Oljefondet burde få et nytt navn.

Thinky
26.10.2019 kl 15:39 655

Mesteparten av fondet stammer nå fra avkastning, ikke olje. Man fjernet oljeklangen på det tidligere navnet Equinor hadde.
Det samme bør gjøres med navnet som på folkemunne kalles oljefondet. Fondet heter offisielt Statens pensjonsfond utland.
Men også det er misvisende. Fondet har ikke noe med pensjon som spesifikt formål å gjøre.

Statens finansfond, Finansfondet, Statens sparefond, Sparefondet, Statens spare- og finansfond, Spare- og finansfondet el. lign.
burde være et riktigere navn.

Ved ettertanke så kan Statens spare- og finansfond fremstå som et godt offisielt navn. Som på folkemunne kunne være Spare-
og finansfondet. Vi sparer i det, og vi finansierer gode formål med det. Samtidig kunne hele det norske folk få en bedre forståelse
av sparing og finansiering. Med innretning på å skape merverdier.
Redigert 26.10.2019 kl 15:42 Du må logge inn for å svare

For det første burde navnet Statens pensjonsfond utland byttes ut det er direkte misvisende og er laget for å føre folk bak lyset. Som du skriver har det ingen pensjonsforpliktelser og er således et sparefond som vi alle er medeier i. En viss avkastning på fondet burde betales ut til alle norske borgere. Oljefondet er for så vidt riktig, alle inntekter fra oljevirksomheten går inn i fondet. I år var det ca 250 milliarder. I statsbudsjettet tok en ut omtrent det samme. Det er således en løgn å si at staten trengte å belaste oljefondet for å balansere budsjettet. Det er på en måte å lure folk å si at en tar av oljefondet når det er bare de 250 milliardene en bruker som kommer i fra oljevirksomheten.. Det er derfor oljefondet vokser så kraftig en bruker ikke av hovedstolen i det hele tatt. 0% av avkastningen blir brukt. Det er merkelig at sannheten ikke blir fortalt, er det for å føre oss bak lyset?

Den norske stats forbrytelse, via fond det er mer riktig!
Hva er http://www.folketrygdfondet.no/portefoljeoversikter/category368.html
For mens EØS-avtalen hindrer staten i å gå inn på eiersida og redde arbeidsplassene i Norske Skog, så er det ingenting som hindrer staten i å investere i de verste gribbefondene i verden.
Hvordan har vi endt opp her? Og hva sier de politikerne som før valget lovet å redde Norske Skog? https://www.derimot.no/oyvind-andresen-et-barn-som-dor-av-sult-er-myrdet-finansinstitusjoner-er-drapsmaskiner/
Her ser man hvem som bestemmer i DAB radiostaten. «Her er det jeg som er sjefen» sa Støre på pressekonferansen. Jonas G Støre er da en gribbe-fond sjonglør av format, men han er valgt til partiformann og stasminister kandidat av et samlet norsk arbeiderparti?

Omtalt på dagens tema, men tema og tråd ble ødelagt av gjengangere, som er satt å utøve denslags her i DAB radio riket vårt.
OZZY
26.10.2019 kl 17:09 594

ja Oliver dette er virkelig tragisk hvordan politikerne har latt Norske Skog i sin tid gÅ til den kriminelle elite GJENNOM Å SLÅ DET KONKURS.

alle etniske Norske innbyggerne burde hver år få utbetalt en god slump med penger fra fondet. Navnet er jo helt borti natta. Hvem idiot har funnet på det ?

Det burde hete enkelt og greit NORGESBEFOLKNINGSFONDET ja LITT LANGT NAVN MEN JEG MENER SLIK AT POLITIKERNE SKJØNNER AT DET ER NORGES BEFOLKNING SITT EGET FOND OG IKKE NOEN POLITIKERE ELLER NOEN FINANSFOLK SITT OG DET KAN JO VÆRE GREIT AT DE BLIR MINNET PÅ DET HVER GANG DE SER NAVNET.

Tenk de sparer for fremtidige generasjoner? Landet ellers sarvets ned noe ettertrykkelig.

Og denne gjelden vi alle har påtatt oss takket være olje og gassfunn, vi "The People " har råd å påta oss, her i folkestyre-driten og demokrati-driten vår. Kongedømme er vi og?

