NAV Skandalen/AP og SV i trøbbel

snoken
29.10.2019 kl 17:00 4313

Folk i Norge er ikke dumme..Bjurstrøm AP er ansvarlig i nav saken,dette ble innført i 2012,ikke legg skylda på andre da!
Zorin
01.11.2019 kl 08:38 1244

Bjurstrøm måtte innføre det, rett og slett siden det er et EØS-krav. Og faktisk, et av de få kravene fra EU som er et gode og som kommer de svakeste til fordel - for en gangs skyld!

Problemet startet i 2017 når det ble rapportert for første gang at her fulgte trolig ikke NAV spillereglene fra EU. Det er mange grunner til det. For det første så liker ikke NAV at de svakeste har goder. 2.) Det gjør heller ikke politikerne fra sentrum og mot høyre. FrP gikk nettopp ut og fryktet at dette vil åpne for enda mer trygdeeksport! Men det er jo hele meningen med ordningen! At folk kan ta med seg trygdene sine til et EU-land som om de flyttet internt innen sitt eget! Trygdeeksportmotstanden har også vært noe stor blant befolkningen også, og det har vel hindret at noe har blitt gjort, for både SV og Rødt har fått mye kjeft for å snakke positivt om det!

Likevel så er det ikke til å komme unna at dette også er en juridisk skandale. Hvorfor oppdaget ikke advokatene dette tidligere? Aktor har et ansvar å finne ut hva som også taler den tiltalte til gode. Og det gjør også advokatene til den tiltalte! Her kan man til dels skylde på et overbelastet domstolsystem, men også regjeringen som har gjort store kutt i den frie rettshjelpen. En hjelp som er tenkt å komme disse gruppene til gode! Slik at de kan få prøvd sine saker for en domstol, selv om de er raka fant! Selv dommerne slipper ikke helt unna, men her var det i det minste 3 dommere som rapporterte til NAV at de tolket loven feil - uten at noen i NAV brydde seg! Og så har du det at NAV i etterkant synes at det ville være vanskelig å finne de som har blitt urettferdig behandling, til og med arrestert, at de ville hoppe bukk over det og gå videre. Så her er det mye å ta fatt i!
Redigert 01.11.2019 kl 09:02 Du må logge inn for å svare
Matmons
01.11.2019 kl 09:46 1227

Men hvorfor er ikke de ansvarlige arrestert med brev og besøksforbud
De kan jo nå samkjøre sine forklaringer
Zorin
01.11.2019 kl 09:53 1212

Hæ? Bare de som bryter loven kan bli arrestert, og her snakker vi om lovmakere, eller lawmakers på skikkelig engelsk. De som lager lovene våre! Og loven det her snakkes om er tatt inn i Norges lover gjennom et krav fra EU for å oppfylle EØS-avtalen vår. En av grunnene til at SV og Rødt er i mot EØS-avtalen, siden de mener at norske lover bør lages ut fra norske forhold og av norske politikere og ikke av de som sitter i Brussel. Desverre så er SP, SV og Rødt her ganske alene om å mene at EØS-avtalen bør sies opp. Og så lenge vi har EØS så lenge har vi også lovene de innfører.
nordnes
01.11.2019 kl 10:14 1195

Myndighetene har på mange måter opptrådt med dårlig juss. I utgangspunktet er det straffbart å sykmelde seg eller kreve andre NAV ytelser på uriktig grunnlag, en skal gi sannferdige opplysninger til NAV om egen helse, men mange jukser og samtidig er folks helse ofte vanskelig å kontrollere. Dermed er det ikke alltid for NAV så lett å vite om noen har krav på en ytelse eller ikke. Det virker derfor som NAV har valgt en forenkling av spørsmålet om folks helse, ved også å gjøre dette til et spørsmål om geografi og dersom en forlater Norge verdens beste land, da er du «ikke lenger syk» og har ikke krav på ytelser. Dette har skurret og heldigvis har EØS reglene tatt de svakestes parti.
Redigert 01.11.2019 kl 10:29 Du må logge inn for å svare

