NANO - en nødvendig realitetsorientering

Korsar
24.10.2019 kl 11:34 2262

Aksjen NANO synes å ha den forunderlige effekt på mange at straks man kjøper seg inn, kan man tilslutte seg en gruppe her på forumet som deler den visjon at man vet alt det nødvendige om "det fundamentale", herunder at aksjen skal raskt gå i multipler verden knapt har sett før; samt at alle som prøver seg med en mer balansert vurdering er baissere og bare å forakte. Helst bør de meldes inn til admin også.
Dette har pågått vedvarende siden aksjen hadde en kraftig prematur stigning høsten 2016.

La oss derfor ta en titt på hva som har skjedd siden aksjen toppet ut en intradag på rundt 130 i nov. 2016.

- Siden dess har aksjen falt ca. 85% i en vedvarende langsiktig trend, kun avbrutt av korte oppganger som bare kortsiktige tradere har kunne tjene noe på, f.eks. "idioter" og "baissere" som meg

- Utviklingen siste året har gått slik:
1 uke: 26,20 -23,05%
1 måned: 31,14 -35,26%
3 måneder: 35,24 -42,79%
6 måneder: 46,20 -56,36%
1 år: 46,00 -56,17%

Oppsummert:
- All haussing (uansett hvor mye man mener å ha forstått "det fundamentale") har vært dundrende feil. Over 3 sammenhengende år.
- All avvisning/fornekting av åpenbart kommende forsinkelser og rekrutteringsproblemer har vært dundrende feil. Over 3 sammenhengende år.
- All avvisning/fornekting av sannsynlig kommende utfordringer kan vise seg å bli like skadelig for en realistisk vurdering som før

Hvis dette er mulig å innse, kunne det da snart være mulig å diskutere aksjen saklig, nøytralt og uten selvhenført videreføring av ideer om at man forstår "det fundamentale" og at de som faktisk har hatt rett er "idioter" og "må blokkeres"? Når tiden har vist at man selv knapt forstår "det elementære"?

Eller skal de pinlige utskjellingene av forumets mer realistiske kommentatorer bare fortsette - av dem som bevislig har tatt dundrende feil i årevis?
Å nei, vi vet hva som vil skje: her skal ingen læring foretas, det smaker bedre for bitre mennesker å angripe dem som har advart i 3 samfulle år.
Hvilket denne tråden kommer til å renne over med i løpet av kort tid :-)


Redigert 24.10.2019 kl 11:43 Du må logge inn for å svare
Korsar
24.10.2019 kl 12:00 2242

Det fundamentale man bør være obs på nå, også ut fra klare handelsmønstre, er at markedet har liten tro på at foreliggende forsinkelser og rekrutteringsproblemer synes å få noe snarlig løsning. Selskapet har så langt ikke vist til noen konkrete grep som kan endre på dette.

Aksjen har heller ingen støtte i det tekniske bildet:
- De som uten innsikt i TA i det siste har prøvd å berolige seg selv/haussegruppen med at "nå er det sterk støtte på 30", "nå er det sterk støtte på 25", deretter den siste "nå er det sterk støtte på 20", vet ikke hva de snakker om. Reell teknisk forståelse tilsier at det er ingen støtte i kursdiagrammet på dagens kursnivåer (gyldig teknisk historikk utløpt forlengst) og en videre nedgang indikeres.

Det eneste som kan endre på dagens bilde er at selskapet kommer opp med nyheter som bryter markedets antakelser om videre utfordringer med framdrift og rekruttering. Mulig, men relativt usannsynlig i dagens bilde er at en tredjepart kommer inn på en hvit hest og gir prosessen nytt liv gjennom en partneravtale eller et oppkjøp. Bortsett fra at selskapets foreløpige tilstand tilsier forsiktighet med sånt en god stund til. Husk at et evt. inngripende selskaps styre i denne sektoren sjelden ønsker å framstå med et overilt investeringsløp. Men sånt er det jo bare vi "idioter" som kjenner til.Redigert 24.10.2019 kl 12:07 Du må logge inn for å svare
Korsar
24.10.2019 kl 14:07 2172

