36 uskyldige dømt til fengsel

MERLOT
28.10.2019 kl 13:34 1625

https://rett24.no/articles/flere-titalls-personer-kan-vaere-uskyldig-domt-for-trygdesvindel

Erstatning selvsagt, men også dommerne som avga de falske dommene bør gjennomgå samme lidelser som de påførte de uskyldige.
FÅ DE BAK SPRINKLENE!

(før dere nå kaster dere over meg som siklende hyener.....jeg går ikke på trygd 😎)

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/hauglie-flere-titalls-trygdemottakere-uriktig-domt-til-fengsel-1.1608324
Redigert 28.10.2019 kl 14:08 Du må logge inn for å svare
Noni
28.10.2019 kl 14:34 888

Jeg mener de ansatte i NAV har handlet etter hva som ville være logisk, men vi
bestemmer jo ikke lenger over våre egne penger, er jo tilsluttet EU(S) og deres
regler.
Jeeses
28.10.2019 kl 14:42 882

Er dette et resultat av denne regjeringens iver etter å krimalisere alle trygdemottakere!! Og spesielt Frps jakt etter alle trygdede som ikke er kroniske norske??
MERLOT
28.10.2019 kl 14:52 875

Jada, enhver skal stå fritt til å anmelde et forhold om de mener det er straffbart.
Men dommerne og påtalemyndighetene skal så vurdere om det er det.

Og det er disse siste som har slurvet så katastrofalt. Katastrofalt for de som ble buret inne og som sikkert fikk store ringvirkninger i de fleste sakene.
At pappa eller mamma blir satt i fengsel er enormt traumatisk for ungene deres.
Jeeses
28.10.2019 kl 15:08 861

SV kaller Hauglie inn på teppet:Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier mandag at partiet hans vurderer mistillit mot Anniken Hauglie.
- Ja, det er riktig, sier han til VG.

SVs Karin Andersen sier hun vil ha Hauglie inn på teppet først.

- Hun må legge alt på bordet og nå må hun også innse at rettigheter og rettssikkerheten til folk må gå foran politiske ønsker om å stramme inn og fortolke vekk folks rettigheter, sier Andersen til Dagbladet
merida1
28.10.2019 kl 15:10 858

Før kunne en i hvert fall ikke reise ut av landet hvis en hevet dagpenger( var arbeidsløs) Hvorfor skal en kunne det nå? En skal være disponibel for små jobber o.l
Det kan virke som om disse EU-reglene er laget for at velstående land som Norge skal bli tappet for penger
Balkan-landene og Baltikum f.eks har sikkert fått til dette
Redigert 28.10.2019 kl 15:16 Du må logge inn for å svare
Jeeses
28.10.2019 kl 15:28 833

Tull!!
Hvor mange ble utsatt for urettmessig straffeforfølgelse i 2012?

Det er denne regjeringens nedlatende holdning til folk på trygd som har ført til denne type reaksjoner, - som dessuten altså er lovstridig. Regjeringen jakter på svake grupper som de kan sette under enda mer press enn de allerede er i. Samtidig deler de ut milliarder til rikingene i skatteletter som er begrunnet med effekter som ikke virker. Kutt i formueskatt øker ikke investeringer eller sk9aper jobber. Det er grundig bevist nå, - og likevel fortsetter regjeringen å kaste milliarder etter rikingene. Mens de altså kaster uskyldige mennesker i fengsel for å motta trygd!
MERLOT
28.10.2019 kl 15:30 827

Du må lese artiklene vet du, siden 2012 står det....🙄
Jeeses
28.10.2019 kl 15:57 845

Jeg skriver det over,!!
Jeeses
28.10.2019 kl 16:02 840

Regjeringen har visst om denne skandalen allerede i 2017 og har ikke løftet en finger for å rette opp i denne skandalen!!
MERLOT
28.10.2019 kl 16:14 831

"I Norge deles makta mellom den lovgivende makt på Stortinget, den utøvende makt i regjeringen og den dømmende makt hos domstolene. Dette kalles maktfordelingsprinsippet, og er nedfelt i Grunnloven som et viktig demokratisk prinsipp. Ideen som ligger bak, er at de ulike statsmaktene skal balansere eller begrense hverandres makt - slik at ikke all makt samles på ett sted."

