Ja til makslønnstak for politikere og statsansatte.


https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/rA320e/regjeringen-lo-og-nho-kjemper-mot-eu-minsteloenn-kan-gi-lavere-loenn-i-norge?utm_source=vgfront&utm_content=row-2

For å si det rett ut : Norge må igangsette utredning av utmelding fra EØS. Vi må ut av EØS for å si det rett ut.

EØS kommer til å koste oss mer og mer. Nå er nok nok.

Og EU-landene har ikke folkegodkjente valglover. Helt meningsløst med en union av sånne land.