På Nyhetskanalen sier jus.prof. Hans Petter Graver at det er først og fremst en EØS-skandale, og at det er rart dette ikke har dukket opp tidligere. Siden de grunnleggene reglene i EØS-avtalen om fri bevegelse har vært der siden EØS-avtalen tredde i kraft 1994.
Ser man også på det man nesten må se på som en irrettesttelse av Trygdeetatens håndtering av utenlandsopphold ved mottak av sykepenger i brev fra Sosial- og Helsedepartement datert 14.juli 2000, der de på peker at Trygdeetatens praktisering av regelen om sykepenger under midlertidige opphold i andre EØS-land har vært for strenge i forhold til EØS-avtalen, og at praksis må umiddelbart legges om.

Hva skjedde etter denne henvendelse er et av spørsmålene, som må komme under høringen ovenfor Kontrollkomiteen i Stortinget.
Zorin
01.11.2019 kl 11:41 1165

Skandalen ligger her i Norge og ikke i EU. Dette fordi vi har tatt loven inn i vårt eget lovverk, men ikke fulgt loven lovmessig. Om vi burde være medlem av EØS er jo en helt annen diskusjon.

På en måte er det jo også en EØS-skandale. Har de ikke noe kontroll organ som på ser at EØS-avtalens regler blir fulgt i de tilsluttede land?
Redigert 01.11.2019 kl 12:02 Du må logge inn for å svare
Sørøya
01.11.2019 kl 12:02 1146

Brevet fra Sosial- og Helsedepartementet fra 14 juli 2000 viser at NAV sjefen enten står å lyver på åpen kanal eller så har hun ikke oversikt over sin egen etat. NAV har tydeligvis i lang tid kjørt sitt eget løp uten hensyn til eksisterende lover og regler.
Matmons
01.11.2019 kl 12:46 1141

Sørøya
Du har rett
Men hvorfor er ikke de ansvarlige arrestert og gitt brev og besøksforbud nå
Dersom dette var en av oss så hadde vi sitter med brev og besøksforbud nå

Denne skandalen er nok mye større enn det man kanskje aner. Det er ikke bare her i Norge man ser skandalen. EU`s tilsynsorgan, ESA, for EØS, fikk en klage på NAV i 2015, fra en norsk statsborger. Vedkommede ble nektet å ta med seg AAP til Sverige. Samme høst svarte Norge på tilsynsorganets forespørsel om mer informasjon. I brevet ble avslaget begrunnet med at det ikke var mulig å oppfylle NAV sine krav fra Sverige.

Hvorfor ble ikke dette svaret undersøkt mer av ESA? Her slapp NAV for lett unna.
Som vi ser er det mange som har feilet. Men den som har det største ansvar i dette, er NAV. NAV , som er et så stort organ med tilgang på jurister innen diverse grener, skulle ha før de anmelder en person, vist hvilke lover og hjemmel i lovverket de skulle anmelde etter.
OZZY
01.11.2019 kl 13:01 1131

det at advokatbransjen nikker og bukker for alt det PASIENTSKADENEMDA og NAV gjør er ingen nyhet. Advokatbransjen i Norge er nikkedukker for staten om det er feil eller galt. De driter i ola og Kari Normann
Redigert 01.11.2019 kl 13:12 Du må logge inn for å svare
Odi.1
01.11.2019 kl 14:27 1114

Dem får jo sine Salærer skrevet med gaffel, samme søren hvordan det går med sakene for de involverte.

Kom igjen når noen av de samme blir sparket, da er det etterlønn og lønn på lønn , Lønn!