Verdiskapning under vannlåset. https://no.wikipedia.org/wiki/Vannklosett
Det var selve Krigen som reddet dette glupe folket, som var parkert seg selv i år-hundreder på selve utedassen. Der sitter mange forsatt.
Nedleggelse av skattekontoret
LESERBREV. 1. juni 2017 blir en merkedag for Øvre Romerike. Fra denne dag forsvinner skattekontoret for de seks kommunene: Gjerdrum, Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Nes og Ullensaker.
http://www.eub.no/meninger/nedleggelse-av-skattekontoret

https://www.dagsavisen.no/anniken-hauglie-18.15312
Haugeli har da her helt rett, først må vi kvitte oss med etater som ødelegger arbeidsplasser. At hun som politiker er skyldig i så henspeilende er det færreste som vet noe om. Tallenes magi. Hvorfor ser ikke skolen det som sin fremste oppgave når det gjelder tallundervisning å gjøre unge mennesker i stand til å unngå å bli tatt rotta på av staten, bankene og næringslivet? I stedet for å lage meningsløse hinderløyper for dem som utrolig nok ønsker å bli lærere, burde den skolepolitiske energien brukes på å rive ned de tilsynelatende uoverstigelige barrierene som er blitt reist mellom skolehverdagen og det virkelige livet.

DAB radio folkestyre. Kongedømme og demokrati-driten mad in noway. Etter nordmenn måtte skrote alle sine radioapparater (som de eneste i Europa,) glimrer folkestyret i bananmonarkiet på nytt med overgrep utøvde over eget folk via sammenslåingen Troms og Finnmark. Statsråd Mæland H. sier og skriver. Det er flertall for det (i stortinget altså?) NB men folket det angår så er det stor motstand imot det hele? Hadde det skjedd i Kina, da var dette et slemt diktatur, men siden det skjer i Norge, så er det demokrati? Hvordan kan slike ynkelig-heter representere et helt folk? Og det i hele 4 års bolker....

Under vignetten aldri mer 9. april har Klovneriket Norge de siste 30-40 år, blitt både innvandret og okkupert. Kina er beskyldt og utøvd den slags i Tibet, under tvang. Norge/ nordmenn har gjort det helt frivillig? http://no.wikipedia.org/wiki/Tibet
Jeg skjønner ikke oppstyret rundt denne Lama`en, han er ikke noen folkevalgt leder, men valgt av noen munker. Som pakkesler og humanetiker styrer Norge styrte denne Lama Tibet. Det er godtatt av de fleste land at Tibet tilhører Kina så da representerer han ikke Tibet.

Statsråd Mæland H. sier og skriver. Det er flertall for det (i stortinget altså?) Om sammenslåingen Troms og Finnmark. Skal ikke vedtaket effektueres? Om enn med politi og forsvarets hjelp? Om ikke hva pokker er dette for noe, i en rettstat og demokrati som den norske staten mener den er.
Noni
27.10.2019 kl 22:13 306

Statens spare- og finansfond. Helt enig. Få vekk oljenavnet.
Thinky
27.10.2019 kl 22:42 290

Takk for den Noni. Da er vi enig der.
Et utmerket navn. Vi sparer der, og finansiere gode formål mot sikkerhet og renter der.

F.eks. å hjelpe svenskene med å finansiere sin del av en dobbeltsporet jernbane Oslo -
Stockholm (2t20min inkl. 4 stopp), og Oslo - Gøteborg (1t30min inkl. 3 - 4 stopp) (de vanligste
ruteopplegg i en bredde med ulike ruteopplegg). Mot sikkerhet og renter. Skikkelig vinn vinn
prosjekter. Og kanskje finnene med jernbane Rovaniemi - norskegrensen sør av Kirkenes ?
Hektar
27.10.2019 kl 22:46 286

Statens Sparebøsse For Lønn, Lunsj Og Fremtidige Utenlandsturer Til Politikere Når Oljen Er Borte Og Hele Nasjonen Er Arbeidsledige Og Kan Ikke Betale Skatt.

SSFLLOFUTPNOEBOHEAOKIBS
Thinky
28.10.2019 kl 16:31 204

Innenfor 3 % regelen burde det skilles på forbruksformål og investeringsformål.
Og investeringsformål burde kanskje ha et terskelkrav mht. samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Ordene OLJE, PENSJON og POLITIKK bør fjernes fra dette fondet. Mesteparten av kapitalen stammer nå fra avkastning, ikke olje og gass.

Det bør døpes om til Statens spare- og finansfond, eller bare Spare- og finansfondet.

Eventuelle investeringen i fornybar energi må være basert på solid og best mulig avkastning.
Eksperimentelle investeringer bør være forbudt.
Redigert 06.11.2019 kl 18:25 Du må logge inn for å svare