---------- Sjeføkonom spår «boligkrakk»

24.10.2019 kl 08:38 9193

En gang må det vel slå til.

– Dagens boligmarked er det farligste jeg har sett i mitt liv. Svaret er befolkningen, sa han den gangen, og pekte på en fallende fødselsrate i Norge så vel som i Europa.

Et år senere står han fortsatt ved uttalelsene i 2018, og mener sågar at selgere kan måtte belage seg på å gå ned fem til ti prosent dersom de ønsker å selge før jul.

– De siste par ukene har det vært et kraftig fall i antall boliglånssøknader, i tillegg til store avvik i salgspris og prisantydning. Over hele Norge er det altfor mange boliger til salgs.

Det er to faktorer som taler for et unormalt stort prisfall i boligmarkedet, mener sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen.

jeføkonom i Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen peker på at det er et stort antall boliger til salgs i Norge nå, samtidig som at den siste rentehevingen ennå ikke er nådd ut til husholdningene.

– Dette er to faktorer som taler for et unormalt stort prisfall i boligmarkedet i fjerde kvartal, sier Andreassen.

Dessuten mener han at dagens styringsrente på 1,5 prosent kun er en omvei på vei mot nullrente.

– Norges Bank er den siste vikingen som tror på inflasjonsmålet. Ser man rundt om i Europa, har de andre landene nærmest gitt opp. Så jeg tror vi er på inflasjonsmålets siste dager, mener han.

Mandag presenterte Boligprodusentenes Forening tall for boligsalg og igangsetting i september. De viste at antallet solgte boliger gikk ned elleve prosent i år, sammenlignet med samme måned i fjor. Igangsettingen økte på sin side med åtte prosent i september, målt mot tilsvarende måned i 2018. Høsten 2018 gikk Andreassen et samlet analytikerkorps midt imot da han spådde kraftig boligprisfall «de neste årene.»

Mer Her
https://www.dn.no/makrookonomi/jan-ludvig-andreassen/eika-gruppen/christian-vammervold-dreyer/sjefokonom-spar-boligkrakk-og-nullrente/2-1-690954
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare

1932 gikk Norges bank konkurs. Norge hadde en kraftig vedvarende deflasjon mellom 1920 og 1933 som var villet (paripolitikk). Den norske stat ønsket kursen på kronen tilbake på parikurs gullverdi. Selv om Norge etter oljeprisfallet hadde en kraftig innstramming i økonomien som ga negativ vekst i BNP i 1987, hadde vi ikke deflasjon. Selv ikke i 1992-93, da DnB, Kredittkassen og Fokus Bank gikk konkurs før staten overtok eierskap? https://no.wikipedia.org/wiki/Deflasjon
Innføre fastkurs "Pari" denne gang mot dollar, som før det med EKY/EURO vil gjøre susen i trusen til de hundredetusen tullingers hjemland.

Depresjonens 1920-30 Norge var også den gang svært rik på politisk noksagter og skamløsheter, som i lovs form utøvde all verdens ”uhyrlighetens og brudd på de såkalte menneskeretter” når de i sin morbide utarming ikke bare ødela eget folk, som ellers lå ca 500 år tilbake på utvikling trinnet menneskeheten for øvrig. Med 100 tusener tvangsauksjoner og elendighet hinsides innad for det folket, som er bekjent av en slik stat i sitt eget hjem og fedreland. Med folkestyret og kongedømmet kunne de folkevalgte i lovs form og med rettstaten sin gjøre livet til et sant helvete for sitt eget folk (Dette er jo et glupt folk). Dette var den norske stats hoved beskjeftiget i mellomkrigstiden. Krigen ankom Norge og nordmenn som en befrielse. Eksakte tall viser at nordmenn økte i antall og Norge var i bedre forfatning ”etter” enn før denne krigen tok til. Dette kan jeg bevise.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare

Ser vi på konsumprisindeksen, er den i året 1969, 44,8. I 1977 er den blitt 88,2, det dobbelte. Det betyr at kronen har mistet halvpartem av sin kjøpekraft på disse 8 årene. Går vi frem enda 8 år, til 1985 er konsumprisindeksen 170,3 Kronen har nå en kjøpekraft som er 25 prosent av hva den var i 1969. Da vi gikk inn i 1992 var konsumprisindeksen 244,7 og kronens kjøpekraft var sunket til 18,3 prosent av hva den var i 1969. For å si det på en annen måte, kronen hadde mistet 81,7 prosent av sin kjøpekraft, eller verdi. Konsumvarer som kunne kjøpes for 100 kroner i 1969 måtte i 1992 betales med 546 kroner.

