FRONTLINE


Dagsratene for VLCC ligger nå på 70.000 dollar pr dag
Venter en 3 dobbling før jul
Dette bør slå kraftig ut på kursen til FRO

Og enorme dividender vil renne inn på kontoene våre