Rorolyzer 3 år forsinket. Bør avskrives?

roul52
23.10.2019 kl 08:42 123

September 2015 var det store i NEL oppkjøpet av Rotolyser. Det skulle ta 1 år før første kommersielle anlegget skulle leveres:
"Det vil ta omtrent ett år til før første versjon av et større kommersielt hydrogenanlegg er ferdig." var beskjeden da....