BRUTTE LØFTER OG KAPITALBEHOV – DETTE SER IKKE BRA UT


Idex er spennende fordi et suksessfullt produkt har et enormt markedspotensial. Det skaper fremtidsforventninger og potensiell kursoppgang. Men kan selskapet lykkes? La oss se litt på hva de har lovet, fremtidsutsikter og kapitalbehov.

HISTORIEN

Jeg skal ikke gå igjennom hele historien, men jeg har funnet frem noen interessante observasjoner. I november 2017 holdt selskapet CMD. Da la selskapet frem to alternativer for salg i 2020. Det lave caset var 75 millioner enheter. Det høye caset var 150 millioner enheter. Nå er vi så å si i 2020. Det foreligger ingen sertifisering, ingen vesentlige produksjonsordre og ingen har noensinne i testet produktet i et fornuftig produksjonvolumvolum. Vi kan trygt slå fast at disse casene synes utopiske per i dag.
Høsten 2018 og januar 2019 la Idex frem planene for 2019 – blant annet som bakgrunn for kapitalinnhentingen på USD 25 millioner i januar 2019. Her går det frem at selskapet skulle levere «volum» i andre halvdel av 2019. Dette budskapet ble gjentatt så sent som 5. mai, 2019 ifm 1Q ’19 presentasjonen. Det har ikke skjedd, og uten et sertifisert produkt per dags dato så vil det ikke skje. Emisjonen skulle også ta selskapet til lønnsomhet, men uten vesentlige inntekter i andre halvår kan vi slå fast at selskapet nok en gang har skuffet og trenger kapital.

FREMTIDEN

Hva vil skje da? Det er vanskelig å si uten å være på innsiden, men basert på selskapets situasjon og historien så kan vi si noe om sannsynlige utfall. Det vi kan slå fast er at ledelsen tydeligvis har for lite innsikt i industrien og dens adopsjon av teknologi til å forstå ledetidene i reisen fra utvikling til innsalg av produkt og til lansering i markedet.
Videre er det en utfordring at sertifiseringen gjøres av en tredjepart og Idex har ikke engang krav på å resultatet av prosessen. De er ikke part i arbeidet. Dette faktum påvirker åpenbart hastigheten på gjennomføringen – man har ingen sanksjonsmidler og man har ingen mulighet til å endre produktet underveis – om det skulle bli påkrevd. Dermed må selskapet drive sekvensiell feilretting.
Det siste aspektet er at det er ingen som har volumprodusert løsningen og fått yielder og funksjonalitet som er akseptable. Etter sertifiseringen skal man påbegynne eller avslutte prøveproduksjon – alt avhengig om disse prosessene kjøres parallelt. Også dette vil ta tid.
Men det langsiktige aspektet som er mest vesentlig er om biometriske kort har en fremtid. Idex har satt opp betalingskort som sitt største segment. Her er det en rivende utvikling i mobilbetaling. Så langt har også kortbetaling vokst videre, men vil det fortsette? Når man observerer hvilken innovasjon som foregår på mobilbetaling og på sikkerhetsløsninger for mobilbetaling, så synes det som svært effektivt å bruke en enhet alle allikevel har som verfikasjonsmodul og betalingsløsning. Det er grunn til å hevde at man ikke med sikkerhet kan si at kortbetaling «har kommet for å bli», heller ikke de nærmeste ti årene. Da er plutselig det langsiktige potensialet også usikkert – ikke bare den kortsiktige utviklingen.
Oppsummert ville jeg som ledelse ha sørget for å ha finansiering til nok et år uten inntekter. Prøveproduksjon, markedsintroduksjon og sertifiseringsprosesser tar tid og det vil dukke opp nye utfordringer som må løses. Da gjelds det å ha penger. Jeg ville nok også ha sørget for å ha kommet inn i en setting der selskapet også har en mobilbasert løsning – slik at selskapet blir mindre avhengig av kortplattformen for sin fremtidige suksess. Det vil kreve dyr utvikling eller en fusjon.

KAPITALBEHOV

Selskapet hadde per 2Q en kontantbeholdning på NOK 155 millioner. Det vil holde til midten av 1Q 2020. Det betyr at med en fornuftig sikkerhetsmargin må selskapet gjennomføre en emisjon i midten av november, et tidspunkt som fallere sammen med 3Q presentasjonen. Da har selskapet ca NOK 65 millioner igjen i kassen og et kvartals løpetid før gravplassen venter.
Etter mitt syn trenger selskapet ca NOK 250 millioner. Samtidig vet vi at største aksjonær er under avvikling og at fondets aksjer er til salgs – sannsynligvis først i blokker – senere er det sannsynlig at de kommer i markedet. Her snakker vi om ca 160 millioner aksjer. Det samlede utbudet av emisjon og salgsaksjer er så stort at det vil drepe aksjekursen.
Basert på erfaringene fra de siste halvårs dumpingemisjoner kan man forsøke å gjette seg frem til en kurs; kanskje er et godt estimat rundt 25 øre. Det betyr 1 milliard nye aksjer. Men – ledelsen i Idex har så konsekvent skuffet markedet at det er et åpent spørsmål om de kan hente penger i det hele tatt. Kanskje vil det ende som i Thin Film – stort kapitalbehov – ingen emisjon?
Ledelsen selv hevder at de ikke trenger en emisjon – de kan få inn en strategisk partner. Det er på det rene at det har vært diskusjon med industrielle partnere tidligere i tid. Nå er prisen langt lavere enn før. Men ser vi det fra partnerens side – så er det åpenbare spørsmålet: Hva kjøper vi nå? Det finnes jo ingen sertifisert teknologi, det finnes ingen volumprodusert eller volumtestet løsning. En partner kjøper en uprøvd «kanskje» teknologi. Det har begrenset verdi. For en kortchip produsent kan en slik teknologi gi markeds- og teknologisynergier, men så lenge løsningen er uprøvd vil du sannsynligvis ikke gifte deg med løsningen. Da er det bedre å vente. Man skal ikke utelukke en strategisk partner, men at en slik partner vil «redde» en emisjon på markedsvilkår synes lite trolig.

