Lørenskog vs Oslo


Lørenskog:
40890 innbyggere
11663 boliger
586 boliger til salgs.
5 % av boligene til salgs, 70 innbyggere per bolig til salgs.


Oslo:
685.811 innbyggere
271.000 boliger
3792 boliger til salgs
1,4 % av boligmassen til salgs, 175 innbygger per bolig til salgs.

Folk rømmer nok ikke fra Lørenskog, men det er bygGet og bygges ekstremt mye, og er veldig mye til salgs.

Området fremstår ikke som veldig attraktivt og det blir veldig spennende å se om det er nok kjøpere.
Konsulen
24.10.2019 kl 10:23 1387

I Lørenskog bygges det alt for mye og i tillegg bygges det svært tett. Det tas lite hensyn til tidligere bebyggelse. Den verste aktøren er Lørenskog kommune som har tillatt at det bygges alt for tett og med lite friarealer.Kommunen er blitt anmeldt for brudd på en rekke bestemmelser ved flere byggeprosjekter.Lørenskog har blitt et utrivelig sted og det er ikke merkelig at mange vil selge sin bolig og vil bosette seg i en annen kommune.

Kan jo bli spennende når stadig mer blir ferdigstilt samtidig som renta begynner å stige.

Mange drosjesjåfører og andre "smartinger" med lomma fulle av resalgposisjoner som kommer til å brenne seg her.

Sikkert flott å bo i enebolig på Lørenskog, men det de er i ferd med å bygge der nå er jo tusenvis av knøttsmå leiligheter med dårlig beliggenhet og høy kvadratmeterpris.

Lørenskog er bedre en MDG kommunen Oslo ....Oslo er ødelagt !

MGP er sprø, men vi som bor sentralt i Oslo tjener jo bare på politikken deres. Her jeg bor kommer det parker og trær og sykkelstier overalt. Biltrafikken og gateparkeringen blir borte, mens garasjeplassene våre stiger i verdi. MGP forsterker klasseskillet mellom de som bor sentralt i Oslo og de som bor utenfor.

MGP er nydelig også for oss med god råd og pplass på jobb. Deilig redusert reisetid med bil!