Kvartalsrapport Q3 01.11.2019

Fredda
31.10.2019 kl 12:23 157

Incus Investor fikk et resultat før skatt fra videreført virksomhet på minus 1 million kroner i tredje 2019, mot minus 15 millioner kroner i samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport.

Driftsresultatet ble 6 millioner kroner (-8), av driftsinntekter på 90 millioner kroner i kvartalet (45).

– Incus gjennomgår for tiden en grundig strategiprosess for å sette kursen videre, dette inkluderer vurderinger for hva som skal være selskapets kjernevirksomhet og eventuelle justeringer i selskapets gjenværende portefølje. Styret vurderer at reell egenkapital overstiger bokført egenkapital for konsernet og regnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift, skriver selskapet i kvartalsrapporten.