Fra høy og lav tok staten arvesølvet til sine egne landsmenn, og smeltet det hele om. Og på denne udåd er hele staten etablerte, med et seddeltrykkeri "papirfille produksjon" som staten selv kaller statsbank. Staten kunne nå plyndre folket i alle ender med en åger rente hinsides, og manipulere verdien, via inflasjon, deflasjon, pari og fastkurs. Mafiautlån av papirpenger til enn blod rente, betalt av folket med sikkerhet i sølvet staten selv hadde plyndret hele folket for. På denne udåd ble pengevesenet til selve staten, og hele staten bygget på.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare

I en av sine mange taler sa en herre med bart i mellomkrigstiden Europas. "De største omveltningene i mennesket historie er ikke tilført folk og land på grunn av deres intellekt, innsikt eller viten, men på grunn av deres tro". 150 år tidligere sa Voltaire. «Får du bare folk til å tro på tull, får du dem til å begå ugjerninger også,» Norges før og etterkrigs historie, bekrefter riktigheten av begges uttalelse. Som stater flest er også Den norske stat intet mindre enn en sammenhengende ugjerning. Det brede lag av folket tror mer på en stor løgn enn en liten. A.H.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare
noprofit
21.12.2019 kl 11:36 2781

Så var det dette med krona da. oj den styrker seg sammen med oljeprisen igjen. Tviler på at NB vil reagere i forhold til kronekurs.

INGEN vet hvor kronen går, det som er sikkert er at den er rekordsvak, i en økonomi som er dønn solid i forhold til andre sammenlignbare land.

Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare

Finnes knapt sammenlignbare land. Hvilket skulle det være?

I Norge har husholdningene svært høy gjeld mens staten har svært høy formue. Dette er en langt mindre sunn økonomi enn mange hevder.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare
noprofit
21.12.2019 kl 16:37 2709

Ja men eiendelene er også deretter, vi kan ikke sammenligne oss med de fleste land fordi vi faktisk eier mye kontra i andre land hvor det er mer vanlig å leie.

Sunn eller usunn er vanskelig å vurdere. Når man kjøper varige eiendeler (og ikke forbruk) så sitter man igjen med noe, og ja jeg vet du vil si hva skjer når dette faller, da vil vi få et problem, helt riktig. Folk kjøper fordi incentivene og kulturen med å eie er sterk i Norge.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare

Det skumle er
-at den enorme gjelden har vokst raskt i en periode der lønnsøkningen var rask.
-at gjelden er sikret i boliger som kan få betydlig omvurdering av verdiene. Skulle prisene justeres ned til, for eksempel 2013 nivå, ville mange ha svært store problemer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare
21.12.2019 kl 18:14 2659

Paneldata : er det slik at du tror på 40% boligprisfall i Oslo ? Det forklarer mye i så fall.......Meget enig i at et 40% fall i verdier får konsekvenser - om det er eiendom, aksjer eller gull....tror ikke veldig mye på det for eiendom i Oslo selv..... Men enhver får gjøre sine egne vurderinger og plassere pengepungen deretter...
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare

Min vurdering For Oslo er at:
*40% prisfall innen utløpet av 2022 er mulig, men meget usannsynlig.
*20% prisøkning innen utløpet av 2022 er mulig, men meget usannsynlig.


Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare
21.12.2019 kl 23:22 2561

Ok - da tolker jeg det som du tror det er omtrent 2 X så sannsynlig med prisfall frem til utgangen av 2022 i Oslo som oppgang. Jeg er ganske mye på den andre siden og tror på en oppgang mellom 15-25% i denne perioden (3 "vårsesonger"). Blir morsomt å se...
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare

Her blir det nå mye knål om hva priser det blir, både her og der! En ting eg et faktum empirisk bevist. Det hele vil slutte som det begynte, med en finans bank-kollaps verre enn verst. Definisjonen på galskap er å gjenta om og om igjen noe som ikke fungerer i den tro at det plutselig skal gi et annet resultat. Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results. Einstein.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare
22.12.2019 kl 01:53 2501

"Her blir det nå mye knål om hva priser det blir, både her og der! En ting eg et faktum empirisk bevist. Det hele vil slutte som det begynte, med en finans bank-kollaps verre enn verst."

--------

Selvsagt og det skjer når "noen" bestemmer seg for at tiden er inne til å initiere et nytt krakk og hva historien også viser, er at nå nærmer det seg antagelig og at de fleste optimister med rosa skylapper, nok heller ikke denne gangen ser det komme.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare
22.12.2019 kl 04:24 2476

Jeg var sikkert for optimistisk i desember 2016. Men har truffet rimelig bra på Oslo utviklingen i 2018 og 2019 ........ du da Panel ?