Det er domstolene som skal klandres mest.
Jeeses
28.10.2019 kl 16:25 822

Men uansett så er det regjeringens og statsrådens plikt å rette opp feilen med en gang og ikke vente i to år før de orienterte statsadvokaten!!

Karin Andersen og de rødgrønne har skylda. De kan sparke seg sjøl i ræva. Anikken Huuuuuuuuuitttfeldt var arbeidsminister i 2012 og hun skjønte ikke en dritt.
Redigert 28.10.2019 kl 16:36 Du må logge inn for å svare
Jeeses
28.10.2019 kl 16:44 800

Selvsagt har dette ingenting med den rødgrønne regjeringen å gjøre fordi tolkningen av regelverket har vært feil noe som dagens visste om det allerde i 2017 ute å løfte en finger!!

Regelverket ble innført i 2012 under den rødgrønne regjeringen. At noen er våkne nok til å oppdage udugeligheten til de rødgrønne får man bare være glade for.
Jeeses
28.10.2019 kl 16:58 787

Dobbelmoralisten fra FRP:


Erlend Wiborg går hardt ut etter skandalen som er avdekket om overføring av trygdeytelser til borgere av EØS-land, han sier: "Det at uskyldige mennesker har blitt dømt og enkelte har måtte sone fengselsstraff, viser alvoret i saken. Det å bli uskyldig dømt på denne måten får store konsekvenser for den enkelte, deres familie, yrkeskarriere og på det sosiale plan"

https://www.nrk.no/norge/massiv-kritikk-av-trygdesak_-_-det-lukter-kontrollsak-av-dette-1.14760017


Jeg stusset litt på dette da jeg tidligere har opplevd at han har stått for en annen linje, og ganske riktig, til FRPs partiavis sa den samme Wiborg i 2017: " For Fremskrittspartiet er det, i tillegg til skattereduksjoner, viktig å ta tak i utfordringer knyttet til velferdseksport. I 2016 var samlet velferdseksport på om lag 7,1 milliarder kroner. Innstramminger er allerede gjennomført, blant annet er det strammet inn på retten til barnetrygd ved opphold i utlandet og mulighetene for å eksportere overgangsstønad. Men vi vil ha flere innstramminger"

https://www.frp.no/aktuelt/2018/02/trygdeeksporten-reduseres-med-frp-i-regjering
Redigert 28.10.2019 kl 17:02 Du må logge inn for å svare
DavidM
28.10.2019 kl 17:00 782


Uskyldige skal være dømt.
Men nå vil de rødgrønne dømme enda flere uskyldige!

Sosialistene dømmer og skylder på statsråden - selv om det er NAV som har gjort feilene.
De rødgrønne dømmer andre - selv om praksisen i NAV startet under de rødgrønne!

Kjeltringen Lysbakken vet nok alt om mistillit;-)))
MERLOT
28.10.2019 kl 17:11 765

Dommerne er altfor vernet, nesten fritatt for kritikk. Politikerne får så hatten passer nesten hver dag.

Mener at dommere bør kunne straffeforfølges når det blir avdekket slikt slendrian og grov uaktsomhet.

😁Heng dem opp etter bakbeina i en lyktestolpe på karljohan, dra dem i øra og kil dem noe forskrekkelig i det minste noen timer.......PRE-HE-HE.😁

Frimurerslabbedaskene...😜
Redigert 28.10.2019 kl 17:15 Du må logge inn for å svare
MERLOT
28.10.2019 kl 17:21 761

Det er ganske oppsiktsvekkende at ingen i påtalemyndigheten eller domstolene har oppdaget de åpenbare svakhetene ved hvordan Nav har forstått reglene, sier Jan Fridthjof Bernt, professor i forvaltningsrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bærgen.

https://www.dn.no/jus/jan-fridtjof-bernt/nav/eos/jusprofessor-jan-fridtjof-bernt-en-skandale/2-1-695865

"Bernt mener saken er spesielt alvorlig for påtalemyndigheten og domstolene, som burde oppdaget feilen i vedtakene fra Nav når vedtakene ble overprøvd i domstolene.