Men hvorfor blander du inn npe inn i denne eøs skandalen , ??
Redigert 01.11.2019 kl 14:29 Du må logge inn for å svare

De får 1060,- kr timen for et bestemt antall timer, og om saken krever mer så er det gratis arbeid. Så var da spørsmålet om hvem som vil arbeide gratis, vil du?
snoken
01.11.2019 kl 15:30 1184

Ja nå blir det rensket opp i systemet

https://rett24.no/articles/-et-brudd-pa-lojalitetsplikten-i-eos-avtalen
Professor Halvard Haukeland Fredriksen mener NAVs taktikk for å unngå EFTA-domstolen kan skade Norges anseelse i EU- og EØS-sammenheng
Sørøya
01.11.2019 kl 16:38 1152

ESA tar de første skritt for å forberede sak mot Norge for ikke å følge gjeldene lovverk gjeldende fra 1994. Det beste advokatforeningen kan komme opp er at de mener at godtgjørelsen er for lav. Trodde som et lavmål at advokatforeningen i det minste kurset og oppdaterte medlemmene om gjeldende EØS regler. Advokatene får for denne type saker 1040,- kr timen, eller en fast engangsbeløp. De fleste fakturerer fast engangsbeløp og bruker sannsynligvis ikke mer tid på klientene enn det det tar å føre klienten inn i regnskapssystemet og deretter minimalt oppmøte i rettssalen. Det blir patetisk å se representanter for advokatforeningen klage over salærene i denne sammenheng. De har tydeligvis ikke forstått at vi har vært medlem av EØS siden 1994. Det burde vært mer enn nok tid til å bla gjennom bestemmelsene det her er snakk om, hvis de hadde giddet.

Advokatforeningen er bare et bakgårdsreir. Laveste status i Norge. Fiender av det norske folk. Feiginger
og juksemakere de luxe. Kviser og parasitter på norges sysselsettingsrumpe.

Det som avdekkes nå er at underslag av faktiske EØS-regler er gjort av stortinget.
Stortinget har lagt inn juks i regelverket med overlegg med formål å forhindre trygdeeksport.
Dette er altså i strid med EØS regelverket, som går foran norsk lov.
Feilen er at et eventuelt EØS-medlemskap aldri har vært forelagt folket i Norge.
EØS fratar Norge suverenitet, og er således grunnlovsstridig.
Norge trenger også en folkegodkjent valglov før Norge kan gjøre noe.

nordnes
01.11.2019 kl 22:29 1065

Hegnar har en god leder i morgen, «Smiths venner» her er et lite avsnitt;
«Komikerprisen må kanskje tildeles lederen i Advokatforeningen, Merete Smith, som i NRK Dagsnytt18 prøvde å forklare rettsskandelen med at rettsapparatet i Norge får for lite penger, og at det måtte gå som det gikk, når advokatene bare får 1.060 kroner per time i salær.»

Når skal NAVs toppsjef Sigrun Vågeng få sparken, for å rettferdiggjøre de lidelser hun har vært med på å påføre uskyldige mennesker. Hvordan kan regjeringen Solberg sitte å se på og opptre så til de grader arrogant? Det finnes ikke en snev av respekt for det vanlig menneske i vårt land.

Merete Smith er kanskje datteren til Lucy og Carsten Smith ?
Pratet om angivelig lave salærer som årsak, er noe av det latterligste jeg har sett og hørt på år og dag i Dax 18.
Kynismen og arrogansen skyldes vel at alt har blitt så SVFJWO syntet, så det holder.

Alt er så SVFJWO syntet så det holder. Derfor.
Hadde folk visst hadde de besvimt.

Skremmende å se hvor mye uvitenhet det er blant folk flest hvordan NAV egentlig er bygd opp.

For å gi noen konkrete tips som ikke kommer frem venstre vridd media:
1. ALLE som ha reist til utlandet på lengre opphold uten å varsle i fra har eller burde ha kjennskap til st dette ikke var lovlig. De har altså vell vitende blitt tatt for brudd på Norsk lov og blitt straffet deretter. Så overskrifter som «Reiste til syden havnet i fengsel» blir bare helt håpløse.
2. At man i ettertid har kommet frem til at EØS regelverket trumfer norsk lovgivning endrer ikke på at noen bevist har brutt norsk lov. Selvfølgelig skal de ha tilbake penger og ha oppreisning for tort og svie, men det endrer ikke det faktum at de vel vitende brøt norsk lov på det faktiske tidspunktet.
3. Det kan virke urimelig strengt at man ikke kan reise utenlands uten å varsle ifra, og samtidig miste ytelsen når man mottar AAP, men medaljen har nok en bakside. Stikkordet er nok eksport av trygdeytelser. Om man nå reiser til norge og jobber for en norsk arbeidsgiver en kort periode og blir oppsagt, syk, eller på annen måte havner på AAP, vil de kunne reise til hjemlandet og leve på norske skattebetalere, kanskje resten av sine liv. Jeg er spent på p se hvordan vi greier å tilpasse lovverket vårt i Norge nå, men dette kan være en start på slutten av flere av velferdsgodene vi har i landet vårt. Eventuelt at vi blir tvunget til å forlate EØS.

