Tid for å kjøpe Sparebank 1


Kort sikt
SpareBank 1 SR-Bank viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på kort sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 100 kroner. Videre oppgang til 107 kroner eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 99.50 kroner. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på kort sikt.

Dette er hva som står i Investtech, høres fornuftig ut spør du meg.

Dessuten står den på førsteplass blandt de 50 beste aksjene.

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 25. okt 2019
SpareBank 1 BV viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen tester motstanden ved cirka 38.00 kroner. Dette kan gi en reaksjon ned, mens et brudd opp gjennom 38.00 kroner vil utløse et kjøpssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Anbefaling en til seks måneders sikt: Kjøp (Score: 74)

MVH Bybonden, som vurerer å gå inn her !
Redigert 27.10.2019 kl 15:02 Du må logge inn for å svare