– Vi må huske på at her er det ikke bare Nav som har gjort feil, det er også påtalemyndigheten og domstolene. Jeg finner det tross alt mindre opprørende at et forvaltningsorgan som Nav gjør feil, enn at domstolene straffedømmer på uholdbart juridisk grunnlag, sier han, og fortsetter:

– Det er påtalemyndighetens og domstolens oppgave å oppdage når forvaltningsorganene gjør feil. Her har de åpenbart ikke tatt sin oppgave som garanti for enkeltmenneskers rettssikkerhet tilstrekkelig alvorlig. Det er oppsiktsvekkende at ingen i påtalemyndigheten eller domstolene har oppdaget de åpenbare feilene ved hvordan Nav har forstått reglene.

«Har forsømt seg grovt»
– At en rekke personer er straffedømt uten at det juridiske fotarbeidet er godt nok, er ikke mindre enn en skandale for det norske rettsvesen. Den viser hvor svak rettssikkerheten kan være for borgere i en sårbar situasjon, sier Bernt."

GROV UAKTSOMHET.......kalles dette Jan Fridthjof.
BUR DEM INN!

Rettens organisering og funksjon: Trygderetten består av en leder, en nestleder og ca. 24 øvrige faste rettsmedlemmer (dommere) fordelt på juss, medisin og attføringsfag. I tillegg har Trygderetten ca. 14 rettsfullmektiger (jurister i åremålsstillinger, tilsvarende dommerfullmektiger i det ordinære rettsapparatet). Leder, nestleder og minst ett øvrig rettsmedlem skal fylle vilkårene for høyesterettsdommere. https://www.trygderetten.no/om?p_lang=2

Denne saken bare viser hvor utrolig viktig legdommere er i rettsinstanser - det betyr friske øyne og ny vurdering hver gang fordi legdommere sirkuleres.

Så galt kan det gå når fagfolk sirkulerer i sine egne vurderinger og presedensavgjørelser hver gang, med overdreven tillit til fagfeller.

Hvilken tragedie for folk som er rammet. Når det er sagt så bør det jo være samsvar mellom den rådgivning NAV har gitt sine klienter og de domsavgjørelser som er tatt. Hvis navklienter har tatt opphold utenlands imot NAVs anbefalinger, så har klientene også seg selv å takke for ikke å ha forholdt seg til de anvisninger som er gitt fra NAV.
Noni
28.10.2019 kl 19:03 739

Hvem kunne tenke at personer som er sykemeldt og ikke kan arbeide, skal kunne
reise rundt i verden med sykepenger fra norske NAV. Er de syke, skal de ikke kunne farte rundt med lønn, ellers skal de arbeide.
Jeeses
28.10.2019 kl 19:09 729

Det er ikke det det er snakk om!! Saken er at disse menneskene er dømt på feil grunnlag enten hva du og andre skulle mene om det!!

Hvem kunne tenke at personer som er sykemeldt og ikke kan arbeide, skal kunne
reise rundt i verden med sykepenger fra norske NAV.Husker når de rødgrønne styrte, da sto Støre frem og hevdet at alle på trygd skulle kunne jobbe fulldag uten å bli trukket i trygden.
Joda, dette landet går til hundene med slike politikere ved roret, for hvorfor er de i utgangspunktet på trygd om de plutselig skulle være i stand til å jobbe fulldag ved siden av trygda?
Må virkelig spekulere på hva som foregår oppe i et politikerhue.

når blir hauglie hora sparka sammen med nav sjefshora?

makan til daukjøtt er umulig å finne hehe men i molboland trenger man bare å legge seg flat LOL

fuck mafiastaten!
MERLOT
28.10.2019 kl 20:12 681

Litt fra arbeidsmiljøloven....

"§ 19-1.Ansvar for innehaver av virksomhet, arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.

1.Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelse eller pålegg gitt i eller i medhold av denne lov, straffes innehaver av virksomhet, arbeidsgiver eller den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten med bøter eller fengsel inntil ett år eller begge deler. Medvirkning straffes på samme måte, likevel slik at arbeidstaker straffes etter § 19-2.
2.Under særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil tre år anvendes. Ved avgjørelsen av om det foreligger slike omstendigheter, skal det særlig legges vekt på om overtredelsen har eller kunne ha medført alvorlig fare for liv eller helse eller om den er foretatt eller fortsatt tross pålegg eller henstilling fra offentlig myndighet, vedtak av arbeidsmiljøutvalget eller henstilling fra verneombud eller bedriftshelsetjeneste.
3.For overtredelse som har eller kunne ha medført alvorlig fare for liv eller helse, kan innehaver av virksomhet, arbeidsgiver eller den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten straffes etter denne paragraf, med mindre vedkommende i enhver henseende har opptrådt fullt forsvarlig med hensyn til sine plikter etter loven eller bestemmelser i medhold av loven."