pafo
02.11.2019 kl 08:54 948

En merkelig retorik alle vet att det er fritt att reise og jobbe i EU og du får samme rettigheter som alle andre i det landet.
Og hender det noe så har du rett på sykepenger og ytelser fra det landet du jobber.. Om en svensk jobber i Norge og bor
i Sverige så må han skatte til Norge. Om han da blir syk eller skaded skall Norge eller Sverige betale det han normalt har
rett på. Om han blir det i Norge så har han plutsligt ikke rett att reise hem.

Da bør man i utgangspunktet heller ikke betale skatt til Norge om du ikke har noen rettigheter. Og blir en Norsk syk eller
skaded noen stans i Europa, så kan han ikke lemne det landet før da mister han den trygd han har rett på. Og det er
neppe noen som får noe ytelser som helst som varer over tid uten en masse utredninger. Så antingen må man akseptere alt
med nordiske og europiske avtaler, eller låte bli att inngå dem. Man kan ikke få en som bare passer Norge.
Odi.1
02.11.2019 kl 09:08 940

" Merete Smith er kanskje datteren til Lucy og Carsten Smith ? "

Ikke indirekte kun dem to, men slekt innen det offentlige viderefører korrupsjon og ekstremistiske tanke spill der allmuen er taperen , uansett, mot staten.

Også en jobb for Journalister. Finne alle slektsbånd innen Høyskoler , Politi , Påtalemakt og Dommere/Jurister.

Korrupsjonen beskytter hverandre innen systemene.
nordnes
02.11.2019 kl 09:42 920

Til ditt punkt «2. At man i ettertid har kommet frem til at EØS regelverket trumfer norsk lovgivning endrer ikke på at noen bevist har brutt norsk lov. Selvfølgelig skal de ha tilbake penger og ha oppreisning for tort og svie, men det endrer ikke det faktum at de vel vitende brøt norsk lov på det faktiske tidspunktet.»

Men de fleste er ærlige og sagt fra til NAV når de har reist ut av landet. Da har det blitt trekk i ytelser, hva skjer i disse tilfellene ?

Redigert 9:30
Politikerne visste eller burde visst i lang tid at NAV ikke overholdt EØS reglene;
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/OpXo83/nav-skandalen-eoes-lov-tema-minst-fem-ganger-foer-alarmen-gikk?utm_source=vgfront&utm_content=row-2
Redigert 02.11.2019 kl 10:30 Du må logge inn for å svare

Stockand,
Du tar litt lett på at stortinget opptrådte bevisst i strid med reglene i utgangspunktet. De har vitende begynt å produsere kriminalitet.
Og bedratt og forrådt det norske folk ved EØS-innmelding uten folkeavstemning.
Man kom ikke i ettertid til at EØS regelverket trumfet norsk lovgivning. Dette visst man fra før blekket ble satt på papiret for EØS-avtalen.
At utlendinger kan komme til Norge for å snylte er jo en del av argumentene for at Norge bør forlate EØS. EØS både griper inn i og begrenser
vårt frie og selvstendige land. Som grunnlovens § 1 går ut på at er forbudt.
Norge bør nå se på utmelding fra EØS, eller en vesentlig bedre EØS-avtale. Vi kan ikke fortsette å sitte å se på at Norges vilkår blir verre
og verre for hver dag som går. Det er det som skjer nå.
Det kan til å med være sånn svindel i dette at utenlandske arbeidere ikke får minimumslønnen de har krav på (de må signere på at bare
sånn og sånn får de), men føres offisielt opp med høyere lønn enn de får vis a vis myndigheter. Så rettighetene er høye. Og staten tappes
i etterhånd. Og at dette svindelsystemet utkonkurrerer norske arbeidere.
Redigert 02.11.2019 kl 17:52 Du må logge inn for å svare
MERLOT
02.11.2019 kl 18:03 831

