NANO: Svake taktiske grep ved emisjonen?


Markedet har nå fått bekreftet de antatte forsinkelsene så langt, samt at rekrutteringen går mye senere enn tidligere forventet/guidet. Godkjennelsesløpet må derfor realistisk dyttes tilsvarende ut i tid.
Vi visste samtidig at selskapet måtte foreta en emisjon i god tid før kassa var tom, og at det uansett aldri har vært snakk om at nåværende fase kunne gjennomføres med eksisterende kapital.
Jeg ble derfor forundret over at man nå ikke gikk for en større emisjon, dvs. minst 500 mill., og jeg etterlyste etter emisjonen en forklaring på hvorfor man ikke våget å gjøre det, og heller godta en emisjonskurs på f.eks. 20 flatt.
Gitt de forannevnte faktorer vil jo markedet allerede nå begynne å regne inn neste emisjon, slik at man fort kan ende med 20 flatt uansett - og videre frykt for hva den neste emisjonen må godta av kurssenking.
Dagens kursåpning signaliserer at det er nettopp dette som eter kursen nedover allerede.
Vi får håpe at selskapet snarest klarer å komme opp med kompenserende incitamenter som kan redusere skaden av denne feilslåtte emisjonen.
Redigert 21.10.2019 kl 10:37 Du må logge inn for å svare
frontal
21.10.2019 kl 10:51 2283

Kan vi oppleve REC2 her i NN? :-)
focuss
21.10.2019 kl 10:54 2260

Korsar
Feilslåtte emisjon?? På 22 kroner?? Grunnen til at de ikke hentet mer er at de ikke hadde fullmakt til det. Å sette i gang en lang prosess med innkallelse til EGF etc ville ingen være tjent med. En annen ting er at de kanskje ikke så det hensiktsmessig å hente mer nå av grunner vi ikke vet.
Korsar
21.10.2019 kl 10:59 2208

Jeg vil ikke gi meg ut på noen katastrofesceniarer foreløpig i denne aksjen. En videre nedgang vil iht sakens (prosess-) natur måtte gå relativt langsomt og stegvis, til det blir avklart om selskapet faktisk klarer å levere, eller til det blir klart at det IKKE klarer det.
Først da, som det farma utviklingsselskap dette er, vil vi se det vi kan kalle en dramatisk (og rask) kursutvikling; opp eller ned.
Men inntil dess er det mest realistisk at kursen vil fortsette sin fallende trend som før.
Dog en falltakt som vil øke når selskapet flagger neste emisjon. Derfra tør vel verken jeg eller andre som prøver nøktern analyse å spå noe som helst.
For da står og faller alt med prosessutfallet
Korsar
21.10.2019 kl 11:20 2130

Dyktige styrer/selskapsledelser skaffer seg romslige nok fullmakter i god forkant i slike situasjoner. At selskapet ikke kom opp med noe mer funksjonelt nå enn å bare dekke deler av et kommende løp virker ikke taktisk klokt.
Hvilket allerede reflekteres i kursen; som er ned fra emisjonskurs 22 til (akkurat nå) 20,66.
Som sagt, la oss håpe at selskapet klarer å komme opp med forklaringer på den puslete emisjonen så snart som mulig. Hvis ikke vil ikke markedet slå seg til ro med en så halvveis avklart finansiell situasjon.

Ideelt hadde man jo rustet seg på forhånd så man kunne hentet inn 40% på "kapitaldagen" da kursen nærmet seg 40 kr. Isåfall hadde NANO idag hatt en forutsigbart økonomi frem til de endelige resultater foreligger.
Korsar
21.10.2019 kl 11:35 2057

dr.,
ja nettopp.
Men på dette tidspunkt var ledelsen mer opptatt av å fortelle at alt var i rute (tross ditt og datt man måtte medgi), at man hadde penger nok, osv.
I ettertid ser vi at man trolig villedet både seg selv (styret) og markedet på denne måten.
Så min kritikk av selskapets strategiske grep før den svake/bare utsettende emisjonen nå inkluderer også dette.
Redigert 21.10.2019 kl 11:37 Du må logge inn for å svare
focuss
21.10.2019 kl 11:48 1992

Hvorfor skrev du ikke at de burde skaffet seg en langt større emisjonsfullmakt for lenge siden? Etterpå klokskap er jo egentlig en grei nok klokskap det. En form for klokskap alle besitter. Helt enig i at ledelsen fortjener kritikk for mange forhold, så det er helt unødvendig å finne på flere som går i kategori etterpåklokskap. Korsar prøv heller å fortell markedet hva ledelsen bør gjøre fremover.
focuss
21.10.2019 kl 11:56 1934

Her er mine råd til ledelsen fremover:

-Glem dette kortene til brystet fjaset og forhold dere til Verdipapirlov og børsreglement
- Vis respekt for deres eiere og sørg for at de får kurssensitiv info først.
- Legg masse krefter inn på å bedre rekrutteringen
- Når dere har noe positivt å komme med så kom med det umiddelbart
- Gi eierne forståelse for at dere er en opplagt oppkjøpskandidat
- Ikke dra denne fake strategien om å bringe Betalutin til markedet selv for langt for da har eierne ikke annet å se frem til en emisjoner så langt øyet rekker.

