IOX - Duya


This is from March 2019

“This resistance is also carried out against the Interoil Colombia oil company, which so far does not advance project within the ancestral territory, but if the community is affected in the construction of the oil well platform called Vikings, within the oil block level 47 that was drilled outside the legal parameters allowed in the environmental license, ”said Jaimenel Gómez."

https://trochandosinfronteras.info/la-burla-de-las-empresas-petroleras-a-comunidades-indigenas/

Would be nice to hear this from IOX and not have to spend time searching for alternative information sources... I am still a shareholder but risky, risky..
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
27.10.2019 kl 20:17 4526

Desember 2019 / Januar 2020 er de to mest gunstige månedene å borre på.
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare

Da er det bare å se frem til at ELE aksjene skal fortsette å fyke til værs, og bruke halvparten av gevinsten på flere IOX aksjer.
Fallhøyden i IOX er fraværende når det fylles på med gratis aksjer.
Følg med de neste dagene.
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare

ELE kan bli bra fra dagens nivå Tigerberget.Når Iox kommer med ny avtale blir det tidenes letteste Rally i Iox også.

Bør vel kunne se en videre økning i produksjonen i Argentina den 10'ende?
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare

Ja det gjelder å time salg av ELE og kjøp av mer IOX.
Spennende tider 😊
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare

Mine ELE aksjer ryker på 15😁blir spennende å se neste uke.

Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
24.11.2019 kl 18:23 3950

qestador
Eg har fått sett videoen og er lite imponert over Bergsmark sitt føredrag.

Han konkluderar feil, tek ikkje med viktige fakta, har eit publikum som betalar godt, og han gjev dei akkurat dei konkluksjonar dei har betalt for og vil ha!

Det viktigaste poenget hans er at globale temperaturar stabiliserte seg frå ca 1998 til 2010 med berre svak vekst og signifikant mindre auke enn klimapanel-prognosar. Så Klimapanelet tok feil, men det var fordi panelet undervurderte isbrear sin stabiliserande effekt på temperaturen og at desse smelta langt raskare enn alle trudde.
Dette nemner B berre i ei bisetning og seier at isbrear alltid har vore ustabile. B kritiserar panelet for å bryte med god vitskapsmetodikk, og så gjer B nett det same, i endå større grad. Alle fakta skal på bordet, og det viktige MÅ vege tyngst i vurderingar! (Dei 2 viktigaste fakta, at vi er for mange og lever feil,. og er heller ikkje med i Bergsmark sitt føredrag).

Tenk deg denne rekneoppgåva; Kor mange kg is blir smelta når du set t.d. 7-8 kg is i ein stor kjele med kaldt vatn på ei elektrisk varmeplate med effekt 500W?
La q=spesifikk smeltevarme for is=334kJ/kg is
Q= tilførd varme
m=masse av is
Då er q=Q/m eller her m=Q/q= 500Wh/334kJ/kg=(1800 000J/334000J)kg=5,389kg is

Om ein måler temperaturen i kjelen medan plata står på, forandrar temperaturen seg veldig lite, men isen smeltar etter den 1. termodynamiske lov; energien blir aldri borte, den berre går over i andre former, her frå elektr. energi til kjemisk energi.
Det er nett dette som skjer med vårt globale klima; isbrear smeltar i rekordfart og tek opp i seg energi tilførd p.g.a klimagassane vi sender ut.


Dette vil forandre seg gradvis når isbrear smeltar og minkar signifikant i storleik slik som i kjelen.
Held ein fram og varme opp, vil isen snart bli borte frå kjelen og temperaturen vil gå fort oppover.

Det er uredeleg at Bergsmark ikkje nemnde dette, Heller ikkje Prof. Ole Henrik Ellestad er etterretteleg i sine klimainnlegg i m.a. Dag og Tid, og nyttar sin fine tittel for at folk ikkje skal tørre å skrive motinnlegg(meg sjølv inkludert).

Konkl. Høyr ikkje på professorar, dei er fagidiotar, har knapt lærd seg kritisk og analytisk tenkning; Det å vurdere kva er viktig og kva er uviktig,.....og som prostituerar seg for økonomiske særinteresser!!!