"...endrer ikke på at noen bevist har brutt norsk lov."
NAV-regler er IKKE norsk lov.

Derfor skulle påtalemyndighetene og også domstolene gitt tilbakemelding til NAV om det ikke var noe straffbart forhold. Det er blant annet derfor vi har domstolene som er den tredje statsmakt og skal være uavhengig.

ALTSÅ: NAV-regler er IKKE norsk lov...................det er Stortinget som er den andre statsmakten som bestemmer norsk lov.

NAV er en offentlig etat og har ingen som helst myndighet til å bestemme hva som skal være norsk lov, eller å straffe noen.
Den myndigheten er det domstolene som har.

Dette lærer de på barneskolen i dag, Stockand.


Ligningsmyndighetene er også en offentlig etat, derfor er det mange rettsaker som gjelder skatt.
https://finansavisen.no/nyheter/jus/2019/11/02/7469023/nav-skandalen-noe-a-laere-fra-skatteretten
....og det hender at ligningsmyndighetene taper da reglene deres er feil.
Nå er det adskillig mer bemidlede personer som oftest som kjører disse rettsakene riktignok, og derfor blir det tatt mer "seriøst".
Noe som er et aspekt i seg selv som gjør dette med NAV ennå mer ekkelt.......

Også andre offentlige etater gjør mange feil som vegvesenet, kystverket osv......som iallfall blir avdekket av domstolene når de faktisk gjør jobben sin.

REGLENE TIL DE OFFENTLIGE ETATENE ER IKKE LOV, Stockand.

https://www.nrk.no/norge/offer-for-trygdeskandalen-ber-vageng-ga-av-1.14766732
NAV bør anmeldes til politiet. De har laget regler og erklæringsdokumenter de visste
var i strid med loven.
Og det går rykter om at NAV ikke går av veien for å ty til de groveste kriminelle
handlinger for å beskytte det politiske establisment.
Videre går det også rykter om økonomisk kriminalitet midt oppe i NAVs interne virksomhet.
nordnes
02.11.2019 kl 21:01 770

Merlot
Det er litt unyansert det du skriver, en har lover, dommer (som Høyesterett, Trygderetten) forskrifter, direktiv, herunder Eu/Eøs regler osv osv når alle disse ulike rettskildefaktorene blir avveiet mot hverandre sitter en igjen med en rettsregel. Dette kalles rettskildelære blant jurister og jusstudenter.

Så kan en spørre hvorfor Departementet (og NAV) har unnlatt å ta med det som har kommet fra EU når de har utledet rettsregler i strid med Eøs retten.
Redigert 02.11.2019 kl 21:02 Du må logge inn for å svare
MERLOT
02.11.2019 kl 21:10 761

Navs metoder: Slik avslørte de personene som ble uriktig dømt
En gjennomgang av de feilaktige dommene gir et innblikk i Navs metoder. Spesielt tre fremgangsmåter går igjen.
https://www.aftenposten.no/norge/i/kJxwbk/navs-metoder-slik-avsloerte-de-personene-som-ble-uriktig-doemt#xtor=RSS-3
(betalingsartikkel....)
Ytelsesavdelingen hos NAV holder til i Sannergata 2 i Oslo.

Kjersti Monland – Ytelsesdirektør i Nav

Vi har faste rammer for kontrollarbeidet, utfører det på en trygg måte, og forholder oss til de gjeldende lover og regler, sier Kjersti Monland, direktør for spesialenhetslinjen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hun mener at Facebook-bruk og oppringning av naboer er innen lovverket.

