PHO - Stigende akselerasjon av vekst i USA


Vi følger med på antall scope utplassert i USA og har vel nå passert 200. Hva betyr det? Det betyr at stadig flere sykehus og klinikker i USA legger om sin behandling av blærekreftpasienter ved å ta i bruk Photocures teknologi. Vi har fokusert mye på salg av scope, men tenk litt over hva det egentlig betyr? For hvert scope som selges så er det gjerne ett sykehus som velger å endre sin behandlingspraksis. Og det skjer i stor fart og en 15-20 sykehus gjennomgår den prosessen i USA hvert kvartal. Det er rett og slett fantastisk. Å endre ett sykehus sin behandlingspraksis er som å snu ett tankskip 180 grader. Det skjer ikke med ett knips med fingrene. Les nøye hvordan Schneider beskriver situasjonen i USA i Q2 rapporten. Les det gjerne to ganger.

President & CEO Daniel Schneider comments:
“During the second quarter we continued our momentum from the start of the year with a revenue increase of
41% in the important U.S. market. We are increasing traction and are experiencing growing acceleration in the
U.S. market. In addition, we are still early in the U.S. launch of the Flexible Cystoscopy and Cysview for
surveillance in Bladder Cancer. We see tremendous potential for long term sustained growth. Cysview was
recommended to be added to Consensus Guidelines in the treatment of NMIBC by an Expert Panel , further
demonstrating the importance of Blue Light Cystoscopy using Cysview. We will continue to develop the
commercial opportunities in the US in order to achieve our ambition to make Hexvix/Cysview the standard of care
for bladder cancer patients.
Hardly
23.10.2019 kl 09:15 2346

Hvor stort er egentlig potensialet i antall klinikker totalt i USA?

Med 15-20 scope hvert kvartal, utplasseres det nå like mange scope hvert kvartal som det ble utplassert hvert år i 2016/2017. Noe som forteller meg at DS har rett når han fremholder at gode refusjonsordninger er «the golden key» til det amerikanske markedet.

DS har også rett i at PHo er i lanseringsdagen av flexiscope, for selv om de to første flexiscopene ble levert i mai 2018, så kom refusjonsordningen for surveillance markedet ført i effekt fra 1 Jan 2019. Vi har altså kun hatt to kvartalspresentasjonen der flexiscopene har vært tilgjengelig. Det er derfor all mulig grunn til å se en betydelig vekst i utplassering av flexiscope i kvartalene som nå følger.

Når det er sagt så er det verdt å gjenta hva Bellete uttalte på Q2 18 presentasjonen om low hanging fruits, altså sykehus som allerede har erfaring med rigide scope. Ved utgangen av Q2 19 var det vel 130 sykehus som var registrert på Cysview.com med rigide scope. Når et slikt sykehus anskaffer flexiscope, så vil vi ikke være garantert å plukke dette opp gjennom registrering på Cysview.com. Følgelig kan det gjennom Q3 19 være utplassert en mengde flexiscope som vi kjenner til, men først får presentert 7 NOV 19.

I tillegg til dette vet vi at PR utgangen av Q2 19 ble kun 10-15% av kapasiteten til allerede utplasserte scope utnyttet. Derfor stod det altså 85-90% uutnyttet kapasitet til 188 utplasserte Scope!! Det skal altså ikke så veldig stor økning i brukerfrekvensen før det får betydelig utslag på bunnlinjen.

7 NOV får vi svaret. Men selv om man har nøkterne forventninger til Q3, spesielt med tanke på hva som skjedde høsten 2018, så tror jeg det lan være greit å være forberedt på at selskapet kan komme til å overraske positivt 7 NOV 2019. Lykke til!
Hayen
23.10.2019 kl 09:52 2245

LM,

"I tillegg til dette vet vi at PR utgangen av Q2 19 ble kun 10-15% av kapasiteten til allerede utplasserte scope utnyttet. Derfor stod det altså 85-90% uutnyttet kapasitet til 188 utplasserte Scope!! Det skal altså ikke så veldig stor økning i brukerfrekvensen før det får betydelig utslag på bunnlinjen."