Et annet og trolig dårlig håndtert forhold rundt det fundamentale er at man etter alle solemerker foretok en suboptimal emisjon ved å bare hente det halve av det man burde gjort for å sikre en tilstrekkelig "beroliget" periode framover. Jeg kommenterte for 3 dager siden på min tråd om den trolig taktisk feilslåtte emisjonen derfor at:

"Jeg ble derfor forundret over at man nå ikke gikk for en større emisjon, dvs. minst 500 mill., og jeg etterlyste etter emisjonen en forklaring på hvorfor man ikke våget å gjøre det, og heller godta en emisjonskurs på f.eks. 20 flatt.
Gitt de forannevnte faktorer vil jo markedet allerede nå begynne å regne inn neste emisjon, slik at man fort kan ende med 20 flatt uansett - og videre frykt for hva den neste emisjonen må godta av kurssenking."

Om jeg tok feil? Neida, nå har kursen allerede vært under 20, men vil forhåpentligvis holde omtrent 20 resten av dagen. Problemet er at markedet vil mene at selskapets kursholding vil svekkes for hver dag man spiser seg nærmere ny emisjon.
Hadde man kjørt en tøffere emisjon innledningsvis er det ikke sikkert man hadde trengt å bli såpass debunket på dette. Men trolig bør det taktiske ansvaret her deles mellom selskapet og rådgivende finanshus.
Redigert 24.10.2019 kl 14:07 Du må logge inn for å svare
Korsar
30.10.2019 kl 10:40 1962

Denne tråden er ment som et faktabasert korrektiv til alt tullet om togene som snart går. La oss ta en titt på den faktiske rutetabellen, ut fra det selskapet selv har guidet, og det nøytrale observatører i markedet har estimert, inkludert DnBs nyeste oppdatering nå.
Jeg bruker et snitt av dette til å skissere disse sentrale fakta:

- NANO kjørte en aksjeutvidelse i oktober på MNOK 243 med argumentet om at dette skulle holde til den videre rekrutteringsprosess for PARADIGME og første data readout. Problemet er at det ikke er erfaringsmessig grunnlag for at dette kan holde denne gangen heller:

- Med en burn rate på ca. MNOK100 i kvartalet pr. nå (trolig noe økende visere) vil man ha ca. MNOK 570 ved slutten av Q3.
- F.eks. DnB tror dette kan rekke ut H1 2021 og muligens til data readout (foreløpig guidet til H1 2021).

Men skal man nå disse framdriftsmålene er det mye som må klaffe, som selskapet foreløpig ikke har klart å levere forutsetningen for:
- Selskapet sier f.eks. at rekrutteringen til PARADIGME håpes ferdig i H2 2020.
- Ifht. foreliggende (og erkjente) forsinkelser så langt er det imidlertid svært vanskelig å se hvordan man skal klare dette.
- Realistisk anslag er minst ett kvartal til - kanskje to, jfr. at NANO ifm. emisjonen nå i oktober guidet at bare 32 pasienter (ca. 25%) var blitt rekruttert så langt.
- F.eks. DnB bare FRAM-skriver dette, mens man selvsagt også må TILBAKE-skrive tiden det har tatt å nå 32 rekrutterte/25% som også må anses som mest lavthengende frukt - da finner man selvsagt at ferdigstilling av rekrutteringen til PARADIGME i H2 2020 er rimelig urealistisk.

Men vil NANO bedre informasjonen om dette til markedet?
DnB ber i praksis nå om at NANO begynner å opplyse om hvordan dette faktisk går, ved å rapportere prosentmessig framdrift, og skriver:
"To help boost investor confidence, we believe Nordic Nanovector should continue reporting the progress in the PARADIGME trial (for example, when recruitment reaches 50% and 75%). This is especially important for a company dependent on the stock market to finance its operations."

DnBs utsagn her er selvsagt ikke bare en anmodning, det er en direkte advarsel om at markedet vil miste tilliten ytterligere dersom NANO IKKE gjør dette.
Samtidig vet DnB at dette også vil avsløre evt. nye forsinkelser mye mer presist enn det NANO har sluppet unna med så langt.
Som DnB ytterligere understreker: "The key focus now is executing on the PARADIGME trial and completing the recruitment on time".

Så får hausserne bare fortsette med sine virkelighetsfornektelser her på forumet, det nytter det neppe å gjøre noe med denne gangen heller.

