Grådige hyeneadvokater sleiker seg rundt kjeftene i NAV-saken

Lurulf
30.10.2019 kl 15:43 256

Her er det penger å tjene, så de sikler i flokk.

Råkjen renner ut av kjeften på driten, og det i en øjande stim. Fritt etter Jakob Sande.

Eg Kryp.
Eg kryp for dei store og heilage menn, -for keisera og konge og pave. Eg dillar på rova for slag og for spenn, med ryggen min krøkt som ein klave.

Eg bukkar og skraper for klokker og prest, som preiker so vent på stolen, og krøkjer so ryggbeinet knaker og knest, for bispen med kors på kjolen-

Og råker eg fram på ein høglærd mann, med brillor, og skolt uten hår på,
då kryp på fire som best eg kann, og kysser den jord han går på.

Og råker eg doktar og skrivar og fut, og lensmenn, og sovorene gutar, då sig eg i hop som en vaskeklut, og djupt meg til jordi lutar.

For eg byggjer mitt liv på et ord eg fann: ”Sæt ei Eder op mot det Onde.”
So krøkjer eg rygg for den mektige mann, so djupt som en skattetyngd bonde.-

Jakob Sande!

Dette er gått inn i arveanleggene og utgjør DNA profilen på alle oss nordmenn.


Det kommer helt sikkert til å rase inn erstatningssaker i kjølevann av dette og det med rette.
MERLOT
30.10.2019 kl 15:54 241

De fleste sakene er såpass innlysende med stående tilståelse fra både NAV, politikere og dommere at ofrene skal kunne gå føre saken selv uten noen videre prosess.....
Eventuelt kan de hyre inn jusstudenter som kan hjelpe dem litt og dermed begrense utgiftene. Bra trening for studentene også.

Bra trening for studentene også.........

De er skrikende behov etter slike, her i klovne stats grisebingen vår?
Det er rart at sådanne tilfelles med våre økonomer, evt. forskere. De ikke kan eksporteres i samme grad som våre råvarer? Derimot må det betales milliarder til EU NATO og FN i forkant, for at de kan bli aktuell å samtale med noen av dem. For å selge våre råvarer til EU eller Kina...

Regjeringen med FRP Siv Jensen forventer en flom av konkurser og øker støtten til bobehandling med rundt 40 prosent? Håndverkere, butikker og restauranter er høyrisiko. Dette slutter som det begynte, med en bankkrise gjeldsoffer og mengder fortvilte mennesker egne selvmord. Men så kan regjeringen tildele 40 prosent mer, med midler fratatt folket, for å begunstige parasittene/konkursadvokatene? Elendigheten står «de politiske partier" selv bak med penge finans og skattepolitikken sin her i folkestyret vårt. https://www.document.no/2018/08/16/erna-vil-ha-flere-i-jobb-i-et-dysfunksjonelt-arbeidsmarked-uten-nok-jobber/

Den største trussel mot det moderne velferdssamfunn er skrivebords byråkrater, og advokater. De produserer ingen verdier, tvert imot, de senker verdiskapningen mens de spiser av lasset. Når sannheten om CO2 bløffen blir forstått og akseptert i det politiske miljøet må vi forvente alle CO2 relaterte avgifter i det norske samfunn fjernes omgående. Dyr energi gjør samfunn fattige, billig energi gjør samfunn rike. Den grunnleggende forskjell mellom livet i steinalderen og dagens moderne samfunn er prisen på energi. Når politikere avgiftsbelegger energi svekkes samfunnets verdiskapningsevne.
http://www.ebnorge.no/fns-co2-svindel-har-svekket-europas-okonomi-og-gitt-oss-en-hel-generasjon-politikere-med-gront-virus-pa-hjernen/

Odeven
30.10.2019 kl 18:18 190

He, he!
Ja dette blir sikre vinnere for advokatstanden.
Selv Per Danielsen kan ikke bomme på dette.

O.

- og slett ikke våre nyutdannede muslimske "advokater" !
Fy og Faen ...