Ja, det er riktig.
Jeg våger derimot påstanden at å øke bruksfrekvensen betydelig er møysommelig arbeid over tid. Det er ikke gjort i løpet av ett kvartal.
Økt antall flexiscope, og at de brukes flittig, kan derimot påvirke gjennomsnittlig frekvens tildels mye.
Å fokusere mye på potensiell utnyttelse vs faktisk bruk tror jeg ikke nødvendigvis er bra. Endel kan få forventninger om at dette gapet vil/bør reduseres raskt.
Redigert 23.10.2019 kl 10:25 Du må logge inn for å svare
Hayen
23.10.2019 kl 10:00 2204

Nye scope og utvikling
Etter q2 2019:
Snitt årsvekst siste år var 47,4% (årsvekst siste fire kvartal/4 kvartal)

Etter q3 2019:
Hvis det kommer 16 scope eller flere vil årsvekst i scope i q3 ligge over snitt årsvekst siste år, dvs at siste kvartal da vil trekke opp snittet. Mye tyder på at det skjer, at vi får 16 scope eller flere. Vi vil isåfall ha en snitt årsvekst siste år for nye scope på 49%

Siden flexiscope øker, og omsetning per scope øker, så vil vi etter all sannsynlighet også oppleve at total omsetning fremover øker mer enn veksten i scope.
I den sammenheng kan det nevnes at snitt årsvekst i omsetning cysview etter q2 2019 var 52% (mot scope 47,4%)

Vi har mye å glede oss til
Redigert 23.10.2019 kl 10:18 Du må logge inn for å svare
focuss
23.10.2019 kl 10:19 2152

Hardly
Innenfor 25 MSA, eller ca 40% av markedet så er det etter det jeg forstår ca 400 sykehus og ca 350 klinikker.For totalen kan du jo forsøke google.

Nå har vel ledelsen uttalt at de har økt radiusen fra de 25 største til de 30 største MSAene. En fremoverlent og optimistisk ledelse!! Og det skulle da bare mangle når de kan tilby det beste av det beste!
Hayen
23.10.2019 kl 17:54 1851

Jeg har lagt ut noen grafer på fb gruppen som viser trend/retning for markedspenetrasjon i USA.

Det er liten tvil om at utbredelsen av blc/cysview går raskere og raskere.
Computum
30.10.2019 kl 09:52 1529

PHO begynner å ligne på en god investering. Den langsiktige trenden er klart positiv og aksjen er opp 22% hittil i år.

1 mnd +10%
3 mnd +4%
i år +22%
1 år +19%
3 år +55%
5 år +217%

Ser at Sveaas casher inn 340 mill på Kappa Bioscience i dag, fint å fått han inn på eiersiden med disse pengene.
SomSa
30.10.2019 kl 11:06 1403


Etter presentasjon av 3Q kan mange bli skuffet og de kan få hengende neser og ligne på elefanter. Mest avgjørende for 3Q er ikke bare vekst men kostnadene sluttet å vokse slik det ble kommunisert i 2Q presentasjonen. Dette vil indikere når PHO skal levere + tall. Dersom de dritter seg ut å holde kostnadene i sjakk må noen gå av. Hvis PHO klarer dette med eleganse kan aksjen stige mye, har noen en spåkule?
Redigert 30.10.2019 kl 11:08 Du må logge inn for å svare
Hayen
30.10.2019 kl 11:09 1385

Q3 er det liten grunn til å frykte.

Kostnader kommer til å stige. Valutaeffekten sørger for det.
Men det er forhold selskapet ikke råder over.
SomSa
30.10.2019 kl 11:10 1371


Skal ikke stige i følge Erik Dahl, his stiger skal stige veldig lite. Se på 2Q presentasjonen.

