JEG ER UTE ETTER ETT SPESIELT PROGRAM. KAN NOEN HJELPE?


La oss si jeg er megler/selger som sitter i ett kontorfellesskap, men hvor vi er del av flere slike kontorfellesskap rundt om Europa.
Som eksempel kan vi si at jeg er eiendomsmegler, men det er jeg ikke (prinsippet blir det samme)

Jeg er ute etter ett oversiktsprogram hvor alle som har tilgang til dette programmet kan se status på alle saker vi arbeider med.

Vi har veldig mange forskjellige skjema, brevmaler, søknader, kontrakter, skjøter, osv.

Som eks. kan jeg bruke:

- Søknad til fylkesmannen
- Kjøpekontrakt
- Skjøte
- Brev til kartverket
- Oppgjørsoppstilling

Om jeg lurer på hva som er status på en sak som flere arbeider med, så må jeg kunne gå inn i programmet trykke på den aktuelle saken og se at:

- Søknad til fylkesmannen er sendt
- Kjøpekontrakt er signert av selger, men ikke kjøper
- Skjøte er utarbeidet, men ikke sendt til signering
- Brev til kartverket er utarbeidet, men ikke sendt
- Oppgjørsoppstilling er det ikke gjort noe.

Fordel ville det også være at det henger en skjerm på kontoret som viser åpne saker/pågående saker.
Om megler sender en kontrakt for signering til selger, så må postmottaket krysse/huke av i programmet når det er mottatt i retur fra selger, og sendt videre til kjøper.

Vi bruker til dels SuperOffice, men det passer ikke helt for dette tror jeg selv om du også da kan gå inn på den enkelte sak.
Det må sikkert være et program for elektronisk saks og dokumentbehandling eller noe slikt.
Flytskjema kan det kanskje kalles.

Jeg er ikke eiendomsmegler, men kan sammenlignes for noe av det vi driver med

Eksisterer dette?
karlman
26.10.2019 kl 15:34 449

Innom Agile Software utvikling/ Project Management er det populært med Jira. Den kan gjøre alt du ønsker men sakene må oppdateres av hver enkelt som jobber med saken. Det finns en del integrasjon men usikker om du får enkelt integrasjon mellom det du jobber med og Jira. Du kan ha ulike dashbords der alle kan kommentere på saken og kan se status. Jira er veldig populært og brukes av mange.

https://www.atlassian.com/software/jira

Hva med å sende dette dokumentet til samtlige Meglerkontor i byen event advokat eller spørre i ditt eget kontorfelleskap??

Bare en tanke, her på Hegnar forum sitter det mest aksje nisser !!Bybonden

Hvorfor skal du ha noe sånt ts ?
Er du en kontrollfrik ?
Du kan vel ringe eller maile det aktuelle samarbeidende kontorfellesskap.
Eller ha et rapporteringssystem jevnlig i hele systemet.