REC- Aksjonærliste pr 22/5-18

Investor

Number of shares

% of total

Type

Country

UMOE AS 573,840,870 22.56% Comp. NOR
UBS AG 112,137,334 4.41% Nom. GBR
FOLKETRYGDFONDET 105,617,618 4.15% Comp. NOR
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 102,073,000 4.01% Nom. BEL
VERDIPAPIRFONDET DNB TEKNOLOGI 85,655,046 3.37% Comp. NOR
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 46,123,756 1.81% Comp. NOR
CACEIS BANK 40,171,783 1.58% Nom. LUX
CITIBANK, N.A. 35,258,979 1.39% Nom. USA
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. 34,836,011 1.37% Nom. GBR
SKANDIA TIME GLOBAL 32,490,784 1.28% Comp. SWE
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 31,553,743 1.24% Nom. USA
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON 28,736,051 1.13% Nom. USA
UBS SWITZERLAND AG 22,937,442 0.90% Nom. CHE
VERDIPAPIRFONDET DNB NORDEN (III) 22,815,820 0.90% Comp. NOR
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 16,653,054 0.65% Nom. GBR
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 15,733,905 0.62% Comp. SWE
NORDNET BANK AB 15,584,143 0.61% Nom. SWE
AVANZA BANK AB 14,223,210 0.56% Nom. SWE
DANSKE BANK A/S 14,103,909 0.55% Nom. DNK
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 13,986,650 0.55% Comp. NOR

Total number owned by top 20

1,364,533,108

53.64%
Total number of shares

2,543,818,785

100%
Last updated 22.05.2018
Redigert 19.01.2021 kl 19:46 Du må logge inn for å svare
kraka
22.05.2018 kl 06:52 5645

Investor

Number of shares

% of total

Type

Country

UMOE AS 573,840,870 22.56% Comp. NOR
UBS AG 112,137,334 4.41% Nom. GBR
FOLKETRYGDFONDET 105,617,618 4.15% Comp. NOR
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 101,547,648 3.99% Nom. BEL
VERDIPAPIRFONDET DNB TEKNOLOGI 85,655,046 3.37% Comp. NOR
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 42,834,909 1.68% Comp. NOR
CACEIS BANK 40,297,134 1.58% Nom. LUX
CITIBANK, N.A. 33,503,168 1.32% Nom. USA
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. 32,497,974 1.28% Nom. GBR
SKANDIA TIME GLOBAL 32,490,784 1.28% Comp. SWE
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 30,831,539 1.21% Nom. USA
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON 28,736,051 1.13% Nom. USA
VERDIPAPIRFONDET DNB NORDEN (III) 23,707,960 0.93% Comp. NOR
UBS SWITZERLAND AG 23,038,642 0.91% Nom. CHE
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 18,214,247 0.72% Nom. GBR
NORDNET BANK AB 15,711,054 0.62% Nom. SWE
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 14,458,665 0.57% Comp. SWE
AVANZA BANK AB 14,228,641 0.56% Nom. SWE
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 14,143,714 0.56% Comp. NOR
DANSKE BANK A/S 14,071,233 0.55% Nom. DNK

Total number owned by top 20

1,357,564,231

53.37%
Total number of shares

2,543,818,785

100%
Last updated 14.05.2018
Odi.1
22.05.2018 kl 07:00 5619

ingen harer, eller noe overraskelser her, slik de har vert spekulert i
like trist som vanlig
Sa2ri
22.05.2018 kl 07:02 5613

@Odi.1:

Det har du helt rett i, men hvor har det blitt av de 53,8 mill aksjene UMOE solgte?
Tom Tank
22.05.2018 kl 07:05 5594

Jeg tror du sitter med en del av dem, og mange andre her inne. Odi har tydeligvis solgt alt og ønsker seg inn på 0,80.
Solguden
22.05.2018 kl 07:40 5456

Usa-Kina er mere spennende enn dette. Topp 20 øker også. Tror resten av short forsvinner denne uka.
Polygon
22.05.2018 kl 07:40 5450

Jeg tror det er så uspennende som at de er spredd på femten karer i City.
Polygon
22.05.2018 kl 07:45 5419

Om man skal prøve å se noe som helst positivt i dette merkelig timede og størrelsesmessige (det er hverken fugl eller fisk) salget til JUM, så må det være at han ser verdien av en litt mer solid og internasjonal aksjonærbase.