La oss elles vone på at det blir fart og fres på luten vår frå neste veke av!
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
qestador
24.11.2019 kl 21:51 3925

Eringen nesegrus beundrer av Bergsmark. Men man må forbeholde seg til målte resultater. Dette holt jeg på med da Bergsmark var bare ung sammen med en kollega med doktorgrad og en amerikansk forsker på solaktivitet
De som tror at dette er resultatet av CO2 er bærere av falske profetier og ikke øket solaktivitet siden den lille istid i. Ca 1560.:-))
Den eneste gode samvariasjon er med solaktivitet od du finner så å si ingen samvariasjon over tid meg CO2.
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
25.11.2019 kl 10:55 3748

Vi respekterar begge målte resultat, men vi veit og begge at tal og statistikkar kan tolkast i mange retningar.
TSI kurver som grovt forenkla liknar sinusskurver med byigjelengde ca. 10 år kan forklare varasjonar i korte perioder, men kan ikkje forklare lange trendar over t.d. 100 år.
Frå 1900 til idag har global temperatur auka ca. 1 gr. C.
Samstundes har CO2 nivå gått opp frå ca 300 til over 400 delar pr million. m.a. på grunn av at forbrenningsmotoren vart vanleg.
TSI-toppane i 2005(periode 23) og særleg periode 24 med topp rundt 2015 er klårt lågare enn dei to før på slutten av 1900- talet og indikerar lågare solinnstråling i dette milennium.
Så du har eit poeng at dette kan forklare "varmepausa" frå 1998.

Men var det slik, skulle og bresmeltinga bremse opp, isbreane gradvis få positivt budsjett og så smått byrja å vekse i storleik.

Men det har ikkje skjedd. I staden har bresmeltinga eksplodert. På Svalbard dukkar det opp nye øyar når isen smeltar, bretunger overalt går tilbake, på Grønland og i Antarktis er bresmeltinga 4 dobla på kort tid, i Sveits vart 10% av brear på fjelltoppar borte berre dei siste 5 åra o.s.b.

Du kjem ikkje unna, qestador!
Bresmeltinga kjem på trass av lågare TSI og kan berre forklarast med våre utslepp og etterkvart feedbackloops frå metan/permafrost og vassdamp/skyer/hav- luft- og jordoppvarming.

Du snakkar og om falske profetiar, og om du då med dette meinar Kristi profetiar, vil eg utfordre deg;

Vi har tusenvis av døme på klimatrøbbel på relativ kort tid; K seier "Kreftene i himmelrommet skal rokkast".
Venecia stå delvis under vatn og deltastorbyar overalt sig i havet og flaumar er meir frekvente, K seier; "Folk skal forgå av redsle i larmen frå hav og brottsjøar".
I titals land er det uro og opprør. K seier; "Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike".

Prøv, qestador, om du kort og presist kan forklåre vår tid på ein betre måte!

Og dette sa K for 2000 år sidan og Han såg knapt havet!

Abu/Kjell Rygg meinar profetia er presise, kortfatta og nøyaktige og for å bruke GT retorikk; "Eg Tør Ikkje" kalle dette falske profeti!
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
qestador
25.11.2019 kl 13:03 3634

det er solen som varmer opp og ikke CO 2. Derfor smelter isen når tempen stiger med større solaktivitet. enkelt fremstillet uten at vi her kan gå inn på hvorledes CO2 funker i luft.m. Jeg vet ikke hvor du vil med din argumentasjon.
Ellers så er jeg sterk tilhenger av fornuftig bruk av den luften vi omgir oss av. Her syndes det utrolig for ikke å snakke om havet.
Det er slik jeg ser det :-))
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
qestador
25.11.2019 kl 13:09 3618

Når verdens folk bruker et noe annerledes barn som sannhetsbevis så er det at mitt intellekt vrir seg i undring.
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
kaunis
25.11.2019 kl 13:40 3564

No er ikke dette en CO2 tråd, og bruk av barn er jo i strid med internasjonale avtaler om barnemishandling.Gudstro er et rop om hjelp fra gammel tid med romersk umenneskelig undertrykkelse og hedniske skikker og et utall av guder og tilbedelser med grusomme drapsofring av levende mennesker og elver av blod.Var det ikke ofring, så kom det noe annet, total underkastelse og tilbedelse (religioner) med helvete som et alternativ. La oss for all evighet bli frie og tenke selv, så blir det nok fred på jorden.
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
qestador
25.11.2019 kl 15:47 3456

Verste tilfelle er at det blir så varmt at det vokser trær på Hardangervidda. Det er også betenkelig at tidligere tider karbon har blitt transportert ned 2-3000 meter ned i jordskorpen som for noen mil . år befant seg på overflaten i form av bla. CO2.
Vær på vakt på ny istid og for lite vegetasjon. Slik kan man filosofere til man starter og konsentrerer seg om IOX igjen he he. Det er jo litt hyggelig med synspunkter på helt andre ting.