PS: Ellers vil det være sørgelig - for ikke å si alarmerende - om ikke DnBs nye analyse i dag med kursmål 72 hjelper til en viss kursoppgang, etter at aksjen siste måned har falt fra 29,2 (-26%) og siste 3 måneder har falt fra 36,9 (-41,8%).
Lengden på dagens oppgang gjenstår imidlertid å se. La oss håpe at det negative trykket løsner litt etterhvert nå.
Redigert 30.10.2019 kl 10:58 Du må logge inn for å svare
Korsar
31.10.2019 kl 09:31 1804

Som ventet fikk vi et par dager svak oppgang på DnBs oppdaterte kursmål.
Omtrent like ventet er effekten etter disse par dagene nå omtrent tatt ut og kursen flater ut igjen, siden markedet begynner igjen å fokusere på realitetene rundt framdrift/rekruttering videre. Og da hjelper det ikke så mye med økt kursmål fra DnB: Kursen er fremdeles under siste emisjon på 22.

Husk: Markedet husker som en elefant, baserer seg på - og framskriver - de mest relevante historiske erfaringer, og passer på penga sine ut fra dette.
NANO må SELV komme med drift som viser at markedets mistillit er overdreven. Til dess blir det fort trist og kjedelig en god stund til.

Redigert 31.10.2019 kl 09:32 Du må logge inn for å svare

Korsar
"Omtrent like ventet er effekten etter disse par dagene nå omtrent tatt ut og kursen flater ut igjen, siden markedet begynner igjen å fokusere på realitetene rundt framdrift/rekruttering videre. "
Den kommentaren er forsåvidt både riktig og feil. Realiteten rundt fremdrift/rekkruttering er at den spiller liten rolle for det endelige resultatet og potensialet i aksjen, men det spiller en stor rolle for hvor sannsynlig det er at vi får flere utvannende emisjoner. Som tidligere nevnt så ville disse emisjonene gjort liten forskjell hvis kursen lå på 100, men stor forskjell hvis den ligger på 20. Uansett så ville jeg heller formulert det som at markedet et øyeblikk fokuserte på caset som sådan, dvs. det enorme potensialet. men så våkner raskt emisjonsspøkelset til live igjen. Så det er nok heller mellom spøkelset og de imponerende resultatene slaget står - ihvertfall inntil vi får de nevnte resultater bekreftet av ytterligere resultater.
Korsar
31.10.2019 kl 09:59 1742

dr.,
du nevner "det enorme potensialet" og "de imponerende resultatene". Vel, det medisinske potensialet synes å være bra, men "imponererende resultater"?
Selskapet kan tvert i mot, med sine dokumenterte driftsmessige svakheter, være i ferd med å skusle bort sin tidskritiske anledning til å dra denne type medisin først i havn, jfr. at konkurrerende løsninger for samme pasientgruppe eksisterer.
Kort sagt: Rotes det like mye med framdrift og rekruttering det neste året vil ny emisjon måtte kjøres på ubehagelig svak basis. Mens mange haussere her på forumet har påstått at Paradigme snart var fullrekruttert fikk vi nå altså bekreftet det jeg har hevdet lenge her: Bare ca. 25% er rekruttert så langt.

Og ikke glem: Når DnB først har knesatt at selskapet bør rapportere prosentmessig framdrift i fortsettelsen, er det ikke mye rom for å dra en Costa flere ganger (som muliggjorde den høye emisjonskursen den gang,. men som fort fikk en brutal landing målt mot stadig nye framdrifts- og rekrutteringsproblemer).
Noe sånt går ikke markedet på flere ganger.

Redigert 31.10.2019 kl 10:05 Du må logge inn for å svare

Si meg en ting Korsar, ? Har du aksjer i Nano ?
Bertelli
31.10.2019 kl 10:06 1712

Han har nok bare veldig god tid.

