Ombordstigning av 158 flypassasjerer tar 17 minutter.

Thinky
30.10.2019 kl 21:10 136

https://www.dinside.no/reise/slik-ble-ombordstigningen-mer-effektiv/71765336

Jeg har undret meg i over 30 år over at man ikke anlegger 2 passasjerinnganger istedenfor bare en.
F.eks. ved en egen forgrening på passasjerbroen og en passasjer sidedør nr. 2. Evt. bruke en evt. bakdør.
Da får du fylt og tømt halvparten av passasjerene fra tre eller to kanter samtidig. Ok, man taper noen få sitteplasser.
Disse kan kanskje erstattes ved klappstoler el. lign ? Eller en smart løsning på akkurat dette. Skyveseter ? Har man
regnet på dette alternativet ? Og regnet godt nok ? Flyet skal både fylles og tømmes. Og x antall ganger pr. dag. Det
er klart tid spart her er ikke småtterier totalt. Og passasjerene vil oppleve raskere ombordstigning og tømming som noe
positivt. Kan til og med være villig til å betale mer for dette. Så det man taper, vinner man kanskje tilbake i totalen ?
Kanskje endog går med gevinst ? Hvor er kreativitet og utprøving ? Innovasjon ? Produktutvikling ?

Ofte har et fly endel flere seter enn 158. Og også ofte flere passasjerer enn 158.

Hadde dette vært et problem Apple eller Tesla var stilt ovenfor, hadde de løst det for lenge siden.
Redigert 30.10.2019 kl 21:13 Du må logge inn for å svare