Til slutt er jeg som gammel mann bekymret for den kolossale bruk av fly. Det er mange stoffer som slippes ut i de tynnere luftlag. Heldigvis får vi tro at de fleste er tunge og faller til bakke og havet i likhet med CO2 om det blir for meget.
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
AbuDabiOil
05.11.2020 kl 13:22 2613

Eg syns eg var litt feig og berre vart borte frå IOX trådar. Derfor litt info.

Eg skreiv ein gong; Om ti år er svolt og S nummer seks, hei fara.......
Då gumlar vi kålrot og sylte og kjeks, hei fara, fal........

Og; How dare you invest in monster oil rigs with steal penis drills, penetrating flowerfields and seabeds, ...raping mother earth, how dare you, Abu?

Så derfor gjekk eg ut av IOX på ca 1,90, tok tapet og deretter investerte og trada eg i blue chips, fekk dobla rest kapitalen og er no fullt inne i Yara med ca 2M+. Eg bestemde meg for å ikkje kjøpe tilbake IOX denne gongen om kursen skulle gå ned slik eg alltid har gjort før, og skal snart skrive kvifor!
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
AbuDabiOil
05.11.2020 kl 14:33 2557

Så er Abu/JiddNoa tilbake frå tre generasjons lunch.

Eg selde meg ut også fordi olja ser ut å pendle mellom 35 og 50$/fat i lang tid framover og dimed vil IOX tape pengar kvartal etter kvartal sjølv om ein får lån, finn olje og får den produsert. Driftsutgifter krev signifikant høgare oljepris for lønsam drift!
Men eg ynskjer sjølvsagt alle i IOX hell og lukke og skal vere den fyrste til å gratulere om eg tok feil.
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare

Hei Abu
Fint å høre fra deg. Godt å høre at du gjør det bra etter tapet på IOX. Det er viktig å gå videre dersom dunikkje har trua☺️
Du har nok rett i at lav oljepris sinker utvikling å finansiering av IOX. Men oljeprisen kan skyte i været å iox kan finne merolje. Satser på det. Uansett lykke til videre med investeringer😀
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
AbuDabiOil
05.11.2020 kl 16:42 2448

oivindl,
Om du framleis er på tråden og les det eg skriv under, er du kanskje likevel litt samd i at Vårherre kanskje hadde eit ord eller to med i laget under utviklinga av det engelske språket.
For nye på tråden viser eg til innlegg her datert 24.10 2019 kl 16.53. (som handla om Greta Thunberg (med same initialar som i Gamle Testamentet).
Med S(...) meinar eg summen av, og med TVS(....) meinar eg tverrsummen av fakturisert sum.
Då skal eg fyrst analysere ordet JesusChrist på engelsk med summering av verdiane i innlegget 16.53;
S(JesusChrist)= 1240=8x155=8x5x31
Her er 8 talet for Kristus som Ivan Panin fann i alle greske og hebraiske skrifter for Kristus relaterte omgrep.
Talet 5 er talet på bokstavar i namnet Jesus, og 31 er den alder Jesus truleg hadde då dei 69 profeterte vekene i Daniels bok var til endes og Kristus steig ned i Jordandalen og let seg døype, og dimed byrja si gjerning som Messias for Hebrearfolket. Dette hende truleg i det Herrens år 27 E.Kr.
TVS(2x2x2x5x31)=42
Det er eksakt 42 generasjonar frå Abraham til Kristus (Matteus Ev.)
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
AbuDabiOil
05.11.2020 kl 16:51 2432

Takk bergsmofs! Du er ein knupp! Eg les alt du skriv!