Virker på meg som du er veldig opptatt av topper og bunner .... Det er faktisk ikke jeg. Det livet har lært meg er at man skal være langsiktig og sørge for å eie objekter som gir god løpende cashflow - ha god finansiering og en fornuftig gjeldsgrad som gir fleksibilitet slik at du kan sitte igjennom oppturer og nedturer.... Det er ingen garanti - men de siste 3 10 års perioder har man eksempelvis (og veldig grovt) doblet verdiene i hver 10 års periode dersom man har eid bolig i Oslo - gjennom oppgang og nedgang. Som en pekepinn eller kjerringråd om du vil....Det stemmer faktisk ganske bra på mine eiendommer også ..

Dersom man skal doble verdiene i 2022 i forhold til 2012 skal markedet eksempelvis opp ca 20% innen da. (snakker primært leilighetsmarkedet Grünerløkka som er det jeg følger tettest - og ikke de minste leilighetene - der har utviklingen vært vesentlig sterkere enn det....Anders Langtind snakket på Hegnar TV i forrige uke om hans første bolig - en 30 m2 på Skillebekk - som han kjøpte i 1995 for 300.000 - som er verdt 12 X så mye idag. Men det sier mer om et marked med alt for få små leiligheter ).

Du finner selvfølgelig tidspunkter hvor et slikt regnestykke ikke stemmer ------ kanskje blir det i 2022 ? Jeg tenker på samme måte ved investering i fond og aksjer. Har jeg kjøpt noe jeg virkelig har stor tro på blir jeg sittende med det...i oppgang og nedgang. Skal litt til å være tro mot en slik strategi hele veien - men tiden er din beste venn. Hittil har jeg truffet ganske bra...Vi får se hva fremtiden bringer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare

2017 gikk som jeg forventet. I 2018 og 2019 bommet jeg veldig. Det gikk langt bedre enn jeg forventet.

Jeg tror ikke på at bunnen faller ut av boligmarkedet. Men lønninger vokser nå raskere enn boligpriser. Det vil nok fortsette litt til. Det er bra.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare

Heilt utrolig hvordan boligprisene steg etter Gro ble dr Who var avreiste og Mulla Krekar vel ankommet kongerike. Selv kjøpte vi bolig i 1992 Norges nye anno år null. Den nå nedslitte boligen ser nå ut som en ruin, og ligner mye på det Gulag krypinn fra Sovjettidens Josef Stalin. Humanist og verdensfrelser samt Kongerikets Norges redningsmann.

Før den store norske helte krigen 1940-45 var Stalin sine Gulag leirer for mange nordmenn her i kongeriket, selveste drømmen om tapte Atlantis paradiset «øst for eden”. Krypinnet har knapt blitt vasket vinduene i huset, men takket være våre politiske noksagter og deres økonomer, jurister, politiske og lov relatert teorier, mad in noway har denne flere 10 årlige mishandlete boligen, hatt en daglig prisvekst på over kr 960.- hver eneste dag frem til 2015?

(Hva ville Newton ha sagt, hadde han vært født i Norge? Her ville han fått hele treet i hodet og ikke bare eplet.)Denne eventyrlige prisveksten inntraff umiddelbar etter Gro var avreist og Kåre Willoch økonomen ble offentlig ansatt i konkursboet i DNB respirator de begge sto bak.
Deretter breket Høgremannen og markedsklovn; nu går alt så meget bedre. Bærekraftig bablet fjolset. Klovnen selv har aldri annet vært enn en offentlig ansatt markedsbaserte” norske økonom” som en bekreftelse på hvor normalt og naturlig alt unormalt og unaturlig kan bli her i APe styrte Norge.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare

Mellom bankkrisene som oppstår med noen tiårs mellomrom (empirisk faktum) er nordmannens hovedbeskjeftigelse og skjelle ut bøndene, de som mater gjøkungene. De som bære bedraget til torgs journalistene, koster 3 ganger mer i subsidier pr år enn bonden, men det forstår ikke folk som har nisseluen helt nede på knærne. Nettopp det har besørget at de selv som folk, har stupt på trynet inn i det 21 århundret.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare

Bolig børs bank og finans folka er mulig på vei i diplomatlosjen igjen. Det er Kun funn av olje skiller Norge fra det nå selverklærte Islands idiotvelde sin ulykke. Den Islandske sentralbanksjefen sammen med 26 stk andre kuleramme bavianer er fengslet. Hvem av oss litt eldre har glemt dette?

Uganda under Id Amin lempet sin dengang topp engelske kostskoleutdannete sentralbanksjef til krokodillene? (Han nektet å etterkomme hva despoten beordret.) Her hjemme satt vår egen sentralbanksjef og ivret å gjøre med Norge hva Id Amin fikk til Uganda, og med hvilket resultat? Kongedømme «demokratiet og folkestyre» egen sentralbanksjef Hermod Skånland, satt fremst i stortingets” diplomatlosje” der han med sitt vasstrukne hyseblikk måtte” han folkets konfiskerte skatt og avgifts penger, fra det folket HAN av de «folkevalgte» var gitt i oppdrag og rente- plyndre til skinnet, her i rettstaten rektum Elverum? Emigrantstaten som ifølge sine egne Peer Gynt historiker, etterpå var med i krigen?