Det er etter min mening 3 andre faktorer enn Q3 resultatet som kan få fart på kursen;
-Orientering om Cevira avtalen og status der.
-Hvordan gjøre det lettere for US investors å kjøpe aksjer iPHO, eventuelt å utrede notering i NY. Ser at HBC har gått som en kule på det.
-Hvordan gå videre med å få Hexvix/Cysview godkjent som kreftmedesin og få en 10 gangern i pris for Cysview.
Hayen
30.10.2019 kl 11:15 1346

Utgiftene i USA er større enn inntektene, så valutaeffekten vil nok ha en synlig effekt på kostnadssiden i q3.
Men det kan ikke Dahl lastes for.
Springer
30.10.2019 kl 11:53 1231

Midt i en vekstfase skal SomSa sparke noen hvis ikke kostnadene holdes nede !! Tulling !
pafo
30.10.2019 kl 12:07 1183

Ja det har vi lært her på forumet, att jo mer penger de bruker jo bedre investering er det. Så vi får håpe de bruker alt det
de har og lite til.

Tror dine utsagn er mer passende på endel andre selskaper.
pafo
30.10.2019 kl 12:34 1102

Ja eg har mange ganger prøvd den varianten med att jo mindre du bruker på att oppnå samme resultat, jo bedre er det.
Men vart gjenest idiot førklared. Men det er ikke enkelt att gjøre en del førnøyd.

Pafo, du har ikke lett for det. INGEN vet om Photocure hadde oppnådd tilsvarende resultater uten investeringene i USA. Det vil alltid være et hypotetisk spørsmål. Jeg tror ikke de ville klart det. Det er en kamp om oppmerksomhet og uten ressurser så ville ikke Photocure klart å overbevise BCAN, KOL og pasienter om fordelene ved Cysview. Du mener de ville klart det samme uten å bruke så mye ressurser.

Det er et kjent ordtak som heter at man må bruke penger for å tjene penger.

Vennligst stopp med det latterlige gnålet ditt. Ingen blir noe klokere av at du spammer forumet med de samme "problemstillingene" gang etter gang.

Fasit er at omsetningen øker i USA og har økt. Photocure er "on track" både med tanke på kostnader og omsetning. Vi som er fornøyd med dette og strategien er fortsatt aksjonærer og du er misfornøyd så bør du finne deg et annet selskap. Styret og ledelsen har full tillit.

Hvis Hexvix/Cysview burde selge seg selv i US uten å investere, hvordan har det i så tilfelle gått i UK og med flere andre land hvor det ikke har blitt satset?
Redigert 30.10.2019 kl 13:25 Du må logge inn for å svare
pafo
30.10.2019 kl 14:36 921

Ja før meg får ni gjerne kalle det vad ni vill, men så lenge en selger ikke klarer att selge mer en 2 scope i året. Så er det
før mange selgere, og att en Medisinmann kaller det gnål forbedrer ikke resultatet. Det er opp til var og en att vare fornøyd
med kjempesalget. Og det virker ikke som alle er det.

Og som noen trur att Europa har vart errobret med BLC om det vart PHO selgere overalt er vel litt naivt.
De er godt kjendt med BLC alle man, uten det hjelper.
kreinh
30.10.2019 kl 15:01 874

Ser at DNB setter kursmål kroner 72 på Nano. Hadde de kjørt emisjoner for Photocure hadde de vel hatt ett kursmål på selskapet alla Simply Wall Street....

Stadig høyere kurs 59,80 nå...

Pato, det er vekst i cysviewsalget som teller for Photocure og veksten er 50% i USA.
pafo
30.10.2019 kl 15:44 750

Er fullt klar over det men regner du i antall millioner kroner så er kostnadsøkningen større, og så lenge det fortsetter så
hjelper det lite.

Hva er det denne Pafo roter med hele tiden egentlig?

Ja, det er ingenting annet enn direkte useriøst.
De skal vel ha kursen opp litt fram mot neste emisjon.

La oss se på den påstanden Pafo.

Q2
Marketing and sales expenses 36,752
Sales revenues 52,156

Q1
Marketing and sales expenses 36,067
Sales revenues 51,353

Økning i kostnad: 685k
Økning i inntekter: 803k

Det du skriver er en bløff Pafo. Inntektene øker mer enn kostnadene.

Nå vet vi også at kostnadene skal stabilisere seg og sannsynligvis vil veksten bli enda sterkere fremover.

Hva tror du skjer da?

Spørsmål, hvorfor sitter du flere ganger daglig og skriver de samme løgnene på forumet?