Korsar
Resultatene fra Archer-1 er ikke bare "imponerende", men unike. Bedre enn 100% kan det jo ikke bli. Men det gjenstår altså å se hvor mye lavere disse prosentene blir når det statistiske grunnlaget øker. Skulle 3 nye pasienter også oppnå de samme resultatene så vil NANO være i en helt annen liga.
Redigert 31.10.2019 kl 10:07 Du må logge inn for å svare
Korsar
31.10.2019 kl 10:14 1680

Max,
jeg var tungt inne ifm.hurraturen i 2016 men solgte meg raskt ut med hovedposten etter emisjonen, da litt for mye begynte å peke mot fall fra 120-tallet. Har siden det kun drevet periodisk trading i NANO, kjøper inn en post når jeg vurderer at aksjen er trøkket uforholdsmessig mye ned, og selger straks den har korrigert tilstrekkelig opp. Sitter derfor sjelden mer enn 1-2 dager i aksjen, noen ganger bare noen timer.
NB: Har ikke vært særlig aksje å trade i på lenge nå, og har latt være å sitte over natten i hele høst, da jeg fryktet at en emisjon kunne komme når som helst. Det viste seg jo fornuftig! :-)
I disse dager, etter den smule volatilitet ifm. DnB-oppdateringen som ga gode intradagsmuligheter, ser det ikke ut til at aksjen vil gi noe særlig grunnlag for lønnsom trading på en stund. Men aksjen er selvsagt interessant å følge med på, og jeg tror derimot aksjen kan komme sterkt når det forhåpentligvis foreligger bedre datagrunnlag.

For ordens skyld: Jeg driver ikke shorting i NANO.
Redigert 31.10.2019 kl 10:18 Du må logge inn for å svare
Korsar
31.10.2019 kl 10:16 1665

Forsåvidt korrekt at jeg har god tid; jeg har et nokså selvgående investeringsselsap, og kan bruke mye tid på aksjer og andre instrumenter,
Derfor chatter jeg litt her som adspredelse i en ofte nokså "overfornuftig" hverdag med (nokså intetsigende) blådressmøter osv. :-)
Redigert 31.10.2019 kl 10:17 Du må logge inn for å svare
Stinke
31.10.2019 kl 10:18 1653

Dr.S: 100% CR/ORR med laveste dose. Nå har de gått videre med høyere dose.

Det kan ikke bli bedre enn det!
Korsar
31.10.2019 kl 10:27 1625

Syns det legges for sterk vekt på et altfor lite datagrunnlag, som ikke er i nærheten av signifikans. Dagens datagrunnlag må minst firedobles, og da har vi (og markedet) sett hvor lang tid det tar - og hvor mange forsinkelser vi har fått - for å nå de første 25%. De resterende 75% er normalt tyngre å dra inn enn de første.
Så her må man be om at de første gode resultatene må veies opp mot dette.
Det som synes klart allerede nå er at - selv om man får gode testresultater også videre - prosessen vil ta mye lengre tid enn guidet så langt.
Som igjen kan mishandle kursen stygt i ventefasen til man omsider (og forhåpentligvis) har det nødvendige datagrunnlag for en søknad.

Sagt på en annen måte: Jeg bekymrer meg IKKE for et godt resultat - jeg er mer bekymret for all kursramponeringen man kan få fram til dess.

PS: En liten stund etter jeg skrev ovenstående kommentar, har kursen nå snudd i minus.
Årsak? Neppe stort annet enn de forsiktighetsregler markedet følger når et selskap har slitt så lenge med å holde guidet framdrift og rekruttering: Man vil se at reell forbedring vil skje.
Markedet tenker nemlig slik: Det hjelper ikke å ha en potensielt bra medisin hvis man ikke mestrer prosessen fram til en evt. godkjenning.
Redigert 31.10.2019 kl 10:51 Du må logge inn for å svare
Stinke
31.10.2019 kl 10:33 1604

Einarsson har forklart hvorfor dette er signifikant. Det underbygges dessuten av prekliniske resultater.

Hør på podcasten med Bravo og Einarsson etter R&D day så får du vite hvorfor disse resultatene er mer signifikante enn sammenlignbare selskaper/produkter.
Ingen forventer 100% til slutt, men klares det 70-80% så er den en revolusjon.

Men som nevnt allerede, 100% var med laveste dose og det er all grunn til optimisme videre på veien.
Redigert 31.10.2019 kl 10:36 Du må logge inn for å svare
Stinke
31.10.2019 kl 10:42 1573

Dessuten er dette totalt feil det du hevder at det går raskere å innrullere de første pasientene enn de neste og videre. Dette viser din mangel på kunnskap på biotekselskaper generlelt.