Dette er ganske strengt. Selv om en bedriftsleder bevisst ikke vil bryte loven, kan denne likevel straffes med opptil 3 års fengsel ved å være klønete, ubetenksom, stresset, sliten og trøtt, glemsom eller annet som gjør til en uaktsom overtredelse av bestemmelse forekommer og som kunne ha medført alvorlig fare for helsen til en person.
Hvem er ikke klønete, ubetenksom, stresset, sliten og trøtt, glemsom av og til?

Når domstolen har sendt folk i fengsel på feil grunnlag....ikke bare en gang, men 36 ganger....hvor skal en gradere dette ift. til en bedriftseier som er uaktsom?
At det er fare for helsen til et menneske som blir sperret inne flere måneder kan det ikke være tvil om.

Bedriftseieren burde selvsagt i sin situasjon ha hyret inn kompetanse, oppsøkt konsultasjon eller i det minste tatt seg bedre tid ville det nok stått i dommen mot vedkommende. En dom som ville gitt fengsel i opptil 3 år.

Kunne dommerne i disse 36 sakene gjort det samme?
𝐉𝐀
MERLOT
28.10.2019 kl 20:41 669

28. oktober 2019 kl. 20:37 Dommere har selvstendig ansvar – Det er beklagelig dersom noen er uriktig dømt for trygdesvindel, sier leder Wiggo Storhaug Larssen i Den norske Dommerforening. Han sier dommerne har et selvstendig ansvar for lovtolkningen, men at de baserer seg på informasjon som er framlagt.

...fra NrK

Noni,
Du har ikke svart på dette : "vi
bestemmer jo ikke lenger over våre egne penger, er jo tilsluttet EU(S) og deres
regler."
Og mine spørsmål der.

Mht. selve saken er dette forsøk på en redningsbøye i et høyt spill.
Statsråden bør sparkes. Hun er øverste ansvarlige her. Oppfordrer til
mistillit i Stortinget mot statsråden. Helseministeren også. Han er
selve verstingen i regjeringen. Ulv i fåreklær de luxe.

Moen saken er unik i europeisk rettshistorie. Mad in noway. I en stat utgått av en sivilisasjon er det knesatt det vakre prinsipp, at det er bedre 9 skyldige går fri, enn kun EN uskyldig må svi (dømmes). En slik uhyrlighet ble begått mot Moen. Ikke bare en gang, men 2 ganger mot en og samme person. Med denne saken plassert kongeriket Norge med rettstaten sin, på et sted hvor solen aldri skinner. Godt under vannlåset.
Moen ble frikjent for dobbeldrap, i en rettskandale uten sidestykke hvor justismorderne innen justisvesenet, ikke viser noen anger overhodet, eller tar noen som helst selvkritikk for at de urettmessig forfalsket bevis, underslo frikjennende bevis, sendte en døvstum mann i fengsel i atten –18- år for noe han ikke hadde eller kunne ha gjort. Pluss en endeløs rekke av andre, som Tore Sandberg måtte leve til han ble 200 år, var det fremdeles mye han ikke ville rukket over.

Saken er et spill for å komme unna en annen sak. Ufattelig at ikke gjort opp med farer forlengst.

Ifølge Goethe var det lettere å flette en Krans, enn å finne et hode som var Kransen verdig. Loven er et mysterium sier engelskmannen for hvorfor ellers tar dommeren på seg parykk og kappe? Etter Juklerød Moen og Liland saken skulle da nattluen til Jeppe på Berget vært standard hodeplagg for den norske dommerstand.

Det er ganske utrolig at selv ikke offentlig forvaltning begriper hva EØSavtalen innebærer. Når det er åpne grenser og fri flyt så kjører NAV Norge solo?

