REC - hva med inntekter fra Yulin JV?


Er inntekter fra Yulin innbakt i Q 3 tallene?
Dersom noen her på forumet skal på dagens presentasjon, please spør ledelsen om:
- er slike inntekter innbakt?
- hva er selskapets forventning om slike inntekter? Når kommer de og hvor store er de?
- ved et evt salg av Butte, vil Yulin inntektene kunne holde selskapet cash nøytralt i påvente av ML gjenåpning?
garve
30.10.2019 kl 08:09 495

Nei, Yulin-inntekter er ikke med, kommer vel først når året gjøres opp?
Sa2ri
30.10.2019 kl 08:25 386

Inntektene fra JV i Yulin er det sagt en del om tidligere. Selskapet vet ikke hvordan et eventuelt overskudd fra dette selskapet, og da deres andel (15%), skal tas ut av Kina da det ikke er etablerte noen mekanismer for dette (i hvert fall var det ikke det for et år siden). Kina er ikke det enkleste landet å drive business i dersom man skal føre overskudd ut av landet.