Det er udiskutabelt at nye studier og innrullering i startfasene tar lenger tid enn når sitene er oppe og går. Dette har med forberedelser å gjøre, opplæring osv. Derfor kan vi forvente et høyere innrulleringstempo både i Archer og Paradigme når studiene/sitene er oppe og går.
Redigert 31.10.2019 kl 10:43 Du må logge inn for å svare
Korsar
31.10.2019 kl 10:58 1553

Stinke,
du må forholde deg til vitenskapens krav til statistisk signifikans og ikke hva "noen sier": Statistisk signifikans beskriver sannsynligheten for at noe er et resultat av tilfeldigheter. Et datasett er statistisk signifikant dersom det er lite sannsynlig at resultatet har oppstått tilfeldig.
NB: Begrepet signifikans i statistisk sammenheng betegner ikke nødvendigvis at noe er viktig (eller at det er god eller dårlig medisin). Det betegner kun at noe sannsynligvis ikke er tilfeldig. For å fastslå statistisk signifikans kreves en betydelig datamengde. 3 pasientdata i en sånn sammenheng er selvsagt svært langt fra å kunne gis statistisk signifikans.
Redigert 31.10.2019 kl 11:01 Du må logge inn for å svare

Korsar
"Syns det legges for sterk vekt på et altfor lite datagrunnlag, som ikke er i nærheten av signifikans."
Isolert sett så er jo det riktig, og det er tydeligvis også markedets oppfatning.
Men resultatene bør jo tillegges større signifikans når de er i tråd med museforsøkene sammenlignet med hvis de hadde gått i motsatt retning. For min egen del var resultatene akkurat som forventet, og det var fordi jeg (riktignok som amatør på området) tenker som så at når det er snakk om "brutale krefter" som radioaktiv stråling så bør sammenfallet mellom hvordan mus og mennesker reagerer på en slik påvirkning være langt større enn hvis det var snakk om intrikate biologiske prosesser slik f.eks. immunterapi baserer seg på.
focuss
31.10.2019 kl 11:10 1511

Det er riktig at 3 pasienter er for lite antall til å konkludere. Alt for lite. Men det er et stort men her. De gode resultatene var som forventet! Ikke bare grunnet fantastiske forsøk på mus. De gode resultatene var også forventet da det er etablert at Betalutin på nytt gjør CD-20 tilgjengelig for Rituximab. Disse tre faktorene gir svært sterkt grunnlag for optimisme til at Archer-1 vil gi enestående resultater. For de som ikke er særlig i tvil om det er det selvfølgelig spesielt å kunne få aksjer til rundt 20. At andre vil vektlegge andre aspekter får så være, men Korsar kan da umulig mene at alle skal legge til grunn de samme aspektene som seg selv. Når det gjelder aksjekurs så kjenner alle fortiden, like sant som at fremtiden kjenner ingen. Bare noen som tror det.
Korsar
31.10.2019 kl 11:10 1504

dr.,
det er korrekt at samsvar i resultat fra museforsøk til pasienter er understøttende for om medisinen vil ha den forventede virkning. Men å etablere statistisk signifikans for at resultatet på MENNESKER ikke er tilfeldig (som søknadsgrunnlag for pasientbehandling) krever en definert datamengde iht gjeldende statistisk teori.
Med dagens framdrift vil det kunne ta bortimot 2 år å få på plass. Merk denne trådens tittel: "En nødvendig realitetsorientering".
Korsar
31.10.2019 kl 11:13 1494

Det er ikke "mine aspekter" som er poenget her, jeg forsøker så langt som mulig å målbære hva markedets mest sannsynlige og objektive vurdering er til enhver tid. For å oppveie noe av den villedende haussingen som har foregått over flere år her, der man stort sett - når all haussing har slått feil - ender opp med å hevde at "markedet tar feil". Sukk....
focuss
31.10.2019 kl 11:17 1469

Korsar
Er det noen som hevder at 3 pasienter er tilstrekkelig til å etablere signifikans? Det har jeg ikke fått med meg. Det jeg har fått med meg at mange synes det er god grunn til optimisme når det gjelder Archer 1. I aksjemarkedet stort sett slikt selskap prises etter. Ser man optimistisk på fremtiden eller ser man pessimistisk på fremtiden. Utgjør noen 100 % forskjell i aksjekurs det.
Korsar
31.10.2019 kl 11:20 1458

focuss,
Stinke hevder signifikans her: Stinke I dag kl 10:33 118
Det er derfor jeg måtte presisere hva statistisk signifikans er for noe :-)
focuss
31.10.2019 kl 11:20 1454

Korsar
Du mener trolig din subjektive vurdering av markedets objektive vurdering. Det er andre som har den subjektive vurdering at markedets objektive vurdering ikke er noe som er meislet i stein.