OPPSUMMERING

Idex er et selskap som konsekvent har skuffet markedet. Men «alle» har trodd på markedspotensialet. Etter min mening kan en så tvil rundt det langsiktige fremtidsbildet for kortbasert betaling. Når selskapet i tillegg trenger vesentlig med penger samtidig som største aksjonær må selge er nedsiden enorm. Dette ser ikke bra ut! Her passerer vi krona raskt på vei ned mot øresprising.


Dette var et kvalitetsinnlegg TS.
Det synliggjør utfordringer og gir et godt grunnlag for å vurdere en investering i Idex.
Tombola2
22.10.2019 kl 16:41 1253

Mange ord, lite substans. Kun subjektive vurderinger.
Reserven
22.10.2019 kl 16:47 1234

KORT og MAKS SUBSTANS

----- ----- ----- ----- ----- -----
 
Fra IDEX 2017-Q2 rapporten  https://www.idexbiometrics.com/wp-content/uploads/2019/03/812127.pdf  side 2:
"Smart card programme roll-out with Mastercard"
"Preparing for final card certification, expected to commence in the fourth quarter 2017"
"Commercial roll-out targeted late 2017"

----- ----- ----- ----- ----- -----

Fra IDEX 2017-Q3 rapporten  https://www.idexbiometrics.com/wp-content/uploads/2019/03/823124.pdf  side 4:
"IDEX has been working for more than two years to create a technically superior, robust and proven biometric card solution suitable for standard manufacturing processes and ready for EMV certification. Formal certification of the card solution is critical, and IDEX and its partners expect this process to commence by the end of 2017, followed by a commercial programme roll-out."

----- ----- ----- ----- ----- -----

Fra IDEX 2018-Q1 rapporten  https://www.idexbiometrics.com/wp-content/uploads/2019/03/848354.pdf  side 2:
"Currently in active commercial discussions and ramp planning"

----- ----- ----- ----- ----- -----

Fra IDEX 2018-Q2 rapporten  https://www.idexbiometrics.com/wp-content/uploads/2019/03/861004.pdf  side 2:
"Commercial roll-out of biometric cards in the second half of 2018"
"Extremely high customer interest, active engagements in Asia have more than tripled in last six months"
"IDEX has moved to volume ramp"
"Volume orders placed on supply chain, including TSMC, SPIL and Amkor Technology"

----- ----- ----- ----- ----- -----

Fra IDEX 2018-Q3 rapporten  https://www.idexbiometrics.com/wp-content/uploads/2019/03/872476.pdf  side 6:
"IDEX is confident about ‘certification’ of dual interface cards and volume deliveries by mid‐2019."

----- ----- ----- ----- ----- -----

Minst siden 2011-Q2 rapporten har IDEX jevnlig hevdet at de er kommet i den kommersielle fasen med volum produksjon, volum salg og betydelige inntekter:
24.08.2011   https://newsweb.oslobors.no/message/288419   IDEX mot produksjon og kommersiell fase
16.05.2013   https://newsweb.oslobors.no/message/328379   IDEX Q1: Betydningsfullt gjennombrudd i mobilmarkedet

Redigert 22.10.2019 kl 16:48 Du må logge inn for å svare
Tombola2
22.10.2019 kl 16:55 1212

Hehe. Gamle meldinger gir ikke mye dem heller. Om man ikke har lest dem før. Ingen substans i denne meldingen heller. Bare gir sterke indikasjoner på at du har sterke følelser for selskapet.
uptrade
22.10.2019 kl 17:11 1190

Har sertifiseringen feilet mon tro?
Burde være en rask sak om alt er i orden og sensor fungerer som forventet.
Reserven
22.10.2019 kl 17:39 1157

http://vxz.eu/2019-10-14__FA_27__Ikke-tilgi-et-selskap-som-har-tapt-penger

Datagrunnlaget til Robert Næss er godt. Han undersøkte 150 selskaper børsnotert i Norge, pluss 7.000 selskaper i de internasjonale markedene.

