Hev importvernet og slipp til utenlandsk dagligvarekjeder.

Thinky
21.10.2019 kl 16:35 285

https://www.nettavisen.no/okonomi/bi-ekspert-forklarer-de-hoye-matprisene---vanvittig/3423863450.html

Eneste mulighet å få fornuft inn i norsk dagligvare, er å la utenlandske kjeder slippe til, og under et
importvernfritt regime. Da vil det bli konkurranse i norsk dagligvare og utenlandske priser.
Fri returrett må fjernes, og krav til lesbarhet av prislapper og vareinfo i butikkhyllene må lovfestes skjerpet.

Norsk landbruk og næringsmiddelindustri får tilgodesees på annen måte.
Norge må drive med det vi er gode på, og som egner seg for oss.

Det er grenser for hvor mye vi kan hensynta selvforsyning av mat, distriktsarbeidsplasser innen landbruk
og næringsmiddelindustri og opprettholdelse av kulturlandskap.
I distriktene får vi i større grad drive med andre ting ; sjømat, serviceindustri for sjømatsvirksomhet,
turisme (med kvalitetsprofil), annen industri, fornybar energi, havrettede næringer, skogbruk, mineralutvinning
(gitt tilstrekkelig skånsom måte), kunnskap, reindrift, "sports-, opplevelses- og rekreasjonsindustri" osv. Infrastruktur-
utbygging i distriktene for turisme, nevnte industrier og virksomheter. Samt den kommende skipstrafikken i nordøst-
passasjen.

Melk, kjøtt, egg, korn osv. kan andre levere bedre og billigere enn oss. Bare for eksempel Sverige har mye sånt.

Norge må omstille for fremtiden.
OZZY
21.10.2019 kl 16:52 273

...og «gi» de utenlandske aktørene tomter/lokaler i sentrale støk slik at de har en mulighet til å gå med overskudd. Vi husker godt Lidl sin inntreden i Norge for en tid tilbake. De ble motarbeidet hele veien i alle kommuner med at «vi har nok matbutikker her men hvis dere absolutt skal etablere dere her har vi en tomt langt inn i helvete dere kan få kjøpt dyrt. Så resultatet ble at de måtte legge ned hele greia. Reitan kjøpte det. SÅ Ola Dunk er ikke normal.
Redigert 21.10.2019 kl 16:53 Du må logge inn for å svare

ICA gikk jo inn og tok over Rimi som hadde 30% av markedet.
De rasjonaliserte seg selv helt bort.
Ikke glem at Rema har gått inn i Danmark og tatt 15-20%.
Dette sier litt om hvor gode de norske kjedene er på drift..

Om dere vil legge ned jordbruket og importere mer mat, så forsvinner ALT nord for Gardermoen. Turisme er bare et krydder ifht landbruket og sysselsetting som følger med vedlikehold og utbygginger i denne næringen.

Sverige er ikke akkurat veldig spennende nord for Stockholm. Busker og kratt mellom halvdaffe tettsteder.
Thinky
21.10.2019 kl 17:20 243

OZZY,
Jeg er helt enig i at Lidl ble sabotert. Men om importvernet fjernes, blir dette annerledes. De utenlandske kan for eksempel begynne
med noen store butikker litt utenfor først. En svekket butikknæring generelt (mange kategorier) pga. nettet og annet, vil frigjøre lokaler.
Og de 3 nåværende kjedene må gi opp lokaler.
egget
22.10.2019 kl 02:15 164

Det er viktig at vi er selvberget med mat i dette landet, det vi betaler til bøndene er en billig forsikring.

Mange ting kan gjøre fremtidig import av mat umulig i perioder, eks: kriger, naturkatastrofer, sykdommsutbrudd, osv.

Eg vil ha forsikring.