Korsar
"Men å etablere statistisk signifikans for at resultatet på MENNESKER ikke er tilfeldig (som søknadsgrunnlag for pasientbehandling) krever en definert datamengde iht gjeldende statistisk teori."
Etter at det er etablert "statistisk signifikans" så er aksjen neppe lengre særlig interessant fordi disse resultatene vil allerede være priset inn. Motivet for å kjøpe en aksje er at man selv mener at den er underpriset, noe jeg mener NANO er - ikke minst fordi jeg heller fokuserer på sannsynligheten for et gitt resultat enn den statistiske signifikans som resultatene har. Da er det som sagt viktig også å ha i bakhodet at statistisk signifikans ikke tar høyde for viktige bakgrunnsfaktorer som f.eks. hva slags mekanisme det er snakk og for resultater som allerede er oppnådd gjennom museforsøkene.
Redigert 31.10.2019 kl 11:51 Du må logge inn for å svare
Stinke
31.10.2019 kl 13:05 1354

Korsar, det er du som driver med ordkløveri. Jeg skrev signifikant, du la til "statistikk". Du, som mange andre ønsker ikke sannheten men heller kverulere.

Faktum er at Nanos Archer-1 resultater kan vise seg å være svært så relevante selv om det bare er på 3 pasienter, studiene til nå med med rix og beta har vist å ha en meget god synergetisk effekt. Det er også som fokuss er inne på en oppregulering av CD20 og at Archer-1 er mer fysikk en biologi og derfor er disse resultatene i mus mer sannsynlige enn i ren immunterapi. Men dette feltet blir for drøyt å diskutere med en som ikke tar til seg relevant informasjon som kommer fra selskapets spesialister. Dette er et komplisert felt og derfor kan det være lurt å følge med på presentasjonene som legges ut og som eller blir diskutert av kyndige som har satt seg inn i selskapet. Jeg vil igjen også nevne at 100% CR/ORR var på laveste dose og det er nesten så jeg biter meg i tunga når jeg skriver det. For en fantastisk behandling som vi er med på å lage og kursen er på 20-tallet. Surrealistisk.
Anbefaler alle å høre podcasten med Bravo, spesielt fra 9min som omhandler dette temaet. https://soundcloud.com/user-972208711/episode-93n
Redigert 31.10.2019 kl 13:08 Du må logge inn for å svare
Korsar
31.10.2019 kl 23:44 1234

Stinke,
jeg minner om at denne tråden er reservert for "nødvendig realitetsorientering". Hvis du ikke har noe bedre å bidra med får du holde deg til haussetrådene .
Dette er et forsøk på en seriøs tråd basert på reell kunnskap og guiding,.

Men du bare hamrer på her også, med den gode gamle haussingen som siden 2016 har ødelagt enhver saklig, kritisk debatt om aksjens faktiske tilstand.
Hvorfor står du på tredje året og gauler i skogen på denne måten?
Hvem er det du prøver å overbevise om at alle som utviser saklig nøkternhet rundt aksjen er uvitende, mens du har sett lyset?
Hvorfor er kursen over flere år noe helt annet enn det du har fablet om?
Årsaken er selvsagt at du over flere år ikke har vært i stand til å utvise reell kunnskap og saklighet rundt NANO, og derfor gjør NANO selvsagt heller ikke det du messer om..
Men i morra skal vel aksjen til himmels igjen, så fabelaktig alt er - og som vi noksagtene ikke har skjønt noe av i mange år, ikke sant?
Men saken er altså at aksjen fremdeles er under emisjonskurs, akkurat som jeg sa ifm.emisjonen. Og som alle nøkterne/agendaløse analytikere sa i kor med meg.
Ergo er både jeg og de analytikerne stokk dumme :-)