Eg er vorten bestefar til ein liten grom krabat, Noa,(JiddNoa), og var nett no tur til CC- vest med barnevogn for å laste opp med kartongvin! Lang og fin tur og flott det!
Derfor blir Jidd litt bibelsk, veit du, og eg vil prøve å vise kva talverdiar analysar av ætta frå Adam til Kristus fortel oss!
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
AbuDabiOil
05.11.2020 kl 17:26 2381

Når du les 1. Mosebok kap. 5, finn du at det er 11 generasjonar frå Adam til Noah(Kain får sjølvsagt sin generasjon mellom Adam og Set, og dette tidsspennet er i fylgje teksten 1556 år.
S(Adam)=415=5X83
TVS(5x83)=88=8x11
11 er talet på generasjonar frå Adam til Noah og det var 8 personar ombord i Noah si ark.
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
qestador
05.11.2020 kl 17:39 2360

Hei Abudabioil
Jeg har stor sans for din metamattematikk. he heRedigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
sacco12
05.11.2020 kl 17:39 2359

Hvorfor driver en forhenværende IOX aksjonær med bibelsk numerologi på Hegnar forum? Finnes det ikke andre mer relevante sider man kan skrive om dette? Kanskje til og med sider hvor likesinnede også kan komme med sine, til dels absurde teorier om alt som ikke kan motbevises med harde fakta, og derfor må være helt sant.
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
Nsxnsx
05.11.2020 kl 17:43 2352

Veldig å denne gikk på slutten i dag ..... ? Er det noen rykter ?
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
AbuDabiOil
05.11.2020 kl 17:47 2342

Vidare kan du lese i 1. Mosebok 11,10 og utover om dei 10 generasjonane frå Noah til Abram.(merk nummeringa som stemmer perfekt)
S(Noah)=434=7x62=2x7x31
7 er Guds stempel og 31 Kristi alder då han byrja si Messiasgjerning.
TVS(2x7x31)=40=4x10=5x8
8 finn vi i 1. Mosebok,7,7 ; 8 personar gjekk inn i arka.
40 finn vi i 1. Mosebok 7,17 ; Det regna i 40 dagar og 40 netter.
10 talet er generasjonar frå Noah til Abram
5 er tal på bokstavar i det jordiske(4) namnet Abram.
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
sacco12
05.11.2020 kl 17:47 2341

Svært lite hadde vært gøyere enn om det faktisk kom noen nyheter i denne aksjen, men selv om økningen i prosent var fin, så snakker vi om aksjer til en pris av 3953 kroner som sto for økningen. Ikke rare ryktebørsen da akkurat
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
bæærnt
05.11.2020 kl 18:02 2309

Det merkelig var endringen i ordreboka - kjøp og salg - ikke sluttkursen. Det mest tyngende lavtrykket forsvant.
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
qestador
05.11.2020 kl 18:08 2296

Ja om det var metamattematikeren som sparket den opp på slutten ,:-))
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
AbuDabiOil
05.11.2020 kl 18:12 2283

Det står å lese i 1. Mosebok 17,7(merk 7 tala);
"Eg skipar ei pakt mellom meg og deg og etterkomarane dine, frå ættled til ættled, ei evig pakt. Eg vil vera Gud for deg og for ætta etter deg."
Der står i same kapittel at namnet ditt ikkje lengre skal vera Abram men Abraham(7 bokstavar) og alle guteborn skal omskjerast på den 8. dagen.

S(Abraham, 7)=737=11x67
Her er det 4 7-tal og perfekt symmetri nett slik som i S(Noah)=434
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
AbuDabiOil
05.11.2020 kl 18:22 2261

Takk for det!
Så berre ei siste oppsummering av ætta frå Adam til Kristus.
Den inneheld (11+10+42) ættled=63 ættled=9x7 ættled
Sapiens er kulminajonen i skaparverket på godt og vondt, 9 er talet for perfeksjon, 7 er Guds stempel;
Dimed kan ein seie at ætta frå Adam til Kristus,med 63 led er;

Det fullkomne(9) Guds(7) Skaparverk(Homo sapiens)
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare

Synd du ikke tar noen lodd etter utsalg på 1,9 abu.
Takk for følge disse årene og lykke til videre
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare

Hei Abu å takk for tilbakemeldinga di. Kommer også til å savne dine fine innspill på trådene til IOX🙏🏻 Gratulerer som bestefar, det er stort.God trim å gå med barnevogn å kjøpe vin 😇
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
Nsxnsx
05.11.2020 kl 22:41 2070

Nå er vi jo så vant med ned ned og ned, så når den går 10 øre sånn plutselig så er det helt ok det ;)
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
AbuDabiOil
06.11.2020 kl 11:00 1903

Takk for hjartegode ord, bergsmofs!
Eg skreiv ein liten feil i går om Noah, at det regna i 40 dagar og 40 netter. Det står 40 dagar i bibelen.
Derimot står det i Matteus 4,2; "Han fasta i førti dagar og førti netter og til slutt tok svolten han."
Så i mi analyse burde eg ha teke med at S(JesusChrist)=8x155=8x5x31=40x31

Etter dåpen i Jordandalen då Jesus var 31 år gamal, gjekk han ut i ørkenen for å bli freista, og der var han 40 dagar og 40 netter.