– Ifølge dommen mener NAV og retten at han derfor har mottatt uberettiget stønad fra NAV. Det er feil. Hvis du er statsborger i Norge og planlegger opphold i andre EU/EØS-land trenger du ikke å melde fra om dette dersom oppholdet ikke medfører endringer i aktivitetene du har avtalt med NAV, sier han til VG. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/jdxd9o/satt-to-maaneder-i-fengsel-etter-nav-dom-traumatisk?utm_source=vgfront&utm_content=row-1

Før kunne en i hvert fall ikke reise ut av landet hvis en hevet dagpenger( var arbeidsløs) Hvorfor skal en kunne det nå? En skal være disponibel for små jobber o.l

Du kan reise ut med attest PD U2 i opptil tre måneder i løpet av en stønadsperiode.https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Dagpenger+ved+arbeidsloshet+og+permittering/Relatert+informasjon/s%C3%B8ke-arbeid-i-et-annet-e%C3%B8s-land-med-norske-dagpenger
Redigert 29.10.2019 kl 08:34 Du må logge inn for å svare

Det strider imot all anstendighet at man på AAP skal kunne dra seg i syden i månedsvis. På tide at EU-galskapen rammer Ernas regjering!

Norsk kjerringstyre ved Nav-direktør Sigrun Vågeng og sosialminister Anniken Hauglie bør ta konsekvensen og fratre. Kvinner tror det er så enkelt å sitte i en lederposisjon. Hadde de følt på det ANSVARET som faktisk følger en lederjobb, så hadde det vært langt færre kvinner i ledende posisjoner.

Elitesirkulasjonen i Norge er langt på vei vår Deep State, der arrogante ledere med høye lønninger/fallskjermer kan gjøre feilen som Jørgen hattemaker ubetinget kastes i fengsel for tross tidligere rent rulleblad.

Ansvaret er Erna Solberg sitt - hun har gjort Norge til en korrupt globalistisk stat - med våre skattepenger! Slike eliter bør straffes!
Noni
29.10.2019 kl 09:45 501

Det var jo Arbeiderpartiet som styrte i 2012, så alle dem som krever Erna på et fat,
må grave fram arbeiderpartifolk. Ikke som nå da Rødt har kastet seg inn og fordømmer regjeringen som nå styrer.
Jeg ser ovennevnte innlegg går løs på Erna, men denne regjeringen har bare
overtatt praksisen som er fornuftig, av tidligere Arbeiderpartiregjeringer.
Redigert 29.10.2019 kl 09:49 Du må logge inn for å svare

Det var AP som kom med denne regelen, linken er fra 2010.

Nå viser det seg at dette kan gå like tilbake til 90-tallet....fra 1994 da Gro satt som statsminister! Spark Gro øyeblikkelig!!!

- og Jeeses dreit på draget - som vanlg.....
Redigert 29.10.2019 kl 10:14 Du må logge inn for å svare

Kjernen i saken som ble kjent mandag, er at man etter EØS-retten har rett til å ta med seg trygderettigheter til andre EØS-land, mens man etter norsk lov må oppholde seg i Norge.https://www.abcnyheter.no/penger/privatokonomi/2019/10/29/195622260/ekspert-flere-tusen-kan-vaere-rammet-i-trygdesaken
Så ifølge EU-reglene har ingen gjort noe galt men blir dømt etter norsk lov......
Kaoset er komplett, å leve etter to forskjellige regelverk kan bli vel komplisert.
MERLOT
29.10.2019 kl 10:18 479

Trygderettsekspert Olav Lægreid tror omfanget av NAV-skandalen er mye større enn det som hittil er kjent.

Under et intervju på Nyhetskanalen tirsdag morgen sier Lægreid at reglene kan ha blitt feiltolket helt siden 1990-tallet.

Antakelig så er det også noen problemer knyttet til den gamle forordningen som gjaldt i 18 år fra 1994 til 2012, konkluderer han.

Disse straffesakene er ille nok i seg selv. Det som på noen måter er enda verre, er at det antakelig er tusenvis av mennesker som har fått urettmessige tilbakebetalingskrav fra Nav og som ikke er blitt anmeldt eller straffet for det. De har likevel havnet i et ganske stort økonomisk uføre på grunn av dette og det er vel så ille for de det gjelder.
https://www.tv2.no/nyheter/10951052

Dette blir ekkelt, svært ekkelt.

Det kan bety at det finnes saker tilbake til 1990-tallet, altså fra EØS-avtalen trådte i kraft, som har vært avgjort på feil måte.