Korsar
04.11.2019 kl 10:37 1129

Med bruddet opp gjennom emisjonskurs 22 nå kan NANO være i ferd med å bli en god tradekandidat igjen.
De tekniske signalene er såpass tydelige at jeg ikke har problemer med å være med på det.
Men jeg må understreke at jeg ikke er blant lang-sitterne; jeg selger straks det topper ut igjen.
Det er langt fram til slutten av 2021 ennå :-)

Stinke
04.11.2019 kl 11:04 1065

Korsar: Du er en sann kunnskapsløs skrue. Ljuger som det passer deg, og kjører personangrep-trikset når du blir tatt for det. Backtrader i hytt og pine og blir tatt for det også - gang etter gang....hehe

NANO går bra i dag, kanskje det fundamentale begynner å sige inn over folk. ;-)
(korsar kjøpte sikkert på 19.- for noen dager siden...lol)
Redigert 04.11.2019 kl 11:04 Du må logge inn for å svare
Korsar
04.11.2019 kl 11:33 995

Neida,
jeg kom inn på 21-tallet. Og har akkurat sikret ut en pott på 10.000 aksjer til 24 flatt. Fordi a) marginen var da helt ok, og b) teknisk kan aksjen ha tatt ut dagens margin omtrent der uansett.
Vel, de siste hundretalls fikk jeg faktisk ut til 24,04 og 24,10.
Håper på mer lissepasninger fra NANO i fortsettelsen også. Volumet er nå oppe på tilstrekkelig tradebasis.
Redigert 04.11.2019 kl 11:35 Du må logge inn for å svare
Korsar
04.11.2019 kl 13:25 912

Ja, nå fortsetter det å booste i NANO. Klarer nok ikke flere like bra trader som den første, men har hatt et par mindre, og på (mye) mindre margin.
Akkurat ute igjen, for nå vil det overraske om aksjen klarer en (større) ny opptur til.
Nå er det helst borerigger som interesserer mest resten av dagen :-)
Korsar
04.11.2019 kl 16:23 793

En interessant dag for oss tradere. Ikke uventet sikres kursen en del ned nå, før vi nå går inn i sluttauksjonen.
Holder aksjen mer enn 10% opp ved stenging bør man være fornøyd.
Igjen er det interessant om aksjen vil prøve seg videre i morgen, eller synke litt tilbake fra dagens pene opptur.

Dagens etterhandel :
17:58:56 23,836 164 161 BATF
17:58:56 24,286 18 991 BATF
17:57:33 22,284 5 616 BATF
17:53:28 24,040 149 BATF
17:46:00 22,340 1 187 BATF
17:46:00 24,460 586 BATF

En vanlig bevegelse ved fall er to trinn ned og ett tilbake, to trinn ned og ett tilbake etc. Ved oppganger er det naturlig nok speilvendt - to trinn opp og et tilbake. Så spørs det hvor lenge vi vil befinne oss der. Fundamentalt sett er det ihvertfall ingenting som skremmer. Et oppkjøpstilbud kan vi jo for enkelhets skyld si ville havne på 320 kr aksjen - noe som innebærer at vi tok ut 1% av potensialet idag. For å illustrere hvor vi står så kan vi tenke oss at vi står inne i et rom hvor taket representerer potensialet mens skosålene representerer fallhøyden.
Korsar
05.11.2019 kl 08:59 385

Ut fra historisk sammenlignbare case vil NANO åpne over gårsdagens sluttkurs.
Deretter er det åpent om aksjen vil oppleve en viss svekkelse ved fortsettelse av gevinstsikringen vi så på slutten i går.
Har aksjen fremdeles power til å holde seg i pluss gjennom hele dagen kan 27 utfordres etterhvert.
Korsar
05.11.2019 kl 10:07 307

Da ble det som det tekniske indikerte rett før åpning: Først opp, så svekkelse.
Da gjenstår spørsmålet: Vil aksjen ta seg opp senere idag?
Jeg er såpass usikker at jeg så langt avstår fra å ta en spek-trade mens aksjen nå er i minus. Det var tryggere utfall i går :-)

Det må ha vært snakk om ganske høye tresko-såler siden enkelte allerede svimler av høyden. Blir nok ingen rett strek opp, men retningen for de lange linjene bør nok være klar.