COV-utvikling av digital patologi av lunger


COV er nå i gang med utvikling av digital patologi for lungekreft i samarbeid med Uppsala Universitet og - sykehus. Alle kostnadene for forskningsprogrammet dekkes av Vinnova ( Sveriges innovasjonsbyrå). Nå begynner virkelig COV å få opp en solid produktportefølje innen digital patologi!

ContextVision utvider samarbeid for utvikling av verktøy til digital patologi av lunger

STOCKHOLM - 18 mai, 2018 - ContextVision, en medisinsk programvare-leverandør spesialisert på bildeanalyse og kunstig intelligens, og dets akademiske partnere ved Uppsala Universitet og Uppsala universitetssykehus, har mottatt et stipend, fra Sveriges innovasjonsbyrå Vinnova, for videreføring av et forskningsprogram innen digital patologi. Forskningsprogrammet har fokus på å utvikle et nytt bildeanalyseverktøy, for rask og nøyaktig identifisering og klassifisering av lungekreft. Selskapet har allerede oppnådd veldig oppløftende resultater i de innledende studiene. Stipendet dekker kostnader på sykehuset og på Uppsla Universitet.

"Vi er veldig fornøyde med å kunne utvikle dette samarbeidet med eksperter innen lungepatologi, som dosent Patrick Micke og hans team," sier Anita Tollstadius, administrerende direktør hos ContextVision. "Dette samarbeidet vil sette oss i stand til å kunne bruke et unikt sett med data for treningsalgoritmer i vårt dype læringsnettverk, og dermed vil vi kunne utvikle svært spesifikke algoritmer. Dette er en ideell måte å drive et forskningsprosjekt innen digital patologi på."

En av fire kreftdødsfall skyldes lungekreft
Markedsbehovet for bedre og raskere diagnostisering av lungekreft er omfattende. Nå skyldes omtrent et av fire kreftdødsfall lungekreft, både globalt og i Sverige. Lungekreft blir ofte først indikert ved en brystscanning (CT), men den endelige diagnosen må gjøres med vevsbiopsi. Dog er det evalueringene fra patologene som danner grunnlag for diagnose og bestemmer behandlingsform. Sondringen mellom histologiske subtyper er viktig for det kjemoterapeutiske utvalget. Noen agenter er kontraindikative med nedsatt effekt og økt grad av giftighet, hvis de benyttes på feil undertype.

Evalueringen av lungevevspatologi er kompleks, utfordrende og tidkrevende for patologen. I tillegg er det et underskudd av utdannede spesialistpatologer, både i Sverige og globalt.

"Dette betyr at pasienter noen ganger må vente lengre på resultatene, og at behandling i visse tilfeller, kan til og med bli forsinket. Med andre ord, er det et stort behov for et digitalt verktøy for patologi innen lungekreft," sier dosent Patrick Micke.

Ufullstendig og unøyaktig diagnose
Dagens manuelle vurdering er svært subjektiv og studier har vist at, avhengig av hver enkel patologs individuelle kompetanse, erfaring og dyktighet, så er det en betydelig inter- og intra-individuell variasjon.

Samtidig pågår det en kontinuerlig etterspørselsøkning i kreftdiagnostikk, da nye behandlingsalternativer og behandlingsformer i klinisk onkologi, krever mer detaljerte, og dermed tidkrevende, diagnoser.

"Lungekreft representerer en spesiell utfordring ettersom lungetumorer er vanskelige å vurdere, og vev kun kan anskaffes som små biopsier på få firkantede millimeter," sier Tollstadius.