Så du ser bergsmofs, du får viktige delar av bibelsoga fram berre ved å studere talverdiar! Noko for einkvar å tenkje litt over.

Eg blir nok her nokre dagar, kanskje gjev eg meg sjølv ein bibelsk periode på 8 dagar som observatør på tråden før eg loggar meg ut.
Eg er veldig redd for merket vi alle skal få i panna eller høgrehanda(JO) og vil personleg kjempe imot alle digitale freistingar!
Ha ein fin dag!
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare

Go morn Abu
Ha en flott asketisk å merkefri observasjons dag Abu å en go lytefri helg med 🙏🏻😃
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
AbuDabiOil
06.11.2020 kl 16:08 1777

Takk,eagle.
Du veit IOX er velsigna med såå mange superbe skribentar, og derfor vil ein gjerne tilbake hit.
Eg ventar på ekstrautbytte i YAR med ca. 110K NOK, ca 20. nov. og om det skulle kome ekstra gode godtkjøp-sal i IOX, kan eg lett bli freista til eit tilbakekjøp!

I dette er eg samd med deg, Ransen, bergsmofs m.fl.; Om olja igjen går i 80+ og IOX kan profitere med oljeflaum frå nye gode brønnar, kunne det faktisk hende at luten igjen går i 10+;
Då ville Abu ergre seg grøn på perrongen! Ha ei riktig god helg. På oss blir det kanskje hyttedagstur på sundagen!
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare

Fint å være velsignet av bibelske tilnærminger. Jeg har nå startet og plukke, så får vi se ;-)
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare

M.Binnion: Velkommen inn, på et prisnivå som er meget bra.
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
oivindl
06.11.2020 kl 17:57 1688

Hei Abu

Er tilfeldigvis innom tråden, da jeg som du, har solgt meg ut (snitt ut ca 2,15).

Artig at du tar opp igjen tråden angående "magiske tall", men jeg kan vel ikke si mer enn at det er artig.
Om Homo Sapiens er det fullkomne skaperverket, vil jeg si det enda er mye å gå på. Jmfr valget i USA og andre begredeligheter som dette perfekte skaperverket har stelt i stand :-)
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare

Man må kanskje være dypt religiøs for å tro på IOX.. 🙏🎪🔮✝️🐒
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare
AbuDabiOil
06.11.2020 kl 19:30 1613

Happy surprise, oivindi ,at du enno les IOX trådar, og kanskje kan det bli come-back i luten for oss begge to? Det var etter meiningsutveksling med deg, qestador m.fl. at eg avslutta her på tråden i fjor haust, og du som trigga meg til fleire panin- analysar.

Og, ja, du kan få sagt det med morosam US-val ironi, he-he-he... og god underhaldning framfor peisen
til gode dråpar frå cc-vest.
Eg er heller ikkje storleg imponert over det Sapiens(S nr 4) har fått til i politikken og sikkert like pessimistisk der som deg,

Men eg skal vere ein god gut i kveld, har teke på den kvite silkeskjorta til ære for Biden/Harris, men må berre innrømme at eg kjem til å sakne fargeklatten Donald Trump. Vi ventar alle i spenning på the"US-election end game"!
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare

Takk for det bergsmofs :-)
Var noe kjent med den hilsningen, tidligere nick?
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare

M.Binnion: Ingen tidligere Nick.
Oivind og Abu, bare å gjøre comeback, tror det er null fallhøyde nu, å de øker produksjon i Argentina med partnerne, vi venter bl.a på Clix1001 som ser ut til å være et bra hull. Så kanskje det blir slik at de finansierer boringen i Colombia via økt salg av olje i Argentina. Treff på LLA47, kan fort bli en del bedre enn Vikingo x1. Det er naboer som har gode treff. Vi får se.
Redigert 21.01.2021 kl 05:53 Du må logge inn for å svare