Huawei = den kinesiske stat.

Thinky
27.10.2019 kl 21:36 170

Akkurat som Volvo Cars og Norled er eid av den kinesiske stat, er Huawei det.
Det kunne lett utledes av dagens Søndagsrevysending om Huawei. De har bygd
en landsby som Europa i miniatyr der borte. Selvfølgelig er det den kinesiske stat
som står bak dette.
Mr DT
28.10.2019 kl 07:53 117

Hvad er dit budskab.