Om man ser bort i fra de 53 M som utgjør ca 2,5 % så har vel egentlig Topp 20 økt?
Polygon
22.05.2018 kl 23:44 4809

Litt pedantisk her nå, men topp 20 er ned 0,4% fra 07.05 til 22.05 om man IKKE ser bort fra de 49 mill som SEB hadde av JUM sine aksjer 07.05

SEB har mange VPS-kontoer, så det er umulig å vite hvor mye den kontoen som nå inneholder 15 mill hadde 07.05. At en del av disse er fra oppgjørskontoen er sannsynlig. Og så har altså to amerikanske investeringsbanker økt med 22 mill. (I hvert fall) resten av JUM´s 53 mill er altså spredd på mindre aksjonærer. Og det er neppe en kineser som kontrollerer dem ;-)

07.05.2018 22.05.2018 Diff
UMOE AS 573 840 870 573 840 870 0
UBS AG 111 991 735 112 137 334 145 599
FOLKETRYGDFONDET 105 617 618 105 617 618 0
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 102 054 915 102 073 000 18 085
VERDIPAPIRFONDET DNB TEKNOLOGI 85 655 046 85 655 046 0
SEB AB MARKETS EQUITY STOCKHOLM OPPGJØRSKONTO 48 994 395 0 -48 994 395
VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 42 834 909 46 123 756 3 288 847
CACEIS BANK 40 297 134 40 171 783 -125 351
CITIBANK N.A. 33 503 168 35 258 979 1 755 811
SKANDIA TIME GLOBAL 32 490 784 32 490 784 0
JPMORGAN CHASE BANK N.A. LONDON 28 736 051 28 736 051 0
VERDIPAPIRFONDET DNB NORDEN (III) 23 707 960 22 815 820 -892 140
UBS SWITZERLAND AG 23 038 642 22 937 442 -101 200
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. 22 834 976 34 836 011 12 001 035
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 21 440 138 31 553 743 10 113 605
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 18 754 989 16 653 054 -2 101 935
NORDNET BANK AB 15 571 797 15 584 143 12 346
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 14 186 791 13 986 650 -200 141
AVANZA BANK AB 14 183 092 14 223 210 40 118
DANSKE BANK A/S 14 046 233 14 103 909 57 676
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0 15 733 905 15 733 905

1 373 781 243 1 364 533 108 -9 248 135
54,0 % 53,6 % -0,4 %

Edit: Dette var en tabell som så fin ut i det jeg la den inn, men systemet fjerner tydeligvis BÅDE tab og fler enn en space, så da blir det helt umulig.

Redigert 22.05.2018 kl 23:54 Du må logge inn for å svare
Odi.1
23.05.2018 kl 07:33 4571

Spredd på flere ?

Ja , da har jo jeg hatt helt rett hele tiden, det har sittet ett theam i Kulissene å styrt kursen dit de har villet hele tiden, uten at finanstilsyn
eller andre myndigheter har hatt ett eneste clu hva som skjer. Fake handler fra dag en.
Det er bare for tilsynet å ettergå hvor aksjen har tatt veien, og hvor de har vert i omløp de siste årene.
Polygon
23.05.2018 kl 08:12 4449

Om man tror på sånne konspirasjonsterier, så skjønner jeg ikke at man tør å være i aksjemarkedet overhodet. Men nå er du jo tydeligvis ute av REC i hvert fall skjønner jeg.
Odi.1
23.05.2018 kl 11:43 4250

Om du har kunnskap om PokerStars eller andre slike gaming sider, fungerer dette på helt sammenlignbare måter, bare de kaller dette "forretningsverden".
Som ett eksempel , på nett sitter det ett tabel med 8 spillere , 7 av dem har skype eller annen kommunikasjon seg i mellom , den ENE aner ikke
at de han spiller mot kjører pottene opp og har full kontroll på bud ,hender i spillet under veis.
Jeg sier IKKE at det er det her i rec som skjer, men det koster absolutt null og nix for tilsynet å etter gå disse "handlene" i REC

Om en ikke ser at det er noe som skurrer her etter Q1 , så må en være totalt Blind
bel68
23.05.2018 kl 12:35 4094

Spiller ingen rolle no det ingen som selger no her nede ,la dem bytte seg imellom null omsetning gå heller ut å se maling tørker litt mere givende det da får du sol på deg også ....

Ryktebørsen antyder et par, tre uker tungt under KR 1 i sommer, med bedring fra oktober, samt KR 2+ april 2019, Herved kommunisert.

Kan kildene dine vennligst spå været frem til høsten også?
høstlys
23.05.2018 kl 16:53 3679

Breakeven On The Horizon For REC Silicon ASA (OB:REC)
Simply Wall St.
Brandie Wetzel
Simply Wall St.May 23, 2018

https://finance.yahoo.com/news/breakeven-horizon-rec-silicon-asa-120614760.html