og flere til.
Korsar
21.10.2019 kl 11:58 1912

focuss,
du store, jeg ble jo angrepet gang på gang da jeg tidligere skrev at selskapet, grunnet de åpenbare forsinkelsene og rekrutteringsproblemene som lå i lufta, måtte sikre en tilstrekkelig emisjon i tide, før kursen ble for lav. En rekke her inne meldte da selvsagt at de hadde blokkert meg, samt leverte sitt faste haussesludder om at selskapet hadde nok penger fram til avslutningen av Paradigme. osv. Noen ville som vanlig sogar anmelde meg til admin for at jeg sa at det var ren ønsketenkning. "Etterpåklokskap"? Snakk om å slå inn åpne dører :-)

Analytikernes tidligere analyser (inkludert mine tekniske vurderinger) om kursen inn mot 2020 innbefattet selvsagt IKKE at man skulle kjøre en klatt-emisjon som ikke engang dekker løpet fram til avslutning av Paradigme denne gangen heller. Som sagt, pga. denne svake emisjonen går det mot ny emisjon i løpet av max 5-6 mnd., og det vil nok reflekteres i kursen mer enn mange finner behagelig.
Håpet er likevel, som jeg har sagt mange ganger, at selskapet klarer å komme opp med kompenserende grep. Men kan ikke se foreløpig hva det kan være. Det tar jo lenger tid å få fram nye signifikante data enn siste emisjon strekker.

Redigert 21.10.2019 kl 11:59 Du må logge inn for å svare
focuss
21.10.2019 kl 12:19 1814

Korsar
Jeg gjentar: Hva bør ledelsen gjøre nå?
focuss
21.10.2019 kl 12:21 1789

Korsar
Jeg husker jo du skrev om dette trendrommet i overkant av 40 og at kursen ville være rundt 40 ved nyttår. Har ikke fått med meg at du anbefalte emisjon, men jeg leser jo ikke alt du skriver.
focuss
21.10.2019 kl 12:29 1742

Korsar
Forøvrig er jeg helt enig med deg i at alt for mange i menigheten tror det er de som er experter på biotec og at de som ikke er enige med dem skjønner ikke biotec og burde selge å finne på noe annet. Kan bli litt fortvilende noen ganger.

Er jo et lite etterslep når det gjelder tvangssalg, så regner vel med at det er nå vi får effekten av at mange plutselig er blitt svært overbelånte. Verre ville det kanskje vært om ikke f.eks. Nordnet kun tillater 10% lån på NANO.
hstray
21.10.2019 kl 12:46 1642

Idag er det bankene som tvangsselger. Slik er det når man er belånt, og har satset alt og litt til. Utelukker ikke at vi skal i 10 KR før det snur. Så suser vi sikkert opp til 150+ når betalutin er godkjent medisin. Er man tvanngssolgt får man ikke være med på den oppturen.
fleken
21.10.2019 kl 12:47 1632

Er det noen som har en formening om hvor bunnen kan bli satt. Ser ut som selger siden vinner i dag.
Tippe
21.10.2019 kl 12:51 1609

Det ser ihvertfall ut til at "noen" ønsker å holde kursen lavest mulig.

Fin utvikling i dag men jeg er sikker på at det er mer å hente her. Dette er ikke bunnen bare så det er sakt. Vi skal ned ned ned og $ $ $
Korsar
21.10.2019 kl 13:03 1547

focuss,
jeg "anbefalte" ikke emisjon, jeg skrev flere ganger at selskapet ville BLI NØDT til å kjøre en emisjon i god tid før kassa gikk tom, ut fra min påstand om at selskapet ikke var i nærheten av å ha kapital til å gjennomføre Paradigme uten en betydelig emisjon. Men det er altså ikke en "betydelig" emisjon de har kjørt, de har kjørt en emisjon som er så svak at den ikke vil holde fram til gjennomføringen av Paradigme denne gangen heller.

PS: Hva selskapet dermed må gjøre videre? Vel, selskapet har jo satt seg selv i en situasjon der de selv har vist hva de må gjøre: De må kjøre (minst) en emisjon til før Paradigme evt. er i havn. Hvilket betyr at at det er ikke så mye de vil klare å gjøre med kursen i det bildet, markedet vil selv vurdere om selskapet kommer nærmere eller fjernere fra målsnoren.
Selskapet må på sin side slutte å narre seg selv og andre med løspratet om "very promising stuff"; det virkelige markedet (merk at det faktisk er over 25 MNOK i omsetning ifm. dagens ubehagelige fall og dermed har småaksjonærene ikke mye med dette å gjøre) ser bare etter dokumenterbare framskritt og ikke panisk ledelsessludder.
Redigert 21.10.2019 kl 13:08 Du må logge inn for å svare
focuss
21.10.2019 kl 13:20 1480

Med den cash beholdningen de nå har så prises vel Lillotumab og Betalutin sin verdi til ca 600 mill. Er det mindre enn når Nano fikk produktet lagt i hendene fra Larsen& Bruland? Ikke mye verdiskapning fra Nanos ledelse så langt. Fundamentalt er produktet alt for lavt priset, men markedets vurdering viser ikke det. Er det noen tvil om at markedet tar feil? Absolutt ikke. Det er bare det at markedet driter i hva verdien er, de bare undres hva kursen på neste emisjon blir.