Nå er det endelig bevist at historien er det viktigste kriteriet for å vurdere et selskaps fremtid og mulighet til å tjene penger. Så når haussere sier at å se på historien er tull, en skal se fremover, så er det beviselig rent PISSPREIK!
Tombola2
22.10.2019 kl 20:03 1070

😁. Nå la jeg vekt på at det var gamle meldinger du linket til, og la ingenting nytt på bordet.
Har du studert grunnlaget han baserer sin påstand på? Trur ikke det. Det at en person sier det, er ingen bevis for at det er det eneste rette. Men, jeg er ikke direkte uenig med Ness.

Dette innlegget er ment til å bygge på innlegg ovenfor...

Produktet har ikke livets rett. etter mitt syn. Det er snakk om å øke kostnadene til bankene relatert til kort med flere hundretalls %er for å implementere fingersensor. Jeg har personlig sett og holdt på et kort med IDEX teknologien. Det var store bulker og ujevne flater over hele kortet(mye teknologi - ikke noe tvil om det), og det var rett og slett så lite estetisk riktig at en bank ville aldri levert det til sine kunder, ei heller krevd 50kr+++ for slike kort..

Sertifisering:
IDEX har klart å sertifisere kontakt baserte kort, dette var vell i Mai 2018, men ledelsen sier selv at de aldri vil få solgt noe av denne. Fordi da IDEX endelig hadde produkt klart var markedet forduftet over på trådløs betaling. Tror egentlig ledelsen var heldig med dette fordi da kunne de fortsette å selge storyen om at det ikke var noe problem med fingersensorene, og skyldte på eksternaliteter..

Da gjenstår de to variantene med mulighet for trådløs betaling. De har som Reserven presenterer veldig godt, ennå ikke blitt godkjent - som nå er år etter første lovnad. De har sertifisering pågående, etter min forståelse av kryptisk ledelse, i to regioner. Dette fordi det er forskjellige standarer i forskjellige markeder. Sertifiseringen pågående i asia var ledelsen skeptisk til da han mente konkurransen der var så høy, spessielt i kina, slik at han hintet til at de ikke klarer å kapre noe markedsandeler gitt et gjennombrudd av teknologien(som jeg anser som svært lite sannsynlig). Jeg tror uansett det idex presenterer som hindringen, altså sertifiseringen, er å dogde det virkelig spørsmålet - HVEM I ALLE DAGER VIL KJØPE DETTE?

Det er stygt å si, men jeg anser det som en risiko at selskapet tilbakeholder informasjon om sertifisering. Når de har utsatt den angivelige sertifiseringen så lenge tyder det for meg som de ikke får det til. Ledelsen jeg snakket med var også veldig tilbakeholden på dette punktet og poengterte flere ganger at en slik prosess er vanskelig da det ikke finnes noen standarder å vurdere etter.

Alt er økonomisk drevet, og som ledelsen sa selv, teknologiske skifter tar tid.. og det er noe IDEX ikke har.
20% av aksjene er på vei ut døra fra Link ved bruk av meglerene Blackrock og PJT(de vil etter alle solemerker dumpes i markedet, da ingen vil ta over blokker når de ser at det kan tilbys at fra 150 millioner til flere milliarder de kommende måneden). Da har Link alle incentiver til å starte salget så fort som mulig(bare jeg som la merke til en endring i algoritmene i handelen i dag?).

Selskapet er tom for cash i januar..

Invesco startet forrige uke salget av sine aksjer i Thin.. Gir en indikasjon på at de kanskje vil selge idex og? De eier altså 16%.

Så har du BNP nomineen som har solgt i flere måneder og virker til å ville ut med sine resterende 12 millioner aksjer.

Og om ikke det var nok så driftes WPCT enn så lenge, som eier 8% av selskapet.. Jeg tror det også vil bli lagt ned ila året. Etter å ha gått gjennom eiendelene i WPCT som viser seg å bare være illikvide aksjer kan det forklare hvorfor dette ikke blir lagt ned før de må.. De sitter på utrolig mye kapitalkrevende selskaper, og prisingen i tungvekterene kuttes med jevne mellomrom.
Redigert 22.10.2019 kl 21:30 Du må logge inn for å svare

Litt mye synsing og spekulasjoner. Konklusjoner rett ut av ingenting. Men hvem vet, kanskje spår du rett.
Wrold
22.10.2019 kl 22:06 925

Dette er jo bare visvas fra ende til en annen, ingen vet noe konkret hva som sjer.
Vi for no se har trua
Wrold

Godt dere argumenterer med empiri og fornuft da vertfall :-)

Vel. Har ingen argumentasjon. Det du forteller kan godt slå til som noe annet. Jeg vet ikke og spekulerer ikke. Med tiden vil det vise seg. Som reserven sier, så vurderes selskap på tidligere meritter, og handles på tro om framtiden 🤣🤣🤣. Er det ikke så?

Wall of text om selskaper uten fremtid dag etter dag,lurer på hva som ligger bak?Er det dags for sluttspill her også?

Blir spennende med aksjonærlister på mandag å få bekreftelse på hvem som selger :-)

Ja, det gikk fort under kronen. Seks dager! Makan til spåmann.