Hvilke underliggende verdier er det i ELE?


Dagens børsverdi på 100 mill kan umulig gjenspeile reell verdi i selskapet.
Er det noe av de som har fulgt selskapet en stund som kan gi en oppsummering av hvilke verdier selskapet har?

Begynn med det fremførbare underskuddet 😎
ecb
31.10.2019 kl 12:17 344

det er sikkert flere aktører (usual suspects) som regner på dette nå. Element er jo en perfekt kandidat (om det løser seg med ABO) for overtakelse(omvendt overtakelse) ; en stor eier som vil/skal ut, mange andre små aksjonærer (lett å få kontroll), stort fremførbart underskudd + oppside i assets. Bare det fremførbare underskuddet + et børsnotert selskap er jo minst verdt 100m. utover det kommer selskapets andre assets som ren oppside

kanskje Arcane Crypto+ELE=sant
Arcane= Lundquist+Skorstad og de har jo kjøpt opp/overtatt slike selskaper flere ganger og tjent pent på det. win-win....

ser heller ikke bort i fra at styret/ledelsen arbeider med en helhetlig løsning som inkluderer at ABO avtalen termineres og ny majoritetseier kommer inn