Kanskje skal Nano ned og teste forrige bunn på NOK 11,77 før julen ringer inn? Noen som tror det er en mulighet?

Jeg følger ikke mye med på Nano da jeg har lite aksjer, men jeg tror det viktigste nå (for kursen) blir de neste Archer-1 pasientene.
Kommer det flere med 100% CR er det helt feil prising i dag.
Korsar
21.10.2019 kl 15:01 1273

11,77 før jul?
Det vil være utenfor de tekniske linjene vi kan tegne så langt.
Og vil kreve en eller annen dramatisk negativ melding som innebærer en ytterligere forsinkelse og/eller negative data vi ikke har blitt forespeilet så langt.
Mitt beste tips pr. dato er at selskapet (innregnet nytt teknisk grunnlag etter emisjonen) bør klare å holde seg over 15 ut året.
Og det skal samtidig mye til å trenge opp gjennom den tunge motstanden på 31. Mitt nye trendrom de neste 5-6 mnd er ikke så overraskende derfor i rangen 15-31.
PS: Etter 5-6 mnd vil trolig nye emisjonsbekymringer stresse nedsiden i dette trendrommet
Redigert 21.10.2019 kl 15:03 Du må logge inn for å svare

Jeg tror resultater er litt viktigere enn noen streker på et chart 🥴

Tror markedet skjønner at det er begrenset hvor lenge tvangssalgene pågår, og ønsker man seg inn så kan det jo fort bli dyrere senere. Selv om det kanskje ikke er direkte teknisk relevant lenger så husker jo aktørene hvor fort det svingte seg opp igjen fra 20 kr i april 2016.
Redigert 21.10.2019 kl 15:27 Du må logge inn for å svare
Korsar
21.10.2019 kl 15:26 1193

Teknisk analyse er for de praktiske formål først og fremt å få fastslått hvor de sentrale støtte- og motstandsnivåene ligger, og hva man kan anta av videre utvikling derfra.
Jeg kombinerer alltid det med fundamental analyse av de faktiske driftsforholdene.
På en parallell tråd kommenterer jeg derfor dr. Stockmans tanker om at 20 kan være et viktig støttenivå for det pågående fallet.
Jeg måtte der presiere at der er dessverre ingen teknisk dekning for å hevde at 20 har noen støtteverdi i denne situasjonen.
Teknisk analyse sier tvertimot at aksjen har brutt et støttenivå på kort sikt og gitt salgssignal fra kortsiktig trading range, dvs. ingen støtte i kursdiagrammet og en videre nedgang indikeres. Evt. oppgang vil møte motstand ved ca. 31 kroner (som jeg har påpekt før).

Hva sier handlemønsteret oss?
Negativ volumbalanse indikerer at volumet er høyt på nedgangsdager (ikke minst i dag!) og lavt på oppgangsdager, noe som svekker aksjen. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt negativt, med RSI under 30. Det indikerer økende pessimisme hos investorene og videre kursnedgang.
3 konsulterte analytikere anser alle aksjen samlet sett teknisk negativ på mellomlang sikt.
Redigert 21.10.2019 kl 15:27 Du må logge inn for å svare

RSI sier hvordan det ER, ikke hvordan det blir !
Woodoo funker ikke
focuss
21.10.2019 kl 15:43 1144

Det er mye dumt man kan gjøre i aksjemarkedet. Å neglisjere teknisk analyse er en av dem.

Ansvarlig cash management..

The Company has decided not to proceed with the Repair Offering. Since announcement of completion of the Private Placement on 18 October 2019, the Company's shares have traded on the Oslo Stock Exchange, with sufficient trading volume, at prices close to or below the subscription price in the Private Placement of NOK 22. Accordingly, any shareholders wishing to neutralize the dilutive effect of the Private Placement have had the opportunity to purchase shares in the Company in the market, at prices close to or below what would have been the subscription price in a Repair Offering. In light of this, the Company has resolved not to proceed with a Repair Offering that would have resulted in considerable preparation costs for the Company.

Dette er ønsketenkning Focuss. Det er det samme som å si til en fotballspiller rett før kamp

-Du skal score to mål i første omgang. Det ene skal nikkes inn og det andre skal du drible inn fra midtbanen.
-Du skal vinne alle dueller i lufta uansett om motspilleren er dobbelt så høy.
-Du skal vinne alle taklinger uten å få en eneste advarsel fra dommer.
-Du skal spille både spiss, høyre og venstre ving samtidig.
-Du skal skaffe straffespark i andre omgang og denne setter du pent i krysset. Sørg for at keeper kaster seg feil vei.