Jeg selv på havfiske har dradd opp vel så glupe” vesener” ikke mye ulikt, men like klar i blikket som den norske økonomi svimingen kulerammeidiot/alkymiyppersteprest Hermod Skånland, uten at jeg har sett noen av dem igjen ferdig prekavert og avlevert på kaia ende som luksuspensjonist og professor på BI, på land noen år etterpå? Denne undermåls norske økonomi amfibiet ble for sine teorier innen sitt” norske økonomi fag” den gang tildelt Island høyeste orden” Den islandsk Falkeorden” vel og merke noen år før den islandske staten total kollapset og definerte seg selv som” et idiotvelde”. Som dette ble takket være dårlige råd fra spleiselaget og fellesskapets kongerike Norge.

Selveste luftens (spekkhogger) jaktfalken på Island ble meget hurtig omgjort til en simpel bedriten Guanostuffet norsk oppdrettskalkun med fugleinfluensa. (Mad in noway) Den Islandsk Falkeorden var den gang Island høyeste orden, men hvilken verdi har den i dag? Uten olje er Norge i storskala, hva Island er i det små. Island er et selverklært idiotvelde.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare
22.12.2019 kl 13:07 2329

Generelt er det riktig i Norge - og enig i at de er flott - men neppe i Oslo med økning i boligpriser på 6,3% i 2018 og 5% i 2019 (?) ?... Men interessant er det at vår relativt nyutdannede "Osloboer" fikk et lønnstillegg på rundt 10% etter første året i fast arbeid og forventer mer enn det til neste år.....Tror mange som starter en karriere innenfor feks økonomi og ingeniørfaget har en veldig god lønnsutvikling de første årene nå....
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare
Puta1n
22.12.2019 kl 17:35 2259

Boligmangel i europas minst befolkede land?
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare

Arbeidsmarkedet er spennende å følge nå. Skjer et lite generasjonsskifte nå er mitt inntrykk. Mange meget godt lønnede som må gå av med pensjon nå. Håper på litt mer spredning i lønninger framover. Virker feil for meg at det skal være bedre betalt å kjøre drosje enn å være lærer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare
Puta1n
22.12.2019 kl 20:14 2184

Elektriker og rørlegger tjener mer enn rektor på skolen..
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare

Sånn går det, når skolesystemet ikke konkurranseutsettes.
Akkurat som med sykepleiere, lærere og sykehusleger.

Den mest naturlige ting i verden, og staten har valgt det!
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare
AksjeRik
23.12.2019 kl 11:15 2046


Det koster å bo i verdens beste og rikeste land, er det så rart da?
Jeg tror ikke på noe boligkrakk, hverfall ikke i 2020.
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare

Ennå er boligprisene så lav, at helt ubemidlet mennesker fra kloden mest tilbakestående og fattigste steder har råd til både reisen og kunne bosette seg her i det norske klovneriket, (nå med egen sjaman.) Hvor de "partivalgte" (påståtte folkevalgte) her i riket sitt har bekreftet at rikets egen ungdom (tiltros for abortpraksis av 2 store skoleplasser daglig,) ikke kommer seg inn på boligmarkedet? Unikt i verdenshistorien. Nordmenn fremstår som et folk som har skiftet ut seg selv. Empirisk. Vikingetidens storhetstid gikk til opphør etter de frivillig ofret sine sønner og døtre til Aasagudene, men hva skjer med den nåværende ur nordmenn når kongeriket inviterer og er vertskap for menneskeheten bunnfall og avskum som utgjør den eneste overlevende på Valdresekspressen? Han hadde rettigheter her i klovneriket vårt, og de fikk han oppleste på sitt eget morsmål i Bergen tinghus. Du snakker for en stat og folk.............
Vikingtiden er en epoke i nordeuropeisk historie som strekker seg fra ca.790 e.kr til ca.1100 e.kr. http://no.wikipedia.org/wiki/Vikingtiden
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare

Norges Bank er fortsatt bekymret, men ikke like mye som før, etter at gjelds- og boligprisveksten har bremset.
https://e24.no/norsk-oekonomi/i/e8wzaQ/ny-aera-for-boligprisveksten-demper-oeystein-olsens-bekymringer
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare
JohnErik M.
09.01.2020 kl 11:29 1558

Denne er mer aktuell enn noen gang
Redigert 21.01.2021 kl 08:13 Du må logge inn for å svare