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare

Point proven.. :)

Ikke at du kanskje bryr deg, men det er faktisk en forskjell.

Jesus er Guden av bibelen, men jesus i koranen er kun en profet.

John Chapter 8:58 Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am.
Exodus Chapter 3:14 And God said unto Moses, I AM THAT I AM: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you.
Isaiah 9:6 For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare
oivindl
23.10.2019 kl 16:06 3456

"sette ateistar med Aristoteles i spissen i skammekroken!"

Og der må de ta plass ved siden av Gud, som har sittet der noen tusen år og neppe slipper ut med det første :-)
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare
23.10.2019 kl 16:31 3420

After Adam and Eve had eaten of the tree of knowledge, they became ashamed, both of their anatomy and fysiologi, because they discovered they were naked and thereby inflamed their Creator by covering themselves with figs- leaves, so God chased them out of the garden of Eden.
And He saith onto thy; "With sweat thou shalt eat your bread!"

Dette er Syndefallet, S nr 5. Harari snakkar om ein kunnskapstre-mutasjon i Sapiens hjerna som gjorde oss i stand til å samarbeide i tribes 120 personar, medan alle andre Homos berre kunne samarbeide i bands på ca 30 og alle vart dimed lette offer for Sapiens ekspansjon. Dette hende ca. 70 000 år sidan og etter ca 13000 år sidan, då Homo Floresiensis vart utrydda, har vi vore Jorda's udiskutable herrar(den kognitive revolusjonen).

Vi hadde med Syndefallet brote bandet til vår Skapar og byrja den lange vegen nedover skråplanet, og har etter den industrielle/teknologiske revolusjonen mangedobla konsumet frå kunnskapstreet, omforma "frukta" til giftig og destruktiv teknologi, noko som har aksellerert farten ned eit stadig brattare skråplan mot apokalypse,... og den 6. S-en. Svolt!
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare

På tide st Leandro begynner å tale i tunger slik at vi får litt påfyll av informasjon. 😊
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare
renai
23.10.2019 kl 18:39 3274

Dera på forum:

Har dera på forum truffet på Haloween og denne Halogen grønne svamper.
Dera treffer der, mennsker der taler mange forskellige tunger.
Dem tunger, forteller vældige fabler.
KokoKokoKokeKoko:
Det betyder tiden her er nær.

KokoKokoKokoKokej.Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare
qestador
23.10.2019 kl 19:10 3245

Ja ja da tok det helt av dessverre.
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare
qestador
23.10.2019 kl 19:22 3235

Heldigvis ser det ut for at oljeprisen kryper på plass igjen og opp.
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare
kaunis
23.10.2019 kl 19:37 3215

Ja vanligvis så ber en jo gud, om alt mellom himmel og jord, så kansje de mest troende kan snakke/be til denne guden og be om mye olje på første hull IOX borer snart. Merkelig nok så har alle krigsherrer som vet at de kommer til å drepe mange uskyldige,avsluttet sin krigstale med at vist gud vil vinner vi. Så da er det slik at jeg vil at de troende må be om at vi blir rike til slutt.Det jo slikt de har brukt å be vår herre om til alle tider.
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare
qestador
24.10.2019 kl 10:50 2910

https://stockcharts.com/freecharts/pnf.php?c=$WTIC,P&listNum=
Her ser vi at prisen kryper på plass igjen i WTI

Så venter vi videre på trimming av brønner i Argentina og boring i Colombia.:-)
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare
24.10.2019 kl 10:52 2913

Noen som veit hva oljeprisen bør være nå for at IOX går i pluss?
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare

75
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare
qestador
24.10.2019 kl 10:56 2903

det er vel ikke prisen som er avgjørende for IOX men kapasiteten nå.
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare
24.10.2019 kl 12:11 2861

How dare you Koko?

Greta Thunberg er nr. 2 til å bruke desse tre store orda fordi ho er så ung og utan skuld i at vi er 5 gongar for mange og lever feil!

The first one using these words(or similar) was Christ himself going up to Jerusalem to celebrate the Jewish Easter holiday. He made a rope of leather to clean up and chase out animals from the temple and said; How dare you make my Fathers house to a stinking marketplace for selling animals and money-ex-changing? How dare you?

I min fantasi er det Vårherre som legg orda i munnen på GT nett slik Han gjorde då han held i pennen til dei 21(3x7)forfattarane i DGT. Av desse er 7 nemnde i DNT; Moses, David, Jesaiah, Jeremiah, Daniel, Hosea og Joel. Den numeriske verdien av desse profetane er 1554(222x7). David sitt namn er funnen 1134 gongar (167x7) i DNT.

Dette er det eg trur Vårherre vil seie til oss;

How dare you chop and burn down my wonderful rain forests? How dare you?
How dare you polute and poisen my beautiful blue oceans with your childish and stupid tree-of-knowledge teknologi. How dare you?
How dare you build broad motor roads close to cities through gardens, when what you need is apples and potatoes?
How dare you invest in monster rigs with steel penis-drills, penetrating seabeds and flowerfields, raping mother earth? How dare you, Abu?
How dare you build wind mills, killing birds and billions of my precious mosquitoes. How dare you?
How dare you destabilize climate when you know very well, it will hit back upon you, make you starve and crush you like flies? How dare you?

Our Lord, please forgive us!
Redigert 21.01.2021 kl 04:10 Du må logge inn for å svare