Aftenposten 24.05.2012 – Datatilsynet med sterk kritikk av Nav i ny rapport
Direktør for NAVs spesialenheter, Kjersti Monland, forteller at de nettopp har fått Datatilsynets rapport, og at de vil komme med et tilsvar innen fristen på tre uker.
«Vi mener vi har grunnlag i lovbestemmelsene til å innhente informasjon og unnlate varsling»!
Videre fra artikkel: I NAV oppfordres det til å være kreativ innenfor de interne hjemlene og retningslinjene de har. Det betyr at du kan ringe rundt og holde på i omgangskretsen (…) Barnehage og venner vet at du er i NAVs søkelys, men du vet ikke om det selv (…)
Det (står) i et eget dokument fra Nav at saksbehandlere aktivt skal holde tilbake informasjon de har funnet om en mistenkt, slik at de kan konfrontere vedkommende med det i et slikt møte (…) men det mener Datatilsynet ikke holder (…)
Vi kommer ikke unna et regelverk som er mer presist enn det som er i dag, og det er problematisk at det er veldig vanskelig å vite om de avgjørelsene Nav gjør er riktige.
Lovverket er veldig omfattende, og det er nærmest en blankofullmakt Nav får, sier Thon (direktør i Datatilsynet)
Tilsynet mener også at det er uheldig at det er lagt opp til den enkelte saksbehandlers skjønn å vurdere om det er mistanke og nødvendig å hente inn opplysninger.
https://www.aftenposten.no/norge/i/A2KjM/datatilsynet-med-sterk-kritikk-av-nav-i-ny-rapport

Herregud....
Ytelsesavdelingen.
Orwell vrir seg i graven sikkert av misunnelse..."hvorfor fant ikke jeg på dette uttrykket for 1984."

Kjersti Monland, utdannelse fra politiskolen og et par kurs i økonomi og administrasjon.
HUN burde nå ha forstått litt mer av lovverket.
Sto de på pletten for å rekruttere henne når hun slimete krøp frem fra steinen sin for å slikke sol?
MERLOT
02.11.2019 kl 21:48 733

Andenæs, som er professor i privatrett ved Universitetet i Oslo, sier til kanalen at jurister kan ha bidratt til systematiske overgrep mot de svakeste i samfunnet og at domstolene burde ha oppdaget feilene.

– Når domstolene ikke kontrollerer forvaltningen slik de har til oppgave, så legitimerer de lovbrudd og overgrep som i Nav-sakene, sier han.
MERLOT
03.11.2019 kl 22:11 594

Jagland om NAV-skandalen: - De sårbare har dårligst beskyttelse

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/4qlWJ9/jagland-om-nav-skandalen-de-saarbare-har-daarligst-beskyttelse?utm_source=vgfront&utm_content=row-2

«embetsverkets uvilje mot grunnlovsfesting av rettigheter og særlig at de skal forankres i internasjonale rettigheter.»

Han skriver at han ble kjent med denne holdningen i sin tid som Stortingspresident, da han startet et arbeid med en revisjon av Grunnloven, med sikte på å innarbeide menneskerettighetene i den.

– EØS er bra for finans og handel, men at mennesker skal ha internasjonale rettigheter, det forsøker vi i det lengste å unngå, har vært holdningen.

Forsøket på å innarbeide menneskerettigheter i Grunnloven, var ifølge det Jagland melder, et umulig prosjekt.

- Det kom NEI fra øverste hold i regjeringen, inspirert av kulturen i embetsverket, skriver han.
____________________________________________________________________________________

Sterke ord fra tidligere statsminister dette....

Det finnes altså en kultur i embetsverket som motarbeider menneskerettighetene.

https://no.wikipedia.org/wiki/Embetsverk
Av og til betraktet som "Deep State".......eller kreftsvulst om man vil.
Tyr
03.11.2019 kl 22:43 568

Løsningen er vel å forlate EØS avtalen ?
MERLOT
03.11.2019 kl 23:03 552

https://no.wikipedia.org/wiki/E%C3%98S

At Norge ikke bruker veto-retten sin er basert på frykt.

