Nas - pluss Ving?


Ving har eldre fly og Stordalen snakker mye om miljøfokuset i dag. Deres langdistansefly er i snitt 20 år gamle. De andre 8 år. Kan det dukke opp samarbeid her? Nas har alder i snitt 3,8 år. Kanskje Nas selger fly til Ving?

Jeg tipper heller Petter selger flyvirksomheten, han er nok mest opptatt av å rute reisende inn på sine hoteller.