"Dersom EØS-utvalget ikke godtar et EU-vedtak innenfor de områder som avtalen gjelder, kan EU ta hele det aktuelle området ut av avtalen. Frykt for at dette skal kunne skje og medføre uoverskuelige virkninger, har vært en av årsakene til at Norge ennå ikke har benyttet veto-adgangen i avtalen."

men....

"I og med at Norge kan motsette seg at et EU-vedtak gis virkning i Norge, overfører EØS-avtalen formelt ikke suverenitet til EU. Derimot innebærer avtalen at EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-domstolen kan gjøre vedtak som gis direkte virkning i Norge. EØS-avtalen overfører således suverenitet til organer i EFTA."


Er slett ikke bra å bruke frykt som virkemiddel i et samarbeid.....👀......da er det noe som ikke stemmer.


Noe de har forstått i flere tusen år.
https://no.wikipedia.org/wiki/Misologi
MERLOT
04.11.2019 kl 11:00 491

BNav-skandalen som har pågått i minst syv år, overrasker ikke mange av oss som har sloss mot forvaltningen og staten i årevis. Lover og forskrifter tolkes etter eget forgodtbefinnende. Noen har mistenkt, men ikke fått gehør for, at domstolene godtar forvaltningens syn uten å sette spørsmålstegn ved jus og lovanvendelse. Slik sett er skandalen paradoksalt nok, velkommen.

Det taler heller ikke til den fjerde statsmakts ære at journalister og redaktører sjelden retter søkelyset mot dette. Mange lignende skandaler burde gravejournalister ha avdekket for lenge siden. Men liker-klikkene styrer mediene.

Rettssikkerhetsutfordringen er tørt stoff, men mye viktigere. Her svikter mediene.

Hva er galt med rettsstaten Norge?
https://www.gd.no/nav-skandalen-overrasker-ikke-oss-som-har-sloss-mot-forvaltningen-og-staten-i-arevis/o/5-18-1010765
______________________________________________________________________________

Noen blafyker kan det være som gjerne vil skrive, men blir de uvenner med NTB så ryker kanskje pressestøtta. Da er det takk og farvel til den blekka.
Redigert 04.11.2019 kl 11:04 Du må logge inn for å svare
MERLOT
04.11.2019 kl 11:38 470

Et Nav-rundskriv fra 2012 gjør det uttrykkelig klart at folk har rett til ytelser som syke- og arbeidsavklaringspenger selv om de drar til et annet EØS-land.

I rundskrivet R45-00 om EØS-avtalens bestemmelser om trygd står det svart på hvitt at dersom en person oppfyller vilkårene til å få arbeidsavklaringspenger, kan ytelsen utbetales «selv om vedkommende bor eller oppholder seg i et annet EØS-land».
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/P9Xayp/nav-rundskrivtydelig-om-eoes-reglene#xtor=RSS-3
________________________________________________________________________________

Er nok en jungel med rundskriv der det ene rundskrivet slår ihjel det andre....
Blir sånn med utallige direktører som skal rettferdiggjøre millionlønningene sine.
Redigert 04.11.2019 kl 11:47 Du må logge inn for å svare
MERLOT
04.11.2019 kl 12:03 462

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/opxVn0/stortinget-strammet-inn-trygdeloven-i-2017#xtor=RSS-3
Moxnes mener innstrammingen forsterker et inntrykk av at den mistilliten og hardhendte behandlingen syke og arbeidsuføre mennesker opplever, er politisk villet fra de store etablerte partiene.
MERLOT
04.11.2019 kl 12:31 447

Hvorfor oppdaget ikke mediene Nav-skandalen?
https://velferd.no/velferd/2019/hvorfor-oppdaget-ikke-mediene-nav-skandalen
__________________________________________________________

De fleste er nikkedukker for NTB.

"I den saken bruker VG selv betegnelsene «svindlere» og «snyltere» på personer Nav har anmeldt for trygdesvindel."
Redigert 04.11.2019 kl 12:35 Du må logge inn for å svare